Nieodpłatna pomoc prawna

ZMIANA W DYŻURZE PUNKTU NIEODPŁATNEJ

POMOCY PRAWNEJ W BIERZWNIKU

 

Starostwo Powiatowe w Choszcznie informuje o tymczasowej zmianie w dyżurze Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku:

20.03.2018r. - punkt nieczynny - w zamian punkt będzie otwarty
w środę 28.03.2018 r. od godz. 11 30 – do godz. 15.30.

27.03.2018 r. (wtorek) od godz. 11 30 – do godz. 15 30 – punkt czynny zgodnie z harmonogramem.

     Za zaistniałe zmiany przepraszamy


Na terenie Powiatu Choszczeńskiego nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych wg poniższego harmonogramu:

Punkt I
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszczn ie, ul. Grunwaldzkiej 30.

poniedziałek - 10:00 - 14:00; (pomoc prawna świadczona przez adwokata) wtorek - czwartek - 14:00-18:00: (pomoc świadczona przez radców prawnych) piątek -14:00-18:00; (pomoc świadczona przez adwokata)

 

Punkt  II

Punkt  drugi   został   powierzony   Fundacji   TOGATUS   PRO   BONO   z   siedzibą w Olsztynie. Został usytuowany w poszczególnych gminach: Pełczyce, Bierzwnik, Drawno , Krzęcin, Recz. Obsługiwany jest przez adwokata i radcę prawnego zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

1)  Poniedziałek - godz.15:00-19:00 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach, ul. Starogrodzka 1O; (Adwokat)

2) Wtorek  -  godz.  11:30-15:30  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Bierzwniku, ul. Dworcowa 11; (Radca Prawny)

3) Środa godz. 8:00-12:00 Centrum Informacji Turystycznej w Drawnie, ul. Jeziorna 2; (Adwokat)

4) Czwartek - godz. 12:00- 16:00 budynek  Urzędu Gminy w Krzęcinie,  ul.Tylna 7; (na zmianę Radca Prawny i Adwokat)

5) Piątek -  godz.13:00-17:00   budynek Urzędu Miejskiego w Reczu, ul. Ratuszowa 17. (Adwokat)

 

 

 Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

•          osobom, które nie ukończyły 26 roku życia,

•          osobom fizycznym,  którym  w  okresie  roku  poprzedzającego  zwrócenie  się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

•          osobom, które ukończyły 65 lat,

•          osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,

•          kombatantom,

•          weteranom,

•          kobietą w ciąży ,

•          zagrożonym  lub  poszkodowanym  katastrofą  naturalną,  klęską żywiołową  lub awarią techniczną.

Pomoc prawna polega na:

 

•          poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie   prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

•          wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

•          pomocy w sporządzeniu wymagającego  wiedzy  prawniczej  projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,

•          sporządzeniu   projektu  pisma  o  zwolnienie   od  kosztów  sądowych   lub  o ustanowienie pełnomocnika   z urzędu.

 

Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Drożdż 19-03-2018 22:02:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Drożdż 19-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Daniel Drożdż 19-03-2018 22:02:53