Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 30 czerwca 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku LII sesję Rady Gminy Bierzwnik.

Zawiadamiam, że zwołuję w dniu  30 czerwca 2022r. (tj. czwartek) o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku LII sesję Rady Gminy Bierzwnik z następującym porządkiem obrad:
 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Bierzwnik i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Uwagi do porządku obrad LII sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bierzwnik w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie o stanie bezpieczeństwa gminy Bierzwnik w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2021r.,
druk nr 491/22,

5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku w 2021r.,
druk nr 492/22,

6. Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku
w 2021r., druk nr 493/22,

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku za 2021r., druk nr 494/22,

8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, druk nr 495/22,

 

9. Raport o stanie gminy Bierzwnik

    1) przedstawienie Raportu o stanie gminy Bierzwnik za rok 2021, druk nr 496/22,

    2) debata nad raportem,

    3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bierzwnik wotum zaufania,
druk nr 497/22,

10.Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2021 rok oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok, druk nr 498/22.

 1)   omówienie sprawozdania

 2) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za 2021 rok wraz
z informacją o stanie mienia, druk nr 499/22,

3)   wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bierzwnik z dnia 02 czerwca 2022r.,
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bierzwnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021, druk nr 500/22,

4)  uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bierzwnik, w sprawie absolutorium za rok 2021, druk nr 501/22,

5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za 2021 rok,
druk nr 502/22,

 6)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bierzwnik z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok, druk nr 503/22.

 

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

  • bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości gminnych,
    druk nr 504/22,
  •  wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Bierzwnik prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w gminie Bierzwnik, stanowiących działki ewidencyjne nr 522/2 i 522/6 w obrębie Klasztorne, druk nr 505/22.
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, szkoleniu lub ćwiczeniu, druk nr 506/22,
  • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierzwniku, druk nr 507/22,
  • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup i montaż (wraz z wykonaniem przyłącza do istniejącej instalacji c. o.) oraz oddanie do eksploatacji kotła grzewczego centralnego ogrzewania na pellet z podajnikiem o mocy co najmniej 180 kW w kotłowni budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Sienkiewicza 17, 73-240 Bierzwnik, druk nr 508/22.

12. Wolne wnioski radnych.

13. Wolne wnioski sołtysów oraz mieszkańców gminy.

14. Zamknięcie obrad LII sesji Rady Gminy Bierzwnik.

          

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Bierzwnik, na którym omawiana będzie tematyka sesyjna odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. (tj. wtorek) o godz. 830                        w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku.

 


>>>>>PROJEKTY UCHWAŁ<<<<<

>>>>>SPRAWOZDANIA<<<<<

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Piasecki 15-06-2022 11:25:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Piasecki 15-06-2022
Ostatnia aktualizacja: Rafał Piasecki 15-06-2022 11:34:47