Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 30 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik II sesję Rady Gminy Bierzwnik

               Bierzwnik, dnia 22 listopada 2018 r.

 

           

            Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 30 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik II sesję Rady Gminy Bierzwnik z następującym porządkiem obrad:

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Bierzwnik i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Uwagi do porządku obrad II sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr I

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bierzwnik za rok szkolny 2017/2018 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu druk nr 5/18.

5. Przyjęcie uchwał w sprawach:

  • powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Bierzwnik druk nr 6/18
  • Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 druk nr 7/18.

6. Wolne wnioski radnych.

7. Wolne wnioski sołtysów oraz mieszkańców gminy.

8. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy Bierzwnik.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bierzwnik

Beata Radziszewicz

 

 

 

 

W załączeniu klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych RODO 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

 

Szanowni Państwo - uczestnicy Sesji Rady Gminy Bierzwnik

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) – tzw. RODO informuję, że obrady Rady Gminy są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk. W związku z tym, uczestnicząc w Sesjach Rady Gminy dana osoba wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym wizerunku  lub  poprzez zabranie głosu na sesji.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bierzwnik.

Wójt Gminy Bierzwnik, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pan/Pani prawo skontaktować się na adres iod@bierzwnik.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 lit. c rozporządzenia RODO, gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty trzecie, gdyż protokoły oraz nagrania z sesji stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i są udostępnianie na stronie BIP Urzędu Gminy Bierzwnik.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.

 

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (anonimizacji), w tej części, która nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Prawo do sprzeciwu, usunięcia lub przeniesienia danych nie ma w tym przypadku zastosowania.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji zadań publicznych nałożonych na organy i jednostki pomocnicze gminy.  Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.   

 

 

Administrator Danych Osobowych

Wójt Gminy Bierzwnik

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Druk Nr 5.18 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bierzwnik za rok szkolny 2017-2018 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu.pdf (PDF, 921.23Kb) 2018-11-22 13:57:36 272 razy
2 Druk Nr 6.18 Projekt Uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Bierzwnik.pdf (PDF, 621.94Kb) 2018-11-22 13:57:36 204 razy
3 Druk Nr 7.18 Projekt Uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.pdf (PDF, 1,021.85Kb) 2018-11-22 13:57:36 182 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Drożdż 22-11-2018 13:57:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Drożdż 22-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Daniel Drożdż 22-11-2018 13:57:36