Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenia

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o mocy 4 MWp" 2021-09-17 12:11:44
dokument Obwieszczenie o realizacji placu składowego osadów ustabilizowanych z zadaszeniem (wiatą) wyposażonego w system zbierania i odprowadzania odcieków (odwodnienie liniowe) na działce oznaczonej nr ewid 183/7, położonej w obrębie geodezyjnym Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2021-09-10 13:12:39
dokument Obwieszczenie z dnia 07 września 2021 r. o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: 3/2021 znak: IS.II.6733.3.2021 z dnia 07 września 2021 r. dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania działki na plac zabaw (ogródek jordanowski) i teren spotkań mieszkańców na działce o nr ewid. 45/8, obręb geodezyjny Strumienno, gmina Bierzwnik. 2021-09-07 14:58:04
dokument Obwieszczenie z dnia 1 września 2021 r. o realizacji placu składowego osadów ustabilizowanych z zadaszeniem (wiatą) wyposażonego w system zbierania i odprowadzania odcieków (odwodnienie liniowe) na działce oznaczonej nr ewid 183/7, położonej w obrębie geodezyjnym Bierzwnik , gmina Bierzwnik. 2021-09-01 11:44:06
dokument Obwieszczenie z dnia 25 sierpnia 2021 r. o budowie sieci wodociągowej dn 90 PE na działkach o nr ewid. 141/1, 141/2, 141/8 w miejscowości Malczewo obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik. 2021-08-25 14:40:33
dokument Obwieszczenie z dnia 25 sierpnia 2021 r. o budowie sieci wodociągowej dn 90 PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid. 230/16 obręb Łasko, gmina Bierzwnik. 2021-08-25 14:39:29
dokument Obwieszczenie z dnia 25 sierpnia 2021 r. o zmianie sposobu użytkowania działki na plac zabaw (ogródek jordanowski) i teren spotkań mieszkańców na działce o nr ewid. 45/8, obręb geodezyjny Strumienno, gmina Bierzwnik. 2021-08-25 08:37:12
dokument Obwieszczenie z dnia 06 sierpnia 2021 r. o budowie sieci wodociągowej dn 90 PE na działkach o nr ew. 141/1, 141/2, 141/8 w miejscowości Malczewo obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik. 2021-08-06 11:16:36
dokument Obwieszczenie o wysłaniu w dniu 30 lipca 20201r. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania działki na plac zabaw ( ogródek jordanowski) i teren spotkań mieszkańców na działce o nr. ewid. 45/8, obręb geodezyjny Strumienno, gmina Bierzwnik, 2021-07-30 12:14:27
dokument Obwieszczenie z dnia 28 lipca 2021r. o wysłaniu do uzgodnienia w dniu 28 lipca 2021r. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: realizacji placu składowego osadów ustabilizowanych z zadaszeniem ( wiatą) wyposażonego w system zbierania i odprowadzania odcieków ( odwodnienie liniowe) na działce oznaczonej nr.ew. 183/7, położonej w obrębie geodezyjnym Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2021-07-28 10:45:58
dokument Obwieszczenie z dnia 16 lipca 2021r. w sprawie wniosku firmy Estigo Solar Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. 2021-07-23 12:51:30
dokument Obwieszczenie z dnia 7 lipca 2021r. o sporządzeniu projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustalenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 oraz rozpoczęcia ponownych konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia. 2021-07-12 11:16:16
dokument Obwieszczenie-Zawiadomienie z dnia 05 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 4,48 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Przeczno na działce nr ew. 46 obręb Przeczno, gm. Bierzwnik. 2021-07-09 10:55:54
dokument Obwieszczenie z dnia 08 lipca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania działki na plac zabaw (ogródek jordanowski) i teren spotkań mieszkańców na działce o nr. ewid. 45/8, obręb geodezyjny Strumienno, gmina Bierzwnik. 2021-07-08 11:52:27
dokument Obwieszczenie z dnia 07 lipca 2021 r. o wysłaniu do uzgodnienia w dniu 07 lipca 2021 r. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn 90 PE na działkach o nr ewid. 141/1, 141/2, 141/8 w miejscowości Malczewo obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik. 2021-07-07 14:43:52
dokument Obwieszczenie z dnia 02 lipca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: realizacji placu składowego osadów ustabilizowanych z zadaszeniem (wiata) wyposażonego w system zbierania i odprowadzania odcieków (odwodnienie liniowe) na działce oznaczonej nr ewid 183/7, położonej w obrębie geodezyjnym Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2021-07-02 12:21:04
