Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSTRUKTORA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY w BIERZWNIKU

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku ogłasza nabór na stanowisko:

 – instruktor świetlicy wiejskiej w Breniu od 01.08.2015r -  w niepełnym wymiarze czasu pracy - 2/5 etatu (16 godz. tyg.)

 

Forma zatrudnienia: umowa na czas określony do 31.12.2015 r. Po tym okresie nie wyklucza się zawarcia umowy na dalsze okresy lub zmiany formy zatrudnienia.

Czas pracy:  godziny popołudniowe od wtorku do soboty (zgodnie z utworzonym planem pracy).

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY:

- wykształcenie minimum średnie, średnie zawodowe o kierunkach artystycznych

(tj. muzyczne, plastyczne itp.) lub pedagogiczne,  ewentualnie udokumentowane ukończenie odpowiednich kursów i szkoleń,

- obywatelstwo polskie;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku instruktor świetlicy wiejskiej;

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa

  przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz

  samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne

  skarbowe;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicz-
nych,  posiadanie nieposzlakowanej opinii;

-  zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;

 - znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows);

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

- umiejętność skutecznego komunikowania się;

- umiejętność organizowania pracy własnej i zespołowej;

- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy i zaangażowania;

- dyspozycyjność;

- znajomość lokalnego środowiska,

- bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;

- sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

Do obowiązków instruktora świetlicy wiejskiej należy:

a) organizowanie zajęć na rzecz mieszkańców i ich dzieci a także uczestniczenie w nich,

b) stworzenie odpowiedniego planu pracy, przedłożenie go do akceptacji Dyrektora GOK,
a następnie realizowanie go zgodnie z założeniami,

c) utrzymywanie stałego kontaktu z GOK,

d) utrzymywanie dobrych relacji z mieszkańcami sołectwa oraz z podmiotami działającymi
na terenie działania świetlicy,

e) dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu, oraz zapewnienie bezpiecznego korzy-
    stania ze świetlicy,

f) dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz przyległym terenie,

g) udostępnianie świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem, na zebrania i spotkania
wiejskie oraz imprezy i uroczystości okolicznościowe, zapoznanie osób z obiektem oraz
z regulaminem korzystania ze świetlicy, przekazanie sprzętu i urządzeń osobom upraw-
nionym, odbiór świetlicy po zakończeniu zebrań, spotkań czy uroczystości,

h) współorganizowanie imprez środowiskowych,

i)  informowanie mieszkańców sołectwa o planowanych imprezach,

j)  zgłaszanie do GOK: usterek, awarii, potrzeb (środki czystości, inne),

k) prowadzenie rejestru działalności świetlicy oraz rejestru udostępniania obiektu,

 

Instruktor świetlicy ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt i urządzenia, stanowiące wyposażenie świetlicy.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

list motywacyjny;

kwestionariusz osobowy;

koncepcja funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Breniu;

dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół) oraz ewentualnie dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy; ewentualne dokumenty potwierdzające  staż pracy – kopie świadectw pracy;oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

oświadczenie o braku przeciwskazań w stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku instruktor świetlicy;

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku lub przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Kulturyw Bierzwniku, ul. Dworcowa 11, 73-240Bierzwnik  z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy –instruktor świetlicy wiejskiej

w terminie do dnia 21.07.2015r. do godz. 12.00

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz własnoręcznym podpisem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (95) 768 01 24.

 

Gminny Ośrodek Kultury
w Bierzwniku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Drożdż 08-07-2015 09:41:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Drożdż 08-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Daniel Drożdż 08-07-2015 09:41:31