Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXVII/219/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 marca 2021r. w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat na realizacje zadania pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny na działkach o nr ewid. 325/1; 326/3; 923 obręb 0015 Klasztorne, gmina Bierzwnik" 2021-04-02 17:29:48
dokument Uchwała Nr XXXVII/218/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 marca 2021r. w sprawie przekazania projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. 2021-04-02 17:27:16
dokument Uchwała Nr XXXVII/217/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 marca 2021r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032. 2021-04-02 17:26:16
dokument Uchwała Nr XXXVII/216/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 marca 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2021r. 2021-04-02 17:22:30
dokument Uchwała Nr XXXVII/215/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 marca 2021r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bierzwnik przy ul. Mickiewicza wraz z zakupem i dostawą ciągnika z wozem asenizacyjnym 10000 l." 2021-04-02 17:21:15
dokument Uchwała Nr XXXVII/214/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia skargi na brak działań remontowo-budowlanych na drodze Łasko-Chyże. 2021-04-02 17:19:05
dokument Uchwała Nr XXXVII/213/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej. 2021-04-02 17:15:59
dokument Uchwała Nr XXXVII/212/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 marca 2021r. w sprawie niewyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki na rok 2022. 2021-04-02 17:14:25
dokument Uchwała Nr XXXVII/211/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 marca 2021r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 2021-04-02 17:12:46
dokument Uchwała Nr XXXVII/210/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 marca 2021r. w sprawie przyjęcia nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi działającymi na terenie Gminy Bierzwnik. 2021-04-02 17:11:37
dokument Uchwała Nr XXXVII/209/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 marca 2021r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bierzwnik na 2021 rok. 2021-04-02 17:10:03
dokument Uchwała Nr XXXVII/208/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 marca 2021r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bierzwnik na lata 2021-2025. 2021-04-02 17:07:48
dokument Uchwała Nr XXXVII/207/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 marca 2021r. w sprawie przystąpienia Gminy Bierzwnik do programu pod nazwą ,,Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2021 r." 2021-04-02 17:05:51
dokument Uchwała Nr XXXVII/206/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021. 2021-04-02 17:02:35