Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zgłoszenia instalacji, z których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Zgłoszenia instalacji, z których eksploatacja wymaga zgłoszenia

RIŚ.III.6222.1.2017


1. Od czego zacząć

 1. Rozpoznać, czy instalacja podlega zgłoszeniu.

Zgłoszeniu podlegają instalacje niewymagające pozwolenia, mogące negatywnie oddziaływać na środowisko wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, które natomiast zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

 1. W przypadku zakwalifikowania instalacji do zgłoszenia kompletny wniosek wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w Urzędzie Gminy Bierzwnmik, pok.nr 14

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Przyjęcie wymaganego prawem zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko podlega opłacie skarbowej w wysokości 120 zł. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku w przedmiocie zgłoszenia instalacji. Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Gminy Bierzwnik w GBS Barlinek od Bierzwnik : 86 8355 0009 0019 3584 2000 0006 lub w kasie Urzędu Gminy Bierzwnik, ul. Kopernika 2.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Referat Infrastruktury i Środowiska Urząd Gminy Bierzwnik, pok. nr 14 tel.664011220

4.Jak załatwiać sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

W terminie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia Wójt może wnieść sprzeciw w drodze decyzji. Jeżeli taka decyzja nie zostanie wydana w/w terminie można przystąpić do rozpoczęcia eksploatacji instalacji.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Złożona informacja zostanie dokładnie przeanalizowana i sprawdzona. Wójt w terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia może wnieść sprzeciw w drodze decyzji, jeżeli zgłoszona instalacja narusza przepisy ochrony środowiska. Jeżeli taka decyzja nie zostanie wydana ww terminie można przystąpić do rozpoczęcia eksploatacji instalacji.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Wniosek w sprawie zgłoszenia instalacji.

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z póżń zm.).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z póżń zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz. 880)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru osobiście w uzgodnionym terminie, za pośrednictwem poczty lub poprzez gońca.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

Wniosek o zgłoszenie instalacji, dla której nie jest wymagane pozwolenie, lecz zgłoszenie wg wzoru.

 

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

 1. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko podlega zgłoszeniu Wójtowi Gminy Bierzwnik. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 • wielkość i rodzaj emisji;
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
 1. Prowadzący instalację wymagającą zgłoszenia jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.
 2. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli Wójt Gminy Bierzwnik, w terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 3. Zgłoszenie o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji lub zmianie warunków eksploatacyjnych należy dokonać w terminie 14 dni od dnia tego faktu.
 4. W przypadku rezygnacji z działalności instalacji, zaprzestania lub zmiany warunków eksploatacyjnych.
 5. Nie dopełnienie obowiązku zgłoszenia instalacji lub eksploatowanie jej niezgodnie z załączoną informacją zagrożone jest karą grzywny.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek-_zgloszenie_instalacji_mogacej_negatywnie_oddzialywac_na_srodowisko_z_ktorej_emisja_nie_wymaga_pozwolenia.pdf (PDF, 80.20Kb) 2017-09-18 11:44:43 354 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Drożdż 18-09-2017 11:44:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Drożdż 18-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Daniel Drożdż 18-09-2017 11:44:43