dokument Obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2021 r. o budowie sieci wodociągowej dn 90 PE na działce o nr ewid. 141/1, 141/12, 141/8 w miejscowości Malczewo, obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik. 2021-06-16 13:14:49
dokument Obwieszczenie z dnia 11 czerwca 2021 r. o budowie sieci wodociągowej dn 90 PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid. 230/16 obręb Łasko, gmina Bierzwnik 2021-06-11 13:32:02
dokument ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE z dnia 2 czerwca 2021r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" na działce o nr ewid.: 316 obręb Breń położonej w miejscowości Brań, gmina Bierzwnik. 2021-06-09 14:00:11
dokument Obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2021 r. o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 25/2021 z dnia 04 czerwca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11029_LE351_Jaglisko_018 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie działki nr 394/9 obręb 0007 Bierzwnik. 2021-06-08 14:28:00
dokument Obwieszczenie z dnia 20 maja 2021 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. 2021-05-26 09:14:49
dokument Obwieszczenie z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 44,0 MW i powierzchni zabudowy 44,3401 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działkach o nr ewid. 488/2, 528, 529, 530 w obrębie geodezyjnym Breń, gmina Bierzwnik 2021-05-24 15:51:57
dokument Obwieszczenie z dnia 17 maja 2021 r. o budowie sieci wodociągowej dn 90 PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid. 230/16 obręb Łasko, gmina Bierzwnik. 2021-05-17 13:27:09
dokument Obwieszczenie z dnia 10 maja 2021 r. o budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 44,0 MW i powierzchni zabudowy 44,3401 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działkach o nr ewid. 488/2, 528, 529, 530 w obrębie geodezyjnym Breń, gmina Bierzwnik. 2021-05-11 07:31:39
dokument Obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11029_LE351_Jaglisko_018 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 2021-05-04 13:00:10
dokument Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn 90 PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid. 230/16 obręb Łasko, gmina Bierzwnik. 2021-04-30 12:27:21
dokument Obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2021r. o wysłaniu do uwzględnienia projektu w dniu 14 kwietnia 2020 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 44, MW i powierzchni zabudowy 44,3401 ha wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 488/2, 528, 529, 530 w obrębie geodezyjnym Breń, gmina Bierzwnik. 2021-04-14 11:46:43
dokument ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE z dnia 19 marca 2021r o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 62 MW i powierzchnią zabudowy do 62,9875ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Breń na działkach nr ew: 5/2, 34/1, 43, 72, 79, 80, 81, 241 obręb Breń gmina Bierzwnik" 2021-03-30 09:22:30
dokument ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE z dnia 02 lutego 2021r o przedłużeniu terminu wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 62 MW i powierzchnią zabudowy do 62,9875ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Breń na działkach nr ew: 5/2, 34/1, 43, 72, 79, 80, 81, 241 obręb Breń gmina Bierzwnik 2021-02-16 15:03:31
dokument Obwieszczenie z dnia 03.02.2021 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW i powierzchnią zabudowy do 4,48ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Przeczno na działce nr ew 46 obręb Przeczno gm. Bierzwnik 2021-02-10 14:49:44
dokument Obwieszczenie z dnia 03.02.2021r o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW i powierzchnią zabudowy do 4,48ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Przeczno na działce nr ew 46 obręb Przeczno gm. Bierzwnik 2021-02-10 14:32:49
dokument Obwieszczenie z dnia 08.02.2021r o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: 5/2020 znak: IS.II.6733.5.2020.2021 z dnia 08.02.2021 dla inwestycji polegającej na budowie stacji elektroenergytycznej RS Bierzwnik 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 15 obręb Płoszkowo gmina Bierzwnik 2021-02-10 09:42:04
