Wybory Samorządowe 2018

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
WYNIKI 2018-10-26 13:22:11
Informacja szkolenie 2018-10-16 11:34:13
Informacja o składach OKW r 2018-10-11 12:55:38
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Choszcznie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Choszcznie . 2018-10-07 20:21:14
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa r 2018-10-07 20:20:58
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 11 września 2018r w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r 2018-10-05 15:01:06
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 21 września 2018r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Bierzwnik 2018-10-03 13:17:41
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 01 października 2018r 2018-10-01 20:24:20
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koszalinie III 2018-09-24 13:05:55
DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO 2018-09-07 19:28:08
Uchwała Nr XXXIV18018 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 marca 2018r w sprawie podziału Gminy Bierzwnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-08-31 13:38:54
Uchwała Nr XXXIII17918 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 marca 2018r w sprawie podziału Gminy Bierzwnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-08-31 13:38:37
Obwieszczenia 2018-08-27 10:34:30