Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenia 2017r

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 grudnia 2017r zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2017-2032 2018-01-16 12:35:48
dokument Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 grudnia 2017r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 91/2017 z dnia 29 grudnia 2017r 2018-01-16 12:33:11
dokument Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 grudnia 2017r w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r 2018-01-16 12:28:40
dokument Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2017r w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bierzwniku oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bierzwniku 2018-01-16 12:24:08
dokument Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2017r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXXI/166/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2017r 2018-01-16 12:18:08
dokument Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2017r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XXXI/164/17 z dnia 27 grudnia 2017r 2018-01-16 12:04:49
dokument Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20 grudnia 2017r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku 2018-01-16 12:01:35
dokument Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20 grudnia 2017r w sprawie powołania Formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Bierzwnik 2017-12-20 15:15:42
dokument Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20 grudnia 2017r w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Bierzwnik 2017-12-20 15:12:57
dokument Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 05 grudnia 2017r w sprawie powołania członka Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej równowartości kwoty 30 tyś. EURO udzielonego przez Gminę Bierzwnik 2017-12-18 14:15:38
dokument Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2017r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 82.2017 z dnia 30 listopada 2017r 2017-12-18 14:11:39
dokument Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2017r w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r 2017-12-18 14:08:02
dokument Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2017r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XXX/161/17 z dnia 30 listopada 2017r 2017-12-18 14:05:20
dokument Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2017r w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. oświaty w Urzędzie Gminy Bierzwnik 2017-11-30 09:19:17
dokument Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Bierzwnik 2017-11-15 12:09:39
dokument Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 października 2017r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 77/2017 z dnia 31 października 2017r 2017-11-07 13:44:25
dokument Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 października 2017r w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r 2017-11-07 13:38:02
dokument Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 października 2017r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 75/2017 z dnia 27 października 2017r 2017-11-07 13:33:34
dokument Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 października 2017r w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r 2017-11-07 13:30:39
dokument Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 26 października 2017r w sprawie przeprowadzania inwenteryzacji w 2017r 2017-11-07 13:27:17
dokument Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 26 października 2017r w sprawie rozpoczęcia konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-10-26 13:18:01
dokument Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 października 2017r zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Bierzwnik 2017-10-26 13:12:00
dokument Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 października 2017r w sprawie powołania komisji przetargowej do zbywania mienia komunalnego 2017-10-25 12:28:53
dokument Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 19 października 2017r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017-10-19 12:39:51
dokument Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 17 października 2017r w sprawie powołania komisji przetargowej do zbywania mienia komunalnego 2017-10-18 08:45:26
dokument Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 września 2017r zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2017-2032 2017-10-06 13:12:50
dokument Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 września 2017r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 66/2017 z dnia 28 września 2017r 2017-10-06 12:56:32
dokument Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 września 2017r w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r 2017-10-06 12:52:47
dokument Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 września 2017r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XXIX/152/17 z dnia 28 września 2017r 2017-10-06 12:49:25
dokument Zarządzenie Nr 64/2017r Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 06 września 2017r w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków 2017-09-11 14:58:40
dokument Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 sierpnia 2017r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 62/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r 2017-09-11 14:57:48
dokument Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 sierpnia 2017r w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r 2017-09-11 14:54:43
dokument Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 sierpnia 2017r w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bierzwnik 2017-08-31 11:56:16
dokument Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 24 sierpnia 2017r w sprawie wskaźników i założeń oraz terminów sporządzenia planów finansowych do budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2018 2017-08-31 11:54:59
dokument Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 17 sierpnia 2017r w sprawie powołania komisji do przeprowadzania mediacji dla polubownego rozstrzygania sporów o wysokość odszkodowania za powstałe szkody łowieckie 2017-08-18 13:50:49
dokument Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 16 sierpnia 2017r w sprawie powołania członka Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej równowartości kwoty 30tys EURO udzielanego przez Gminę Bierzwnik 2017-08-17 10:37:15
dokument Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 16 sierpnia 2017r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 56/2017 z dnia 16 sierpnia 2017r 2017-08-17 10:34:06
dokument Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 16 sierpnia 2017r w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r 2017-08-17 10:30:25
dokument Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Bierzwnik 2017-08-08 15:16:53
dokument Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XXVIII/147/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. 2017-08-08 13:56:45
dokument Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-01 12:58:51
dokument Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-01 12:58:02
dokument Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-01 12:54:26
dokument Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2017r zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017-07-24 08:48:00
dokument Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2017r zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2017-2032 2017-07-07 08:40:20
dokument Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2017r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 47/2017 z dnia 30 czerwca 2017r 2017-07-07 08:39:44