dokument Obwieszczenie z dnia 04 lutego 2021r o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2020 znak IS.II.6733.7.2020.2021 z dnia 29 stycznia 2021r dla inwestycji polegającej na budowie kabowej sieci elektromagnetycznej (lini kablowej) WN-110kV wraz ze światłowodem oraz struktura towarzyszącą na działkach o nr ewid. 64/1, 64/2, 64/3, 254/9, 266/18 - w części nie objętej mpzp, 280/4, 394/4, 396 obręb Bierzwnik; nr ewid. 9, 15, 79, 104, 260, 279, 286, 310/1 obręb Płoszkowo; nr ewid. 14, 15, 16, 20, 81, 97, 114, 144, 254/1 obręb Starzyce 2021-02-05 08:04:42
dokument Obwieszczenie z dnia 31.12.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 24 listopada 2020r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej (lini kablowej) WN-110kV wraz ze światłowodem oraz strukturą towarzyszącą na działkach: o nr ewid 64/1, 64/2, 64/3, 254/9, 266/18 w części nie objętej mpzp. 280/4, 394/4, 396 obręb Bierzwnik; o nr ewid 9, 15, 79, 104, 260, 279, 286, 310/1 obręb Płoszkowo; o nr ewid 14, 15, 16, 20, 81, 97, 114, 144, 254/1 obręb Starzyce 2020-12-31 12:31:26
dokument Obwieszczenie z dnia 30 listopada 2020r o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 26 listopada 2020r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegają na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej (linii kablowej) WN-110kV wraz ze światłowodowej oraz strukturą towarzyszącą na działkach: o nr ewid. 25, 254/9, 266/18, 64/1, 64/2, 64/3, 280/4, 396, 394/4 obręb Bierzwnik; 15, 79, 104, 260, 279, 286, 310/1 obręb Płoszkowo; 20, 16, 14, 15, 81, 97, 114, 144, 254/1 obręb Starzyce 2020-12-01 09:39:03
dokument Obwieszczenie z dnia 17.11.2020r o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 17.11.2020r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej RS Bierzwnik 110kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 15 obręb Płoszkowo gmina Bierzwnik 2020-11-20 10:09:42
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 18 listopada 2020r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działce o nr ewid 459/1 obręb Łasko gmina Bierzwnik 2020-11-18 14:47:13
dokument Obwieszczenie z dnia 16 października 2020r zawiadomienie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: 4/2020 znak IS.II.6733.4.2020 z dnia 16.10.2020r dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 90mm na działkach o nr ewid. 199/16 obręb Bierzwnik, 259/1 obręb Płoszkowo gmina Bierzwnik 2020-10-28 14:31:57
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 października 2020 2020-10-08 13:04:50
dokument Obwieszczenie z dnia 22 września 2020r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej o średnicy 90mm na działkach o nr ewid. 199/16 obręb Bierzwnik, 259/1 obręb Płoszkowo gmina Bierzwnik 2020-09-22 14:36:26
dokument Obwieszczenie z dnia 22 września 2020r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 90mm na działkach o nr ewid. 199/16 obręb Bierzwnik, 259/1 obręb Płoszkowo gmina Bierzwnik 2020-09-22 14:33:34
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2020 znak IS.II.6733.3.2020 z dnia 02.09.2020 dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV na działkach o nr ewid 64, 82/2 i 82/5 obręb Górzno gmina Bierzwnik 2020-09-04 13:12:15
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2020r 2020-08-25 14:59:12
dokument Obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2020r. dotyczące wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV na dz.ew. nr. 64, 82/2, 82/5 obręb Górzno gmina Bierzwnik o mozliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie znak: IS.II.6733.3.7.2020 z dnia 12 sierpnia 2020r . 2020-08-12 15:29:10
dokument Obwieszczenie z dnia 22 lipca 2020r o zakończeniu postępowania i tym samym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: 2/2020 znak: IS.II.6733.2.2020 z dnia 22 lipca 2020r dla inwestycji polegającej na: budowie podstacji trakcyjnej 110 kV PT Bierzwnik na działce o nr ewid. 394/4 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik 2020-07-22 15:01:58
dokument Obwieszczenie z dnia 10.07.2020r dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podstacji trakcyjnej 110kV PT Bierzwnik na działce o nr ewid 394/4 obręb Bierzwnik gmina Bierzwnik 2020-07-12 18:28:28
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 23 czerwca 2020r roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV na działkach o nr ewid: 64, 82/2 i 82/5 obręb Górzno gmina Bierzwnik 2020-06-23 15:25:52
