Mapa serwisu

UG Bierzwnik

|---Dane teleadresowe

|---Urząd Gminy

Informacje

|---Prawo lokalne

      |---Protokoły z sesji

            |---Sesje kadencja 2014r. -2018r.

      |---Zarządzenia

            |---Zarządzenia 2019r

            |---Zarządzenia 2018r

            |---Zarządzenia 2017r

            |---Zarządzenia 2016r

            |---Zarządzenia 2015r

      |---Uchwały

            |---Kadencja 2014r. - 2018r.

|---Nieodpłatna pomoc prawna

|---Nabór na wolne stanowiska pracy

      |---Wyniki naborów na wolne stanowiska urzędnicze

      |---Ogłoszenia o naborze

            |---Zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychologicznych

            |---Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zieleniewie

            |---OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSTRUKTORA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY w BIERZWNIKU

            |---Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

|---Aktualności

      |---Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 29 grudnia 2016r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XXIII sesję Rady Gminy Bierzwnik

      |---Zawiadamiam, że XXII sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 29 listopada 2016 roku, (tj. wtorek) na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik

      |---Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 24 października 2016r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XXI sesję Rady Gminy Bierzwnik

      |---Zawiadamiam, że XX sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 29 września 2016 roku, (tj. czwartek) na godz. 10:00

      |---Zawiadamiam, że XVIII sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 30 czerwca 2016 roku, (tj. czwartek) na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik

      |---Zawiadamiam, że XVII sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 25 maja 2016 roku, (tj. środa) na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik.

      |---Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

      |---Zawiadamiam, że XVI sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 28 kwietnia 2016 roku, (tj. czwartek) na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik.

      |---Zawiadamiam, że XV sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 31 marca 2016 roku, (tj. czwartek) na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik.

      |---Zawiadamiam, że XIV sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 29 lutego 2016 roku, (tj. poniedziałek) na godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik.

      |---Zawiadamiam, że XIII sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 28 grudnia 2015 roku, (tj. poniedziałek) na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik.

      |---Zawiadamiam, że XII sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 30 listopada 2015 roku, (tj. poniedziałek) na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik.

      |---Rozpoczecie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"

      |---PLAN TECHNICZNY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG na sezon 2015-2016 ZZDW Koszalin Rejon Dróg Wojewódzkich Pyrzyce

      |---Informacja w sprawie przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg w powiecie choszczeńskim w sezonie zimowym 2015-2016

      |---Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 23 października 2015r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XI sesję Rady Gminy Bierzwnik

      |---Zapytanie Ofertowe na "Wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bierzwnik w sezonie zimowym 2015/2016r

      |---Zawiadamiam, że X sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 30.09.2015r. (tj. środa) na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik.

      |---Zagrożenie podczas przebywania na terenach leśnych w Gminie Bierzwnik

      |---Bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych

      |---Nadlesnictwo Strzelce Krajeńskie - informacja o zakazie wstępu do lasu.

      |---Masz wolny czas? duże pokłady energii? jesteś kreatywny i zauważasz potrzebę zmiany swojego otoczenia? Przyjdź na spotkanie z "Liderem Pojezierza"

      |---Nabór wniosków na stypendia szkolne w roku szkolnym 2015/2016

      |---OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

      |---Zawiadomienie o obradach IX sesji Rady Gminy Bierzwnik dnia 30.VII.2015r

      |---APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY BIERZWNIK

|---Obwieszczenia

      |---Obwieszczenie - decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pt.: "Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie dla projektu" "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540".

      |---Obwieszczenie o konsultacjach społecznych w sprawie opracowania projektu dokumentu pt. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bierzwnik na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku".

      |---Budowa kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej w miejscowości Bierzwnik, na działkach o nr ewidencyjnych gruntów 62/17; 61/1 i 266/11 obręb 0007 Bierzwnik, gmina Bierzwnik, województwo zachodniopomorskie

      |---Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

|---Gospodarka odpadami komunalnymi

      |---Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2016r Gmina Bierzwnik

      |---ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

      |---Rejestr działalności regulowanej

|---Segregujemy odpady

|---Informacja o działalności Wójta Gminy Bierzwnik

      |---INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BIERZWNIK W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od dnia 24 stycznia do dnia 22 lutego 2019r

      |---INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BIERZWNIK W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od dnia 27 grudnia 2018r do dnia 24 stycznia 2019r

      |---INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BIERZWNIK W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od dnia 20 listopada do dnia 27 grudnia 2018r

      |---INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BIERZWNIK W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od dnia 20 września 2018r do dnia 17 października 2018r

      |---INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BIERZWNIK W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od dnia 29 czerwca 2018r do dnia 20 września 2018r

      |---INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BIERZWNIK W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od dnia 27 kwietnia do 29 czerwca 2018r

      |---INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BIERZWNIK W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od dnia 28 marca do 27 kwietnia 2018r

      |---INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BIERZWNIK W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od dnia 28 lutego do 28 marca 2018r.

      |---INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BIERZWNIK W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od dnia 27 grudnia 2017r do dnia 28 lutego 2018r.

