Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ochrona środowiska

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bierzwnik 2019r 2019-12-27 13:17:55
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2242Z Breń-Klasztorne" 2019-10-23 15:16:45
"Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierzwnik" - Konsultacje społeczne trwają od 10 września 2019r do 01 października 2019r 2019-09-10 11:31:28
Informacja dotycząca polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 2019-09-03 13:40:49
ZAPROSZENIE do udziału w projekcie "Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich na Pomorzu Zachodnim poprzez zakup węzy pszczelej" 2019-08-19 09:19:33
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2019-08-06 14:50:55
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 2019-08-06 11:08:39
Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu gminy Bierzwnik w 2019 roku 2019-06-24 13:58:28
Informacja dotycząca Wyborów Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 2019-05-17 13:26:10
Informacja o dotacji w wysokości 15100zł od Ministra Przedsiębiorczości i Technologi na dokonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie naszej gminy 2019-04-26 13:55:02
Zawiadomienie Koła Łowieckiego Szarak w Choszcznie 2019-04-18 13:32:28
Uchwała Nr VIII.32.19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bierzwnik na 2019 rok 2019-04-12 10:44:00
Orzeczenie o jakości wody na terenie Gminy Bierzwnik 2019-02-12 09:12:55
Informacja z dnia 28 grudnia 2018r dotycząca organizacji wielkoobszarowych polowań na DZIKI 2019-01-08 10:23:04
Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019 2018-10-25 14:26:55
Czyste powietrze 2018-09-12 10:49:36
Szkody łowieckie!!! 2018-08-28 15:07:22
Informacja z dnia 28.06.2018r przedsięwzięcie Wdrożenie innowacyjne technologii produkcji wsporników do palet w przedsiębiorstwie MAC DREW Sp. z o.o. 2018-06-29 13:13:10
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa drogi leśnej DP nr 5 w Nadleśnictwie Bierzwnik" 2018-06-18 15:32:04
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 2231Z Ostromęcko-Kolsk" 2018-06-08 07:46:11
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 2018-04-05 14:59:53
Komunikat Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie obowiązku utrzymania urządzeń melioracyjnych przez właścicieli gruntów 2018-03-02 08:51:41
Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 28 grudnia 2017r 2018-01-05 08:57:58
Projekt Planu Ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego 2017-12-12 08:37:45
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą BUDOWA DROGI LEŚNEJ DP NR 5 w Nadleśnictwie Bierzwnik 2017-10-25 11:51:36
Zgłoszenia instalacji, z których eksploatacja wymaga zgłoszenia 2017-09-18 11:44:43
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew 2017-09-13 13:14:54
Przeprowadzenie kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne 2017-08-23 12:50:10
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bierzwnik na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku 2017-06-27 07:31:07
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bierzwnik na 2017 rok 2017-04-10 11:17:00
Wszczęcie postępowania dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2235Z Brzeziny -Wygon 2017-03-31 13:56:57
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych w sprawie opracowania projektu dokumentu pt. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bierzwnik na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku". 2017-03-27 10:30:49
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Bierzwnik 2017-03-20 12:43:01
AZBEST/2017 Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu gminy Bierzwnik w 2017 roku 2017-01-10 14:05:32
Decyzja Plac składowy osadów ustabilizowanych z zadaniem (wiatą) wyposażony w system zbierania i odporowadzania odcieków (odwodnianie liniowe) do istniejącego zbiornika zlokalizowany na działce nr 183/7, obręb Bierzwnik gm. Bierzwnik teren oczyszczalni ścieków 2016-12-06 14:36:28
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bierzwnik 2016-09-20 07:48:08
Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla istniejącego punktu zbierania odpadów. SKUP ZŁOMU na działkach nr 391/5 i 391/9 obręb Bierzwnik 2016-01-25 10:16:07
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji wsporników do palet w przedsiębiorstwie MAC Drew Sp. z o. o.?, realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 62/11, 62/13, 62/14, 62/18, 62/24 w obrębie Bierzwnik? 2016-01-22 10:37:52
Nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu gminy Bierzwnik w 2016 roku 2016-01-19 15:05:14
Przerób i odzysk odpadów drzewnych,polegający na produkcji brykietu i zrębków drewna w obrębie działki ewidencyjnej nr 13 obręb Strumienno, gm.Bierzwnik 2015-12-21 07:46:45