Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XI sesję Rady Gminy Bierzwnik

Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XI sesję Rady Gminy Bierzwnik z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Bierzwnik i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Uwagi do porządku obrad XI sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr X.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bierzwnik w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie o stanie bezpieczeństwa gminy Bierzwnik w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 r., druk nr 89/19.

6.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku za rok 2018, druk nr 90/19.

7. Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku za rok 2018, druk nr 91/19.

8. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018, druk nr 92/19.

9. Protokół z przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej, druk nr 93/19.

10. Raport o stanie gminy Bierzwnik

    1) przedstawienie raportu o stanie gminy Bierzwnik za rok 2018, druk nr 94/19,

    2) debata nad raportem,

    3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Bierzwnik, druk nr 95/19.

11.Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok, druk nr 96/19,

 1)   omówienie sprawozdania

2)   opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Bierzwnik z wykonania budżetu za 2018r.  wraz z informacją o stanie mienia, druk nr 97/19,

3)   wniosek z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bierzwnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018r., druk nr  98/19,

4)  opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, druk nr 99/19,

5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za 2018 rok, druk nr 100/19,

 6)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bierzwnik z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok druk nr 101/19,

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmian budżetu gminy w  2019 roku, druk nr 102/19,
  • uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032, druk nr 103/19,
  • uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia statutów sołectw, druk nr 104/19,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, druk nr 105/19,
  • powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, druk nr 106/19,
  • powołania Komitetu Fundacyjnego Sztandaru Gminy Bierzwnik, druk nr 107/19.

13. Wolne wnioski radnych.

14. Wolne wnioski sołtysów oraz mieszkańców gminy.

15. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy Bierzwnik.


>>>>>PROJEKTY UCHWAŁ DO POBRANIA<<<<<

>>>>>SPRAWOZDANIA DO POBRANIA<<<<<

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Drożdż 13-06-2019 15:09:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Drożdż 13-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Daniel Drożdż 13-06-2019 15:09:20