Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 17 października 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XL sesję Rady Gminy Bierzwnik

Bierzwnik, dnia 9 października 2018 r.

                   

                   Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 17 października 2018 r. (środa) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XL sesję Rady Gminy Bierzwnik z następującym porządkiem obrad:

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Bierzwnik i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Uwagi do porządku obrad XL sesji.

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Nr XXXVIII i XXXIX.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bierzwnik w okresie międzysesyjnym.

5. Przyjęcie uchwał w sprawach:

  • regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierzwnik druk nr 390/18
  • zmian budżetu gminy w 2018r., druk nr 391/18
  • uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata      2018-2032, druk nr 392/18
  • udzielenia pożyczki dla Młodzieżowego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Bierzwnik druk nr 393/18.

6. Podziękowania oraz wręczenie pamiątek.

7. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i zapytania sołtysów oraz mieszkańców gminy.

9. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Gminy Bierzwnik.

 

 

       Wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Bierzwnik, na którym omawiana będzie tematyka sesyjna odbędzie się w dniu 17 października 2018 r. (tj. środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik.

      

Przewodnicząca Rady Gminy Bierzwnik

                                                                                                                                                 

                                                                     Aniela Banaś

 

 

W załączeniu klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych RODO                                                                                                     

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

 

Uczestnicy Obrad Sesji Rady Gminy Bierzwnik

 

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) – tzw. RODO informuję, że obrady Rady Gminy są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk. Tym samym uczestnicząc w Sesjach Rady Gminy dana osoba wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (np. poprzez zabranie głosu na sesji).

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bierzwnik.

Wójt Gminy Bierzwnik, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pan/Pani prawo skontaktować się na adres iod@bierzwnik.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty trzecie, gdyż protokoły oraz nagrania z sesji stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i są udostępnianie na stronie BIP Urzędu Gminy Bierzwnik.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.

 

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (anonimizacji), w tej części, która nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.  Prawo do sprzeciwu, usunięcia lub przeniesienia danych nie ma w tym przypadku zastosowania.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne (np. poprzez zabranie głosu na sesji). Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.   

 

Administrator Danych Osobowych

                                                                                               Wójt Gminy Bierzwnik

                                                                                                  Adam Błaszczyk

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Druk Nr 390.18 Projekt Uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla której organem prowadzącym jest Gmina Bierzwnik.pdf (PDF, 1.03Mb) 2018-10-09 14:49:58 264 razy
2 Druk Nr 391.18 Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2018r.pdf (PDF, 267.16Kb) 2018-10-09 14:49:58 214 razy
3 Druk Nr 392.18 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy Gminy Bierznik na lata 2018.2032.pdf (PDF, 1.03Mb) 2018-10-09 14:49:58 205 razy
4 Druk Nr 393.18 Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Młodzieżowego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Orzeł Bierzwnik.pdf (PDF, 253.91Kb) 2018-10-09 14:49:58 236 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Piasecki 09-10-2018 14:49:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Piasecki 09-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Piasecki 09-10-2018 14:51:36