Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 23 lipca 2020r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XXVII/156/20 z dnia 23 lipca 2020r Daniel Drożdż 2020-08-21 11:53:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Bierznwik z dnia 22 lipca 2020r w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Bierzwniku do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, przepisów o ochronie środowiska oraz o odpadach, w tym przprowadzanie kontroli przestrzegania przez osoby fizyczne zakazu spalania odpadów na terenie Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2020-08-21 11:49:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/158/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 17 sierpnia 2020r w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bierzwnik na rok szkolny 2020/2021 Daniel Drożdż 2020-08-20 14:38:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/157/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 17 sierpnia 2020r w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do konkursu grantowego pn Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków Daniel Drożdż 2020-08-20 14:36:25 dodanie dokumentu
Rozmieszczenie pomieszczeń w Urzędzie Daniel Drożdż 2020-08-19 12:06:30 edycja dokumentu
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków Daniel Drożdż 2020-08-19 12:04:39 edycja dokumentu
Referaty Daniel Drożdż 2020-08-19 12:04:19 edycja dokumentu
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 17 sierpnia 2020r. (tj. poniedziałek)o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XXVIII sesję Rady Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2020-08-13 23:12:17 dodanie dokumentu
XXVIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2020-08-13 23:08:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2020r. dotyczące wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV na dz.ew. nr. 64, 82/2, 82/5 obręb Górzno gmina Bierzwnik o mozliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie znak: IS.II.6733.3.7.2020 z dnia 12 sierpnia 2020r . Violetta Wieczorek 2020-08-12 15:29:10 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Zieleniewo z dnia 22 lipca 2020r Violetta Wieczorek 2020-08-11 13:27:02 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Pławno z dnia 22 lipca 2020r Violetta Wieczorek 2020-08-11 13:26:27 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Kolsk z dnia 22 lipca 2020r Violetta Wieczorek 2020-08-11 13:25:57 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Bierzwnik z dnia 22 lipca 2020r Violetta Wieczorek 2020-08-11 13:24:23 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe - Pracownicy Urzędu Gminy Bierzwnik Violetta Wieczorek 2020-08-10 11:15:33 edycja dokumentu
Informacje o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Stanowisko ds. ochrony środowiska" Daniel Drożdż 2020-07-30 22:22:03 dodanie dokumentu
Opiekun w żłobku Daniel Drożdż 2020-07-29 11:05:47 dodanie dokumentu
Polowania z udziałem myśliwych zagranicznych w dniach 27.07.2020-22.08.2020 na terenie obwodów nr 250 i 251 Daniel Drożdż 2020-07-28 09:35:34 dodanie dokumentu
Wykaz punktów sprzedaży alkoholi na terenie Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2020-07-28 09:29:43 edycja dokumentu
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BIERZWNIK W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od dnia 28 maja 2020r do dnia 20 lipca 2020r Daniel Drożdż 2020-07-28 09:25:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/156/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 23 lipca 2020r w sprawie zmian budżetu gminy w 2020r Daniel Drożdż 2020-07-28 09:03:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/155/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 23 lipca 2020r w sprawie zasad korzystania z hali sportowej przy Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie oraz powierzenia uprawnienia do stanowienia o ich wysokości Daniel Drożdż 2020-07-28 09:01:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/154/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 23 lipca 2020r w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2020-07-28 08:58:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/153/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 23 lipca 2020r zmieniająca uchwałę Nr VI/35/2007 Rady Gminy Bierzwnik z 27 kwietnia 2007r w sprawie utworzenia instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bierzwniku Daniel Drożdż 2020-07-28 08:54:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/152/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 23 lipca 2020r w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku Daniel Drożdż 2020-07-28 08:51:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/151/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 23 lipca 2020r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bierzwnik z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok Daniel Drożdż 2020-07-28 08:48:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/150/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 23 lipca 2020r w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za rok 2019 Daniel Drożdż 2020-07-28 08:44:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/149/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 23 lipca 2020r w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2020-07-28 08:44:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/149/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 23 lipca 2020r w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2020-07-28 08:42:00 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej nr 690006Z Breń - Klasztorne - ETAP 1" PRZETARG II Daniel Drożdż 2020-07-24 13:47:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Bierznwik z dnia 22 lipca 2020r w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Bierzwniku do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, przepisów o ochronie środowiska oraz o odpadach, w tym przprowadzanie kontroli przestrzegania przez osoby fizyczne zakazu spalania odpadów na terenie Gminy Bierzwnik Violetta Wieczorek 2020-07-24 12:42:41 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe - Pracownicy Urzędu Gminy Bierzwnik Violetta Wieczorek 2020-07-24 12:39:45 edycja dokumentu
AKTUALNE PROTOKOŁY Daniel Drożdż 2020-07-24 11:57:59 dodanie dokumentu
AKTUALNE UCHWAŁY Daniel Drożdż 2020-07-23 08:09:08 edycja dokumentu
AKTUALNE UCHWAŁY Daniel Drożdż 2020-07-23 08:08:23 dodanie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2020 drugie półrocze Daniel Drożdż 2020-07-23 07:54:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 22 lipca 2020r o zakończeniu postępowania i tym samym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: 2/2020 znak: IS.II.6733.2.2020 z dnia 22 lipca 2020r dla inwestycji polegającej na: budowie podstacji trakcyjnej 110 kV PT Bierzwnik na działce o nr ewid. 394/4 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik Daniel Drożdż 2020-07-22 15:01:58 dodanie dokumentu
Zarządznie Nr 78/2020 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20 lipca 2020r w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektów pt. "Budowa boiska sportowego w m. Jaglisko", "Budowa ogrodzenia wokół boiska i placu zabaw" oraz "Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w Jaglisku" Daniel Drożdż 2020-07-22 14:27:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20 lipca 2020r w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2020 obejmującego utworzenie w Gminie Bierzwnik żłobka dla 15 dzieci w wieku do lat 3 Daniel Drożdż 2020-07-22 14:17:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 10 lipca 2020r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 75/2020 z dnia 10 lipca 2020r Daniel Drożdż 2020-07-22 14:13:01 edycja dokumentu