Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 29 czerwca 2021r. (tj. wtorek) o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XXXIX sesję Rady Gminy Bierzwnik.

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Bierzwnik i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Uwagi do porządku obrad XXXIX sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXXVIII.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bierzwnik w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie o stanie bezpieczeństwa gminy Bierzwnik w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020r.,
druk nr 356/21,

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku za rok 2020,
druk nr 357/21,

7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku w 2020r.,
druk nr 358/21,

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za 2020r., druk nr 359/21,

9. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, druk nr 360/21,

10. Protokół z przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej, druk nr 361/21.

11. Raport o stanie gminy Bierzwnik

    1) przedstawienie Raportu o stanie gminy Bierzwnik za rok 2020, druk nr 362/21,

    2) debata nad raportem,

    3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bierzwnik wotum zaufania za 2020 rok, druk nr 363/21,

12. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok, druk nr 364/21.

 1)   omówienie sprawozdania

 2) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za 2020 rok wraz
z informacją o stanie mienia, druk nr 365/21,

3)   wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bierzwnik z dnia 25 maja 2021r., w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bierzwnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020, druk nr 366/21,

4)  uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bierzwnik, w sprawie absolutorium za rok 2020, druk nr 367/21,

5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za 2020 rok, druk nr 368/21,

 6)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bierzwnik z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, druk nr 369/21.

13. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku z siedzibą w Kolsku, druk nr 370/21,
  • zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku, druk Nr 371/21,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody
    i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bierzwnik”, druk Nr 372/21,
  • bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej działki ogrodowe, druk Nr 373/21,
  • wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości gminnej na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych, druk nr 374/21.

14. Wolne wnioski radnych.

15. Wolne wnioski sołtysów oraz mieszkańców gminy.

16. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Bierzwnik.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Bierzwnik, na którym omawiana będzie tematyka sesyjna odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. (tj. poniedziałek) o godz. 830 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku.

 


>>>>>PROJEKTY UCHWAŁ<<<<<

>>>>>SPRAWOZDANIA<<<<<

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Piasecki 14-06-2021 11:38:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Piasecki 14-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Rafał Piasecki 15-09-2021 10:36:41