Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenia 2016r

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1/2016r Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli 2016-01-25 14:31:04
dokument Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 stycznia 2016r w sprawie wprowadzenia aktualizacji przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Bierzwnik wprowadzonych Zarządzeniem Nr 46/2012 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2012 oraz Zarządzeniem Nr 58/2014 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 sierpnia 2014r 2016-02-25 13:55:56
dokument Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20 stycznia 2016r w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r 2016-02-25 13:59:25
dokument Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20 stycznia 2016r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 3.2016 z dnia 20 stycznia 2016r 2016-02-25 14:04:41
dokument Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 stycznia 2016r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na reazlizację zadania publicznego w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: "Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2016r" 2016-02-25 14:10:55
dokument Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 stycznia 2016r w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztów wychowania przedszkolnego uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Bierzwnik uczęszczającymi do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bierzwnik 2016-10-07 11:18:51
dokument Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 stycznia 2016r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Bierzwnik 2016-10-07 11:21:49
dokument Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 stycznia 2016r w sprawie powałania stałej komisji ds. brakowania blankietów odpisów aktów stanu cywilnego oraz blankietów zaświadczeń wykorzystanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Bierzwniku 2016-10-07 11:26:53
dokument Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 stycznia 2016r w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016.2017 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bierzwnik 2016-02-25 14:15:08
dokument Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 stycznia 2016r w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r 2016-02-25 14:17:52
dokument Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 stycznia 2016r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 10/2016 z dnia 29 stycznia 2016r 2016-02-25 14:20:41
dokument Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 stycznia 2016r w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Bierzwniku 2016-02-25 14:26:11
dokument Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 lutego 2016r w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2016-02-25 14:29:13
dokument Zarządzenie Nr 13a/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-03-03 11:41:56
dokument Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 lutego 2016r w sprawie odwołania Pani Barbary Ignaczak ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku oraz Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku 2016-02-25 14:34:10
dokument Zarządzenie Nr 15/2016r Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 26 lutego 2016r w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku 2016-02-29 13:49:49
dokument Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 lutego 2016r w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r 2016-03-18 09:21:28
dokument Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 lutego 2016r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 16/2016 z dnia 29 lutego 2016r 2016-03-18 09:24:42
dokument Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 lutego 2016r w sprawie upoważenienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach 2016-03-18 09:28:24
dokument Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 marca 2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zieleniewie 2016-03-18 09:31:13
dokument Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bierzwnik w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2016-06-03 08:36:59
dokument Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 marca 2016r w sprawie rozliczenia nakładów poniesionych przez najemcę na remont mieszkania będącego własnością gminy 2016-06-03 08:39:42
dokument Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 marca 2016r w zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2016-2032 2016-06-03 08:42:59
dokument Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 marca 2016r w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r. 2016-06-03 08:46:05
dokument Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 marca 2016r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 23.2016 z dnia 31 marca 2016r. 2016-06-03 08:50:37
dokument Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 19 kwietnia 2016r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zieleniewie 2016-06-03 08:53:58
dokument Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 kwietnia 2016r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku 2016-06-03 08:56:15
dokument Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 26 kwietnia 2016r w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Bierzwnik 2016-06-03 09:00:07
dokument Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r 2016-06-03 09:04:20
dokument Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 28.2016 z dnia 27 kwietnia 2016r. 2016-06-03 09:11:31
dokument Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 kwietnia 2016r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XVI/79/16 z dnia 28 kwietnia 2016r 2016-06-03 09:19:36
dokument Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 10 maja 2016r zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Bierzwnik 2016-06-03 09:22:46
dokument Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 10 maja 2016r w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zieleniewie 2016-06-03 09:27:34
dokument Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 maja 2016r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XVII/82/16 z dnia 25 maja 2016r. 2016-06-03 09:37:15
dokument Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 maja 2016r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdanie finansowego Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku za rok 2015 2016-07-08 11:37:12
dokument Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 maja 2016r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku za rok 2015 2016-07-08 11:40:10
dokument Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 maja 2016r w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r. 2016-07-08 11:43:08
dokument Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 maja 2016r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 36/2016 z dnia 31 maja 2016r. 2016-07-08 11:48:07
dokument Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 07 czerwca 2016r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, utworzonych na terenie Gminy 2016-07-08 11:53:22
dokument Zarządzenie Nr 39/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zieleniewie 2016-06-14 13:35:55
dokument Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 czerwca 2016r w sprawie powołania komisji do przeprowadzania mediacji dla polubownego rozstrzygania sporów o wysokość odszkodowania za powstałe szkody łowieckie 2016-07-08 12:04:16