dokument Obwieszczenie z dnia 23.06.2020r o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 23.06.2020r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV na działkach o nr ewid 64, 82/2 i 82/5 obręb Górzno gmina Bierzwnik 2020-06-23 15:17:16
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 03.06.2020r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podstacji trakcyjnej 110 kV PT Bierzwnik na działce nr ewid 394/4 obręb Bierzwnik gmina Bierzwnik 2020-06-03 15:13:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 03 czerwca 2020r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podstacji trakcyjnej 110 kV PT Bierzwnik na działce o nr ewid. 394/4 obręb Bierzwnik gmina Bierzwnik 2020-06-03 15:09:55
dokument Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 33.2020 z dnia 28 maja 2020r w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 61/2015 z dnia 23 marca 2015r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001168_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji lini kolejowej na działkach nr 394/5, 394/7 i 394/9 obręb Bierzwnik gmina Bierzwnik 2020-06-03 12:15:02
dokument Obwieszczenie z dnia 28 maja 2020r o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 33/2020 z dnia 28 maja 2020r w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 61/2015 z dnia 23 marca 2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001168_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji lini kolejowej na działkach nr 394/5, 394/7 i 394/9 obręb Bierzwnik gmina Bierzwnik 2020-06-01 10:19:13
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania 2020-05-04 08:26:20
dokument Obwieszczenie z dnia 03.03.2020r o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: 1/2020 znak: IS.II.6733.1.2020 z dnia 03.03.2020r dla inwestycji polegającej na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części parteru budynku usługowego na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i bibliotekę wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid 48/4 obręb Bierzwnik przy ul. Dworcowej w Bierzwniku gm. Bierzwnik 2020-03-03 12:57:33
dokument Obwieszczenie z dnia 25 lutego 2020r dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części parteru budynku usługowego na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Bibliotekę wraz z tworzącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid 48/4 obręb Bierzwnik przy ul. Dworcowej w Bierzwniku gm. Bierzwnik 2020-02-25 12:47:18
dokument Obwieszczenie z dnia 11 lutego 2020r zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 11 lutego 2020r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części parteru budynku usługowego na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i bibliotekę wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr 48/4 obręb Bierzwnik przy ul. Dworcowej w Bierzwniku 2020-02-11 15:27:55
dokument Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2020r zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: 4/2019 znak: IS.II.6733.4.2019 z dnia 21.01.2020r dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń administracyjnych przedszkola z przeznaczeniem na żłobek na działce o nr ewid.: 31/5 obręb Bierzwnik gmina Bierzwnik 2020-01-22 21:03:20
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: 3/2019 znak: IS.II.6733.2.2019 z dnia 20.01.2020r dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV oraz rozbiórkę i budowę stacji transformatorowej na działkach o nr ewid. 109, 121/5, 121/14, 121/15 obręb Kolsk gmina Bierzwnik 2020-01-20 15:36:43
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku 2020-01-16 08:09:13
dokument Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń administracyjnych przedszkola z przeznaczeniem na żłobek na działce o nr ewid.: 31/5 obręb Bierzwnik gmina Bierzwnik 2020-01-16 07:52:58
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 10 grudnia 2019r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń administracyjnych przedszkola z przeznaczeniem na żłobek na działce o nr ewid.: 31/5 obręb Bierzwnik gmina Bierzwnik 2019-12-10 13:13:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10 grudnia 2019r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń administracyjnych przedszkola z przeznaczeniem na żłobek na działce o nr ewid.:31/5 obręb Bierzwnik gmina Bierzwnik 2019-12-10 13:09:18
