Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 16 stycznia 2019r w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Bierzwnik, w Bierzwniku, Zieleniewie, Łasku, Breniu, Klastorne, Pławnie w dniu 19 stycznia 2019r Daniel Drożdż 2019-01-18 13:23:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 16 stycznia 2019r w sprawie rozliczenia nakładów poniesionych przez najemcę na remont mieszkania, będącego własnością gmin/ Daniel Drożdż 2019-01-18 13:21:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 16 stycznia 2019r w sprawie rozliczenia nakładów poniesionych przez najemcę na remont mieszkania, będącego własnością gmin/ Daniel Drożdż 2019-01-18 13:20:38 dodanie dokumentu
Zebranie wiejskie w Jaglisku Daniel Drożdż 2019-01-18 10:40:28 edycja dokumentu
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik V sesję Rady Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-01-18 09:16:16 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku Daniel Drożdż 2019-01-18 07:42:45 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLI/18 z przebiegu XLI sesji Rady Gminy Bierzwnik odbytej w dniu 30 października 2018r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-01-17 09:08:50 dodanie dokumentu
Protokół Nr XL/18 z przebiegu XL sesji Rady Gminy Bierzwnik odbytej w dniu 17 października 2018r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-01-17 08:54:45 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019r. Daniel Drożdż 2019-01-17 08:18:02 dodanie dokumentu
V Sesja Rady Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-01-16 14:17:23 dodanie dokumentu
Zebranie wiejskie w Pławnie Daniel Drożdż 2019-01-15 12:13:56 dodanie dokumentu
Zebranie wiejskie w Jaglisku Daniel Drożdż 2019-01-15 12:12:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli po akuatlizacji dokonanej w październiku - korekty z dnia 10.01.2019r Daniel Drożdż 2019-01-14 11:54:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny po aktualizacji dokonanej w październiku - korekty z dnia 10.01.2019r Daniel Drożdż 2019-01-14 11:53:41 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy obręb Bierzwnik nr dz 62/61; obręb Wygon nr dz 120/1 Daniel Drożdż 2019-01-10 15:02:13 dodanie dokumentu
Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019 Daniel Drożdż 2019-01-09 14:50:19 edycja dokumentu
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Daniel Drożdż 2019-01-09 10:09:18 edycja dokumentu
Informacja z dnia 28 grudnia 2018r dotycząca organizacji wielkoobszarowych polowań na DZIKI Daniel Drożdż 2019-01-08 10:23:04 dodanie dokumentu
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BIERZWNIK W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od dnia 20 listopada do dnia 27 grudnia 2018r Daniel Drożdż 2019-01-04 11:33:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/18/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia wieloltniego gminnego programu osłonowego Posiłek dla dzieci i młodzieży na lata 2019-2032 Daniel Drożdż 2019-01-04 10:10:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/17/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2018r w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2032 Daniel Drożdż 2019-01-04 10:07:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/16/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2018r w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub zakup żywności do samodzielnego przygotowania posiłków albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych do samodzielnego przygotowania posiłku dla osób i rodzin wymienionych w wieloletnim rządowym programie "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2032 Daniel Drożdż 2019-01-04 10:04:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/15/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2018r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 Daniel Drożdż 2019-01-04 09:58:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/14/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2018r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-01-04 09:54:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/13/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2018r w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-01-04 09:52:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/12/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 Daniel Drożdż 2019-01-04 09:50:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/11/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2019 Daniel Drożdż 2019-01-04 09:44:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/10/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032 Daniel Drożdż 2019-01-04 09:32:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/9/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2018r w sprawie zmian budżetu gminy w 2018r Daniel Drożdż 2019-01-04 09:27:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 121/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 24 grudnia 2018r w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego szkoły dla której organem prowadzącym jest Gminy Bierzwnik na rok szkolny 2018/2019 Daniel Drożdż 2019-01-04 08:52:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 120/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 grudnia 2018r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 119/2018 z dnia 18 grudnia 2018r Daniel Drożdż 2019-01-04 08:47:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 119/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 grudnia 2018r w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r Daniel Drożdż 2019-01-04 08:12:24 dodanie dokumentu
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bierzwnik na lata 2019 - 2023 Daniel Drożdż 2019-01-02 14:10:53 edycja dokumentu
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bierzwnik na lata 2019 - 2023 Daniel Drożdż 2019-01-02 14:09:59 usunięcie załacznika
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bierzwnik na lata 2019 - 2023 Daniel Drożdż 2018-12-31 13:55:08 edycja dokumentu
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bierzwnik na lata 2019 - 2023 Daniel Drożdż 2018-12-31 13:52:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31.12.2018r o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji elektrycznej zalicznikowej na działkach o nr ew. gruntów 83/11, 97 obręb Starzyce Daniel Drożdż 2018-12-31 13:01:00 dodanie dokumentu
Protokół Nr III/18 z przebiegu III Sesji Rady Gminy Bierzwnik odbytej w dniu 12 grudnia 2018r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2018-12-31 09:05:40 dodanie dokumentu
31 grudnia 2018 Kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna Emilia Szymanowska 2018-12-27 12:56:53 dodanie dokumentu
Protokół Nr II/18 z przebiegu II Sesji Rady Gminy Bierzwnik odbytej w dniu 30 listopada 2018r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2018-12-20 11:47:53 dodanie dokumentu