Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-03-26 15:12:06 usunięcie dokument
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-03-26 12:48:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/19/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2019 Daniel Drożdż 2019-03-25 09:44:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2018r w sprawie Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Daniel Drożdż 2019-03-25 09:42:21 edycja dokumentu
VIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik dnia 28 marca 2019r Daniel Drożdż 2019-03-22 08:17:57 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej Daniel Drożdż 2019-03-21 15:26:32 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. strategii, rozwoju i pozyskiwania środków pozabudżetowych - 3/4 etatu, koordynator ds. kontroli zarządczej - 1/4 etatu, łącznie 1 pełny etat Daniel Drożdż 2019-03-21 15:24:47 dodanie dokumentu
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik VIII sesję Rady Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-03-21 14:14:50 edycja dokumentu
VIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik dnia 28 marca 2019r Daniel Drożdż 2019-03-21 14:13:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 marca 2019r w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od granicy województwa zachodniopomorskiego do stacji Słonice w ramach projektu: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Dobiegniew - Słonice Daniel Drożdż 2019-03-21 13:40:26 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 marca 2019r w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od granicy województwa zachodniopomorskiego do stacji Słonice w ramach projektu "Zabudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych na odcinku Wronki - Słonice Daniel Drożdż 2019-03-21 13:38:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 marca 2019r w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od granicy województwa zachodniopomorskiego do stacji Słonice w ramach projektu: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Dobiegniew - Słonice Daniel Drożdż 2019-03-21 13:33:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 11 lutego 2019r w sprawie upoważnienia do podpisywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 oraz tyczeń 2019r Daniel Drożdż 2019-03-21 10:52:15 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe - Pracownicy Urzędu Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-03-21 09:04:33 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe - Radnych Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-03-21 09:02:19 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe - Pracownicy Urzędu Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-03-21 09:01:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 7 marca 2019r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr VI/29/19 z dnia 7 marca 2019r Daniel Drożdż 2019-03-21 09:01:11 edycja dokumentu
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik V sesję Rady Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-03-20 15:30:38 edycja dokumentu
Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2019 r Daniel Drożdż 2019-03-20 14:43:09 edycja dokumentu
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik V sesję Rady Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-03-20 14:40:35 edycja dokumentu
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik V sesję Rady Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-03-20 14:39:32 edycja dokumentu
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik V sesję Rady Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-03-20 14:39:06 edycja dokumentu
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik V sesję Rady Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-03-20 14:37:21 edycja dokumentu
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik V sesję Rady Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-03-20 14:37:17 usunięcie załacznika
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik V sesję Rady Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-03-20 14:36:52 edycja dokumentu
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik VIII sesję Rady Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-03-20 14:24:51 dodanie dokumentu
VIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-03-20 14:20:22 edycja dokumentu
VIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-03-20 14:20:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/31/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 7 marca 2019r w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku Daniel Drożdż 2019-03-19 11:33:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/30/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 7 marca 2019r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 Daniel Drożdż 2019-03-19 11:32:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/29/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 7 marca 2019r w sprawie zmian budżetu gminy w 2019r Daniel Drożdż 2019-03-19 11:17:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 marca 2019r w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-03-18 15:53:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 marca 2019r w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-03-18 15:51:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 marca 2019r w sprawie powołania Komisji do Przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-03-18 15:49:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 marca 2019r w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierzwnik Dyrektor Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku Daniel Drożdż 2019-03-18 15:47:41 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Dyrektora Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku Daniel Drożdż 2019-03-18 15:46:35 edycja dokumentu
Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Dyrektora Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku Daniel Drożdż 2019-03-18 15:46:22 dodanie dokumentu
TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH NA 2019r Daniel Drożdż 2019-03-18 14:36:59 dodanie dokumentu
Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2019 r Daniel Drożdż 2019-03-13 15:10:07 edycja dokumentu
Protokół Nr V/19 z przebiegu V sesji Rady Gminy Bierzwnik odbytej w dniu 24 stycznia 2019r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-03-13 15:08:43 usunięcie dokument