      |---INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BIERZWNIK W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od dnia 30 listopada do dnia 27 grudnia 2017r

      |---INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BIERZWNIK W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od dnia 28 września do dnia 30 listopada 2017r

      |---INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BIERZWNIK W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od dnia 30 czerwca do dnia 28 września 2017r.

      |---INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BIERZWNIK W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od dnia 27 kwietnia do dnia 29 czerwca 2017r.

      |---INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BIERZWNIK W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od dnia 29 marca do dnia 27 kwietnia 2017r.

      |---INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BIERZWNIK W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od dnia 10 lutego 2017r do dnia 29 marca 2017r.

      |---Informacja o działalności Wójta Gminy Bierzwnik w okresie międzysesyjnym od dnia 29 listopada do dnia 29 grudnia 2016r

      |---Informacja o działalności Wójta Gminy Bierzwnik w okresie międzysesyjnym od dnia 29 września do dnia 29 listopada 2016r.

      |---Informacja o działalności Wójta Gminy Bierzwnik w okresie międzysesyjnym od dnia 30 czerwca 2016r. do dnia 29 września 2016r.

      |---Informacja o działalności Wójta Gminy Bierzwnik w okresie międzysesyjnym od dnia 25 maja 2016r do dnia 30 czerwca 2016r.

      |---Informacja o działalności Wójta Gminy Bierzwnik w okresie międzysesyjnym od dnia 28 kwietnia 2016r do dnia 25 maja 2016r

      |---Informacja o działalności Wójta Gminy Bierzwnik w okresie międzysesyjnym od dnia 30 marca 2016r do dnia 28 kwietnia 2016r

      |---Informacja o działalności Wójta Gminy Bierzwnik w okresie międzysesyjnym od dnia 29 lutego 2016r do dnia 31 marca 2016r

      |---Informacja o działalności Wójta Gminy Bierzwnik w okresie międzysesyjnym od 28 grudnia 2015r do dnia 29 lutego 2016r

      |---Informacja o działalności Wójta Gminy Bierzwnik w okresie międzysesyjnym od 30 listopada do 28 grudnia 2015r

      |---Informacja o działalności Wójta Gminy Bierzwnik w okresie międzysesyjnym od 30 września do 26 listopada 2015r

      |---Informacja o działalności Wójta Gminy Bierzwnik w okresie międzysesyjnym od 29 kwietnia do 30 czerwca 2015r

|---Nieruchomości

      |---Dzierżawa

            |---Wyniki przetargów

            |---Przetargi

            |---Ogłoszenia

      |---Sprzedaż

            |---Wyniki przetargów

            |---Przetargi

            |---Ogłoszenia

|---Ochrona środowiska

      |---Wszczęcie postępowania dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2235Z Brzeziny -Wygon

      |---Obwieszczenie o konsultacjach społecznych w sprawie opracowania projektu dokumentu pt. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bierzwnik na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku".

|---Wykaz punktów sprzedaży alkoholi na terenie Gminy Bierzwnik

|---Przetargi

|---Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierzwnik

|---Procedury kontroli przedsiębiorcy

|---Oświata

|---Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

System Rada

|---Projekty uchwał

      |---2019

|---Uchwały

      |---2019

            |---VII Sesja Rady Gminy Bierzwnik

            |---VI Sesja Rady Gminy Bierzwnik

            |---V Sesja Rady Gminy Bierzwnik

      |---2018

            |---IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2018r

            |---III Sesja Rady Gminy Bierzwnik z dnia 12 grudnia 2018r

            |---II Sesja Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2018r

            |---I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Bierzwnik

|---Protokoły

      |---2019

      |---2018

|---Kalendarz posiedzeń

|---Interpelacje

|---Głosowania

|---Komisje

|---Radni

|---Sprawozdania

      |---2019

            |---VIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik dnia 28 marca 2019r

            |---VI Sesja Rady Gminy Bierzwnik dnia 22 luty 2019r

|---Relacja z sesji

ORGANY

|---Wójt

|---Rada Gminy

|---Oświadczenia

      |---2019

      |---2018 - 2023 - początek kadencji

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---2014

Finanse publiczne

|---Budżet na 2014 rok

|---Budżet na 2015 rok

|---Budżet na 2016 rok

      |---Wykonanie budżetu 2016

      |---Budżet na 2016r

            |---Informacja Gminy Bierzwnik o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016r.

            |---INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIERZWNIK ZA I PÓŁROCZE 2016r

            |---Sprawozdania za II kwartał 2016r

            |---Sprawozdania za I kwartał 2016r

      |---Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2016

|---Budżet na 2017 rok

      |---Wykonanie budżetu 2017

      |---Budżet na 2017 rok

      |---Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2017

|---Budżet na 2018 rok

      |---Budżet na 2018 rok

      |---Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2018

|---Budżet na 2019 rok

Wybory

|---Wybory Samorządowe 2018

|---REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE - 2015

|---Wyboru do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2015

Zamówienia publiczne

|---Zamówienia

|---Profil nabywcy

      |---OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA z dnia 13 września 2016r

      |---OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

|---Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych