Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdania za II kw 2019 Daniel Drożdż 2019-07-22 12:17:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 08 lipca 2019r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XII/75/19 z dnia 08 lipca 2019r Daniel Drożdż 2019-07-17 11:53:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 1/Ch w Bierzwniku Daniel Drożdż 2019-07-17 11:39:53 dodanie dokumentu
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 18 lipca 2019r. (tj. czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XIII sesję Rady Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-07-17 10:36:29 dodanie dokumentu
XIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-07-17 10:32:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji z dnia 1 lipca 2019r utrzymująca w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie dla projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie" Daniel Drożdż 2019-07-12 08:07:14 dodanie dokumentu
Rejestr Petycji 2019 Daniel Drożdż 2019-07-09 11:58:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 04 lipca 2019r w sprawie ustalenia wyodrębnionej rachunkowości w związku z realizacją projektu pn. Wspólny region - wspólne dziedzictwo - wspólna przyszłość. Polsko-niemieckie seminarium i warsztaty turystyki kulturowej Daniel Drożdż 2019-07-08 14:11:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 03 lipca 2019r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt 725-lecie Bierzwnika Daniel Drożdż 2019-07-08 14:08:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 02 lipca 2019r w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia Dobry Start Daniel Drożdż 2019-07-08 14:05:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 02 lipca 2019r w sprawie wprowadzenia zmian osobowych w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bierzwniku powołanego w dniu 29 stycznia 2016r Daniel Drożdż 2019-07-08 14:03:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 czerwca 2019r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 81/2019 z dnia 28 czerwca 2019r Daniel Drożdż 2019-07-08 13:53:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 czerwca 2019r w sprawie zmian budżetu gminy na 2019r Daniel Drożdż 2019-07-08 13:46:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 czerwca 2019r w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Nr 78/2016 z dnia 09 grudnia 2016r w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-07-08 13:41:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 czerwca 2019r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XI/68/19 z dnia 28 czerwca 2019r Daniel Drożdż 2019-07-08 13:38:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 czerwca 2019r w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Daniel Drożdż 2019-07-08 13:34:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/74/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 czerwca 2019r w sprawie zmiany Uchwały Nr VI.24.19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 22 lutego 2019r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Daniel Drożdż 2019-07-08 13:28:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/73/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 czerwca 2019r w sprawie powołania Komitetu Fundacyjnego Sztandaru Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-07-08 13:22:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/72/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 czerwca 2019r w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Daniel Drożdż 2019-07-08 13:19:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/71/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 czerwca 2019r zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Daniel Drożdż 2019-07-08 13:16:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/70/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 czerwca 2019r uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia statutów sołectw Daniel Drożdż 2019-07-08 13:12:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/69/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 czerwca 2019r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 Daniel Drożdż 2019-07-08 13:09:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/68/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 czerwca 2019r w sprawie zmian budżetu gminy w 2019r Daniel Drożdż 2019-07-08 13:08:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/67/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 czerwca 2019r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bierzwnik z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok Daniel Drożdż 2019-07-08 13:04:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/66/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 czerwca 2019r w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu Gminy Bierzwnik za rok 2018 Daniel Drożdż 2019-07-08 09:42:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI/65/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 czerwca 2019r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bierzwnik wotum zaufania 2018 rok Daniel Drożdż 2019-07-08 09:37:09 dodanie dokumentu
Protokół Nr X/19 z przebiegu X Sesji Rady Gminy Bierzwnik odbytej w dniu 7 czerwca 2019r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-07-08 09:29:18 dodanie dokumentu
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 8 lipca 2019r. (tj. poniedziałek) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XII Sesję Rady Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-07-05 11:27:37 dodanie dokumentu
XII Sesja Rady Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-07-05 11:19:48 dodanie dokumentu
Rejestr Petycji 2019 Daniel Drożdż 2019-07-05 10:55:23 edycja dokumentu
Rejestr Petycji 2019 Daniel Drożdż 2019-07-03 08:03:12 edycja dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018r. Daniel Drożdż 2019-06-27 13:59:33 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko: pracownik socjalny Daniel Drożdż 2019-06-27 12:31:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 19 czerwca 2019r w sprawie ustalenia dnia 21 czerwca 2019r jako dnia, w którym Urząd Gminy Bierzwnik będzie nieczynny Daniel Drożdż 2019-06-24 15:40:32 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu gminy Bierzwnik w 2019 roku Daniel Drożdż 2019-06-24 13:58:28 dodanie dokumentu
Rejestr Petycji 2019 Daniel Drożdż 2019-06-24 08:07:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 czerwca 2019r w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku Daniel Drożdż 2019-06-19 08:02:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 czerwca 2019r w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku Daniel Drożdż 2019-06-19 07:59:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w dnia 13 czerwca 2019r dotyczący pozwolenia na budowę inwestycji pn Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn linia kolejowa nr 351 poznań Główny - Szczecin Główny od granicy woj zachodniopomorskiego do stacji Słonice Daniel Drożdż 2019-06-18 14:32:17 dodanie dokumentu
Zarząd Powiatu Choszczeńskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Choszcznie Daniel Drożdż 2019-06-18 13:19:15 dodanie dokumentu