dokument Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2016r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XVIII/88/16 z dnia 30 czerwca 2016r. 2016-07-08 12:12:48
dokument Zarządzenie Nr 42.2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2016r w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r 2016-07-08 12:16:09
dokument Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2016r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 42/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. 2016-07-08 12:20:11
dokument Zarządzenie 44/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-25 12:49:30
dokument Zarządzenie 45/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-25 12:51:24
dokument Zarządzenie 46/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 lipca 2016 r. w sparwie ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku 2016-07-25 12:53:04
dokument Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 lipca 2016r w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r. 2016-08-10 11:04:02
dokument Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 lipca 2016r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 47/2016 z dnia 29 lipca 2016r. 2016-08-10 11:29:08
dokument Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 16 sierpnia 2016r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2016-08-19 13:17:13
dokument Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 16 sierpnia 2016r w sprawie wskaźników i założeń oraz terminów sporządzenia planów finansowych do budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2017 2016-08-19 13:20:54
dokument Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 sierpnia 2016r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku 2016-08-19 13:23:06
dokument Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 sierpnia 2016r w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku 2016-09-07 10:50:30
dokument Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 sierpnia 2016r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku 2016-09-07 10:51:44
dokument Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 sierpnia 2016r w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r. 2016-10-07 10:32:18
dokument Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 sierpnia 2016r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 54.2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. 2016-10-07 10:35:39
dokument Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 sierpnia 2016r w sprawie wprowadzenia aktualizacji przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Bierzwnik wprowadzonych Zarządzeniem Nr 46/2012 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2012r oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 58/2014 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 sierpnia 2014r i Zarządzeniem Nr 2/16 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 stycznia 2016r 2016-10-07 10:48:40
dokument Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku 2016-09-28 08:54:29
dokument Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 września 2016r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XX/100/16 z dnia 29 września 2016r. 2016-10-07 10:53:02
dokument Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 września 2016r w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r. 2016-10-07 10:55:24
dokument Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 września 2016r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 59/2016 z dnia 30 września 2016r. 2016-10-07 11:00:00
dokument Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 04 października 2016r w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodzniopomorskiego 2016-10-07 11:02:48
dokument Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 07 października 2016r zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Bierzwnik 2016-10-11 15:00:41
dokument Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20 października 2016r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku 2016-10-20 14:10:55
dokument Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 21 października 2016r zmieniające Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20 października 2016r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku 2016-10-21 12:54:38
dokument Zarządzenie Nr 65/2016 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 października 2016r w sprawie rozliczenia nakładów poniesionych przez najemcę na remont miszkania będącego własnością gminy 2016-10-27 13:11:57
dokument Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r. 2016-11-04 10:51:28
dokument Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 października 2016r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 66/2016 z dnia 27 października 2016r. 2016-11-04 10:54:23
dokument Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z 08.11.2016 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji dotyczących projektu "Program współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" 2016-11-08 09:58:56
dokument Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 09 listopada 2016 w sprawie zmiany Regulaminu Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierzwnik oraz jednostkach organizacyjnych gminy 2016-11-10 12:03:40
dokument Zarządzenie Nr 72/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku 2016-11-10 12:12:04
dokument Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku 2016-11-10 12:13:02
dokument Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 15 listopada 2016r w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Bierzwnik 2016-12-07 14:03:15
dokument Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 listopada 2016r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XXII/107/16 z dnia 29 listopada 2016r 2016-12-07 14:08:25
dokument Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2016r w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r 2016-12-07 14:10:45
dokument Zarządzenie Nr 77/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2016r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 76/2016 z dnia 30 listopada 2016r. 2016-12-07 14:13:56
dokument Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 09 grudnia 2016r w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Bierzwnik 2016-12-12 14:18:03
dokument Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20 grudnia 2016r w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r. 2017-02-02 11:04:45
dokument Zarządzenie Nr 80/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20 grudnia 2016r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 79/2016 z dnia 20 grudnia 2016r. 2017-02-02 11:07:21
dokument Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXIII/109/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 grudnia 2016r. 2017-02-02 11:19:36
dokument Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 grudnia 2016r w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r. 2017-02-02 11:22:27
dokument Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 grudnia 2016r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 82/2016 z dnia 30 grudnia 2016r 2017-02-02 11:26:35
dokument Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 grudnia 2016r zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2016-2032 2017-02-02 11:35:46