Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XXXI sesję Rady Gminy Bierzwnik

ZAWIADOMIENIE

Ze względów bezpieczeństwa, w związku z panująca pandemią koronawirusa, apeluję do mieszkańców Gminy Bierzwnik o nieuczestniczenie osobiste w obradach Rady Gminy Bierzwnik i tym samym ograniczenie liczby osób zgromadzonych w jednym miejscu.W obradach uczestniczyć będą osoby, których obecność jest wymagana wyłącznie w zakresie procedowania uchwał. Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Gminy, wszelkie dyskusje i  wystąpienia zostaną w miarę możliwości ograniczone do niezbędnego minimum. Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji, można przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: radagminy.egd@bierzwnik.pl

Jednocześnie informuje mieszkańców, którzy chcieliby wziąć udział w posiedzeniu XXXI Sesji Rady Gminy Bierzwnik, że obrady będą transmitowane online pod adresem https://www.youtube.com/results?search_query=sesja+gminy+bierzwnik+

 

Przewodnicząca Rady  Gminy Bierzwnik

Beata Radziszewicz


Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XXXI sesję Rady Gminy Bierzwnik z następującym porządkiem obrad:

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy, ustalenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do porządku obrad XXXI sesji
 3. Przyjęcie protokołu nr XXIX i nr XXX z sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bierzwnik w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Bierzwnik o realizacji obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za 2019r. przez Radnych Rady Gminy Bierzwnik.
 6. Informacja Wójta Gminy Bierzwnik o realizacji obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych  za 2019 r. przez pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za I półrocze 2020r., druk nr 259/20.

- Uchwała składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za pierwsze półrocze 2020r., druk nr 260/20.

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu, druk nr 261/20.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, druk nr 262/20,
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Bierzwnik, druk nr 263/20
 • zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku z siedzibą w Kolsku, druk nr 264/20,
 • zmieniająca uchwalę Nr XXXVII/213/14 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Bierzwnik, druk nr 265/20,
 • przyjęcia do realizacji zadania pn. projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik”, druk nr 266/20,
 • przyjęcia do realizacji projektu grantowego pn. „Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja”, druk nr 267/20,
 • przyjęcia do realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP w Bierzwniku – Program Remiza”, druk nr 268/20,
 • zmian budżetu gminy w 2020r., druk nr 269/20,
 • uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032, druk nr 270/20.

 

10. Wolne wnioski radnych.

11. Wolne wnioski sołtysów oraz mieszkańców gminy.

12. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy Bierzwnik.


>>>>>SPRAWOZDANIA<<<<<

>>>>>PROJEKTY UCHWAŁ<<<<<

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Drożdż 18-11-2020 10:19:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Drożdż 18-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Daniel Drożdż 18-11-2020 10:19:18