dokument Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2017r w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r. 2017-07-07 08:33:55
dokument Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2017r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XXVII/141/17 z dnia 30 czerwca 2017r 2017-07-07 08:31:22
dokument Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2017r w sprawie ustalenia wyodrębnionej rachunkowości w związku z realizacją projektu pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łasko wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków i istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Bierzwnik 2017-07-07 08:28:17
dokument Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2017r w sprawie ustalenia wyodrębnionej rachunkowości w związku z realizacją projektu pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasko 2017-07-07 08:24:59
dokument Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 czerwca 2017r w sprawie odwołania Pani Barbary Ignaczak ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwnik 2017-06-28 13:21:42
dokument Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 czerwca 2017r w sprawie odwołania Pani Barbary Ignaczak ze stanowiska Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku 2017-06-28 13:18:06
dokument Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 czerwca 2017r w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt zabitych lub podanych ubojowi w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych 2017-06-28 13:12:49
dokument Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 14 czerwca 2017r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017-06-16 12:28:38
dokument Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 maja 2017r w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Bierzwnik 2017-06-16 12:26:43
dokument Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 maja 2017r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 37/2017 z dnia 31 maja 2017r 2017-06-16 12:21:55
dokument Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dni 31 maja 2017r w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r 2017-06-16 12:18:44
dokument Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 maja 2017r w sprawie rozliczenia nakładów poniesionych przez najemcę na remont mieszkania, będącego własnością gminy. 2017-06-01 13:52:51
dokument Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 22 maja 2017r zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Bierzwnik 2017-06-01 13:50:20
dokument Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 22 maja 2017r w sprawie pwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017-05-23 11:13:41
dokument Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku za rok 2016 2017-05-12 12:49:03
dokument Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku za rok 2016 2017-05-12 12:45:52
dokument Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 kwietnia 2017r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 30/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r. 2017-05-09 13:29:41
dokument Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 kwietnia 2017r w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r 2017-05-09 13:25:45
dokument Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 kwietnia 2017r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku 2017-05-09 13:25:17
dokument Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 kwietnia 2017r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XXVI/132/17 z dnia 27 kwietnia 2017r 2017-05-08 15:34:06
dokument Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 26 kwietnia 2017r w sprawie powołania członka Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartość powyżej równowartości kwoty 30tys. EURO udzielanego przez Gminę 2017-04-27 14:14:17
dokument Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 kwietnia 2017r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 25/2017 z dnia 25 kwietnia 2017r. 2017-04-27 14:11:24
dokument Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 kwietnia 2017r w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r. 2017-04-27 14:08:13
dokument Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20 kwietnia 2017r w sprawie ustalenia 2 maja 2017r jako dnia, w którym Urząd Gminy Bierzwnik będzie nieczynny 2017-04-21 13:45:40
dokument Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 13 kwietnia 2017r w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku do występowania imieniu organu właściwego dłużnika do Ministra Cyfryzacji z wnioskami o udostępnienie informacji z centralnej ewidencji kierowców 2017-04-21 13:44:54
dokument Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 10 kwietnia 2017r w sprawie ustalenia wyodrębnionej rachunkowości w związku z realizacją projektu pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Breń" 2017-04-20 11:21:59
dokument Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 marca 2017r w sprawie wprowadzenia aktualizacji przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Bierzwnik wprowadzonych Zarządzeniem Nr 46/2012 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2012r 2017-04-06 15:21:14
dokument Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 marca 2017r zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2017-2032 2017-04-06 15:18:19
dokument Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 marca 2017r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 18.2017 z dnia 31 marca 2017r. 2017-04-06 15:15:41
dokument Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 marca 2017r w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r. 2017-04-06 15:12:28
dokument Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 marca 2017r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XXV/127/17 z dnia 29 marca 2017r. 2017-04-06 15:09:53
dokument Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą 2017-03-22 16:14:08
dokument Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bierzwnik 2017-03-15 14:38:49
dokument Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 03 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2017-03-03 12:39:47
dokument Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 12/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. 2017-03-03 12:37:50
dokument Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. 2017-03-03 12:36:10
dokument Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli 2017-03-01 16:02:52
dokument Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku 2017-02-28 15:35:24
dokument Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku 2017-02-28 15:34:06
dokument Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury w gminie Bierzwnik oraz ustalenia zasad, trybu przyznawania i wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla dyrektorów tych instytucji 2017-02-22 14:42:33
dokument Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 17 luty 2017r 2017-02-17 13:20:04
dokument Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 17 luty 2017r 2017-02-17 13:18:37
dokument Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XXIV/117/17 z dnia 10 lutego 2017 r. 2017-02-13 14:44:10
dokument Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2017r." 2017-02-07 15:04:14
dokument Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 2/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. 2017-02-07 13:58:46
dokument Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. 2017-02-07 13:56:19
dokument Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 2 stycznia 2017r w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016, poz. 1860), a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-02-02 11:46:41