Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 20 września 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XXXVIII sesję Rady Gminy Bierzwnik

Bierzwnik, dnia 11 września 2018 r.

 

            Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 20 września 2018 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XXXVIII sesję Rady Gminy Bierzwnik z następującym porządkiem obrad:

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Bierzwnik i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Uwagi do porządku obrad XXXVIII sesji.

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Nr XXXVI i XXXVII.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bierzwnik w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bierzwnik oraz wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r., druk nr 377/18. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za pierwsze półrocze 2018r. druk nr 378/18.  
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bierzwniku za okres styczeń-sierpień 2018, druk nr 379/18.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku na dzień 30.06.2018r., druk nr 380/18.

8. Informacja dotycząca działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku za I półrocze 2018r., druk nr 381/18.

9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku za I półrocze 2018r., druk nr 382/18.

10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku za I półrocze 2018r., druk nr 383/18.

11. Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bierzwnik oraz nabywania nieruchomości do zasobu gminnego, druk nr 384/18.   

12. Przyjęcie uchwał w sprawach:

  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok, druk nr 385/18
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, druk nr 386/18
  • zmian budżetu gminy w 2018r., druk nr 387/18
  • uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032, druk nr 388/18.

13. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski i zapytania sołtysów oraz mieszkańców gminy.

15. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Bierzwnik.

 

      Wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Bierzwnik, na którym omawiana będzie tematyka sesyjna odbędzie się w dniu 18 września 2018 r. (tj. wtorek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik.

     

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bierzwnik

                                                                                                                                                

                                                                     Aniela Banaś

 

 

 

 

W załączeniu klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych RODO                                                                                                     

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

 

Uczestnicy Obrad Sesji Rady Gminy Bierzwnik

 

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) – tzw. RODO informuję, że obrady Rady Gminy są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk. Tym samym uczestnicząc w Sesjach Rady Gminy dana osoba wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (np. poprzez zabranie głosu na sesji).

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bierzwnik.

Wójt Gminy Bierzwnik, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pan/Pani prawo skontaktować się na adres iod@bierzwnik.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty trzecie, gdyż protokoły oraz nagrania z sesji stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i są udostępnianie na stronie BIP Urzędu Gminy Bierzwnik.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.

 

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (anonimizacji), w tej części, która nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.  Prawo do sprzeciwu, usunięcia lub przeniesienia danych nie ma w tym przypadku zastosowania.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne (np. poprzez zabranie głosu na sesji). Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.           

 

Administrator Danych Osobowych

                                                                                              Wójt Gminy Bierzwnik

                                                                                                 Adam Błaszczyk

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Druk Nr 384.18.pdf (PDF, 832.04Kb) 2018-09-12 14:18:49 181 razy
2 Druk Nr 385.18 Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019r.pdf (PDF, 804.97Kb) 2018-09-12 14:18:49 189 razy
3 Druk Nr 386.18 Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (PDF, 825.80Kb) 2018-09-12 14:18:49 177 razy
4 Druk Nr 387.18 Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2018r.pdf (PDF, 1.01Mb) 2018-09-12 14:18:49 197 razy
5 Druk Nr 377.18 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za I półrocze 2018r.pdf (PDF, 7.74Mb) 2018-09-12 14:18:49 225 razy
6 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032.pdf (PDF, 1.04Mb) 2018-09-12 14:18:49 196 razy
7 Druk Nr 378.18 Uchwała Nr CCCXXXVI.584.2018.pdf (PDF, 566.78Kb) 2018-09-12 14:15:40 216 razy
8 Druk Nr 379.18 Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bierzwniku za okres styczeń - sierpień 2018.pdf (PDF, 630.99Kb) 2018-09-12 14:15:40 251 razy
9 Druk Nr 380.18 Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku z działów 852 - Pomoc Społeczna, 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, 855 - Rodzina na dzień 30.06.2018r.pdf (PDF, 646.70Kb) 2018-09-12 14:15:40 196 razy
10 Druk Nr 381.18 Informacja dotycząca działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku za I półrocze 2018r.pdf (PDF, 1.72Mb) 2018-09-12 14:15:40 217 razy
11 Druk Nr 382.18 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku za I półrocze 2018r.pdf (PDF, 1.26Mb) 2018-09-12 14:15:40 198 razy
12 Druk Nr 383.18 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku za I półrocze 2018r.pdf (PDF, 1.22Mb) 2018-09-12 14:15:40 177 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Drożdż 12-09-2018 14:15:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Drożdż 12-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Daniel Drożdż 12-09-2018 14:18:49