Ochrona środowiska

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Orzeczenie o jakości wody na terenie Gminy Bierzwnik 2019-02-12 09:12:55
Informacja z dnia 28 grudnia 2018r dotycząca organizacji wielkoobszarowych polowań na DZIKI 2019-01-08 10:23:04
Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019 2018-10-25 14:26:55
Czyste powietrze 2018-09-12 10:49:36
Szkody łowieckie!!! 2018-08-28 15:07:22
Informacja z dnia 28.06.2018r przedsięwzięcie Wdrożenie innowacyjne technologii produkcji wsporników do palet w przedsiębiorstwie MAC DREW Sp. z o.o. 2018-06-29 13:13:10
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa drogi leśnej DP nr 5 w Nadleśnictwie Bierzwnik" 2018-06-18 15:32:04
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 2231Z Ostromęcko-Kolsk" 2018-06-08 07:46:11
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 2018-04-05 14:59:53
Komunikat Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie obowiązku utrzymania urządzeń melioracyjnych przez właścicieli gruntów 2018-03-02 08:51:41
Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 28 grudnia 2017r 2018-01-05 08:57:58
Projekt Planu Ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego 2017-12-12 08:37:45
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą BUDOWA DROGI LEŚNEJ DP NR 5 w Nadleśnictwie Bierzwnik 2017-10-25 11:51:36
Zgłoszenia instalacji, z których eksploatacja wymaga zgłoszenia 2017-09-18 11:44:43
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew 2017-09-13 13:14:54
Przeprowadzenie kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne 2017-08-23 12:50:10
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bierzwnik na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku 2017-06-27 07:31:07
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bierzwnik na 2017 rok 2017-04-10 11:17:00
Wszczęcie postępowania dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2235Z Brzeziny -Wygon 2017-03-31 13:56:57
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych w sprawie opracowania projektu dokumentu pt. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bierzwnik na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku". 2017-03-27 10:30:49
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Bierzwnik 2017-03-20 12:43:01
AZBEST/2017 Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu gminy Bierzwnik w 2017 roku 2017-01-10 14:05:32
Decyzja Plac składowy osadów ustabilizowanych z zadaniem (wiatą) wyposażony w system zbierania i odporowadzania odcieków (odwodnianie liniowe) do istniejącego zbiornika zlokalizowany na działce nr 183/7, obręb Bierzwnik gm. Bierzwnik teren oczyszczalni ścieków 2016-12-06 14:36:28
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bierzwnik 2016-09-20 07:48:08
Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla istniejącego punktu zbierania odpadów. SKUP ZŁOMU na działkach nr 391/5 i 391/9 obręb Bierzwnik 2016-01-25 10:16:07
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji wsporników do palet w przedsiębiorstwie MAC Drew Sp. z o. o.?, realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 62/11, 62/13, 62/14, 62/18, 62/24 w obrębie Bierzwnik? 2016-01-22 10:37:52
Nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu gminy Bierzwnik w 2016 roku 2016-01-19 15:05:14
Przerób i odzysk odpadów drzewnych,polegający na produkcji brykietu i zrębków drewna w obrębie działki ewidencyjnej nr 13 obręb Strumienno, gm.Bierzwnik 2015-12-21 07:46:45