Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja dotycząca Wyborów Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Daniel Drożdż 2019-05-17 13:26:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2019r o wydaniu pozwolenia na budowę inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn linia kolejowa na 351 Poznań Główny - Szczecin Główny Daniel Drożdż 2019-05-17 13:17:24 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska: Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku - 3/4 etatu; Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku - 1/4 etatu Daniel Drożdż 2019-05-16 13:43:47 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe - Pracownicy Urzędu Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-05-13 09:03:16 edycja dokumentu
Pracownicy Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-05-13 08:59:59 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe - Pracownicy Urzędu Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-05-13 08:44:17 edycja dokumentu
Orzeczenie o jakości wody na terenie Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-05-13 08:37:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 8 maja 2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku i Gminnej Bibliotece w Bierzwniku na stanowisku: Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku - 3/4 etatu; Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku - 1/4 etatu Daniel Drożdż 2019-05-09 15:27:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 6 maja 2019r w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok Daniel Drożdż 2019-05-09 15:23:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 kwietnia 2019r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 55/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r Daniel Drożdż 2019-05-09 15:21:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 kwietnia 2019r w sprawie zmian budżetu gminy na 2019r Daniel Drożdż 2019-05-09 15:18:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 kwietnia 2019r w sprawie powołania pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych Daniel Drożdż 2019-05-09 15:16:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 kwietnia 2019r w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierzwnik: stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń VAT Daniel Drożdż 2019-05-09 15:14:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 kwietnia 2019r w sprawie wyznaczenia delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Daniel Drożdż 2019-05-09 15:12:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 kwietnia 2019r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku Daniel Drożdż 2019-05-09 15:10:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 26 kwietnia 2019r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr IX/56/19 z dnia 26 kwietnia 2019r Daniel Drożdż 2019-05-09 15:08:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 kwietnia 2019r w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Daniel Drożdż 2019-05-09 15:06:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 16 kwietnia 2019r w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierzwnik: stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń VAT Daniel Drożdż 2019-05-09 15:03:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 kwietnia 2019r w sprawie upoważnienia wykonującego czynności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku do jednoosobowego zarządzania jednostką Daniel Drożdż 2019-05-09 14:38:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 kwietnia 2019r w sprawie udzielenia wykonującemu czynności Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny Daniel Drożdż 2019-05-09 14:35:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 kwietnia 2019r w sprawie upoważnienia wykonującego czynności kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku do występowania w imieniu organu właściwego dłużnika do Ministra Cyfryzacji z wnioskami o udostępnienie informacji z centralnej ewidencji kierowców Daniel Drożdż 2019-05-09 14:33:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 kwietnia 2019r w sprawie upoważnienia wykonującego czynności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy Daniel Drożdż 2019-05-09 14:29:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 kwietnia 2019r w sprawie upoważnienia wykonującego czynności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019r. poz. 473), oraz do wydawania w tych sprawach decyzji Daniel Drożdż 2019-05-09 14:26:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 kwietnia 2019r w sprawie upoważnienia wykonującego czynności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących: świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego, ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów, wspierania rodziny, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, ustalenia i wypłaty świadczenia wychowawczego, potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych a także do wydawania w tych sprawach decyzji, postępowań i zaświadczeń Daniel Drożdż 2019-05-09 14:21:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 11 kwietnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łasku, dla której organem prowadzącym jest Gminy Bierzwnik na rok szkolny 2018/2019 Daniel Drożdż 2019-05-09 13:54:44 dodanie dokumentu
Informacje Daniel Drożdż 2019-05-09 12:41:38 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń VAT Daniel Drożdż 2019-05-09 10:16:51 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń VAT Daniel Drożdż 2019-05-09 10:13:13 edycja dokumentu
Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska: Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku - 3/4 etatu; Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku - 1/4 etatu Daniel Drożdż 2019-05-08 15:23:19 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń VAT Daniel Drożdż 2019-05-08 15:14:08 dodanie dokumentu
Protokół Nr VIII/19 z przebiegu VIII sesji Rady Gminy Bierzwnik odbytej w dniu 28 marca 2019r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-05-08 07:42:19 dodanie dokumentu
Protokół Nr VIII/19 z przebiegu VIII sesji Rady Gminy Bierzwnik odbytej w dniu 28 marca 2019r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-05-08 07:36:40 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr VIII/37/19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 marca 2019r. w sprawie delegata do Stowarzyszenia Gminy Polskich Euroregionu Pomerania Daniel Drożdż 2019-05-07 12:46:46 edycja dokumentu
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2019 Daniel Drożdż 2019-05-07 12:18:25 edycja dokumentu
Informacje Daniel Drożdż 2019-05-07 12:12:31 edycja dokumentu
Protokół Nr VIII/19 z przebiegu VIII sesji Rady Gminy Bierzwnik odbytej w dniu 28 marca 2019r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2019-05-07 09:11:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr CXLIV.257.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Bierzwnik planowanego na 2019 rok. Daniel Drożdż 2019-05-02 11:44:14 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami 2018 Daniel Drożdż 2019-04-30 14:11:49 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Dyrektora Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku Emilia Szymanowska 2019-04-30 12:17:11 dodanie dokumentu
Informacje Daniel Drożdż 2019-04-26 14:50:10 edycja dokumentu