dokument Obwieszczenie zawiadamiam strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid 25, 63/5 obręb Klasztorne, 12, 17/1, 17/2, i 42 obręb Strumienno, gmina Bierzwnik 2019-12-05 11:42:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania i przedłużenia terminu jej zakończenia, zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 112/16 o pow 0,0045ha obręb 0006 Rębusz gmina Bierzwnik 2019-10-28 17:18:06
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji z dnia 25 października 2019r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach o nr ew 25, 63/5 obręb Klasztorne, 12, 17/1, 17/2 i 42 obręb Strumienno, gmina Bierzwnik 2019-10-25 12:19:43
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25 października 2019r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach o nr ew 25, 63/5 obręb Klasztorne, 12, 17/1, 17/2 i 42 obręb Strumienno, gmina Bierzwnik 2019-10-25 12:15:21
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2019r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań i przedłużeniu terminu jej zakończenia w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 112/16 o pow 0,0045ha obręb Rębusz gmina Bierzwnik 2019-10-25 10:05:30
dokument Obwieszczenie z dnia 16.10.2019r o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 16.10.2019r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV oraz rozbiórkę i budowę stacji transformatorowej na działkach o nr ew 109, 121/5, 121/14, 121/15 obręb Kolsk gmina Bierzwnik 2019-10-16 12:49:26
dokument Obwieszczenie z dnia 16.10.2019r o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 16 października 2019r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV oraz rozbiórkę i budowę stacji transformatorowej na działkach o nr ew 109, 121/5, 121/14, 121/15 obręb Kolsk gmina Bierzwnik 2019-10-16 12:44:47
dokument Obwieszczenie z dnia 24 września 2019r o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: 1/2019 znak: IS.II.6733.1.2019 z dnia 24.09.2019 dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej na działkach o nr ewid 70/2, 81/1, 82/2, 83/1, 84, 90/2, 94/1, 95, 98, 100/1, 147 obręb Bierzwnik 2019-09-24 14:58:34
dokument Obwieszczenie o wyborze partnera z dnia 19.09.2019r 2019-09-23 07:17:47
dokument Obwieszczenie z dnia 21 sierpnia 2019r dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 70/2, 82/2, 83/1, 84, 90/2, 94/1, 95, 98, 100/1, 147 obręb Bierzwnik gmina Bierzwnik 2019-08-21 15:28:34
dokument Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 1/Ch w Bierzwniku 2019-07-17 11:39:53
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w dnia 13 czerwca 2019r dotyczący pozwolenia na budowę inwestycji pn Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn linia kolejowa nr 351 poznań Główny - Szczecin Główny od granicy woj zachodniopomorskiego do stacji Słonice 2019-06-18 14:32:17
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 czerwca 2019r o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn.: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od granicy województwa zachodniopomorskiego do stacji Słonice 2019-06-18 10:06:43
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 12 czerwca 2019r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 70/2, 81/1, 82/2, 83/1, 84, 90/2, 94/1, 95, 98, 100/1, 147 obręb Bierzwnik gmina Bierzwnik 2019-06-12 12:26:37
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 12 czerwca 2019r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 70/2, 81/1, 82/2, 83/1, 84, 90/2, 94/1, 95, 98, 100/1, 147 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik 2019-06-12 12:17:54
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 maja 2019r do tyczący inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn.: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od granicy woj zachodniopomorskiego do stacji Słonice 2019-05-26 23:14:33
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 marca 2019r w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od granicy województwa zachodniopomorskiego do stacji Słonice w ramach projektu "Zabudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych na odcinku Wronki - Słonice 2019-03-21 13:38:15
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 marca 2019r w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od granicy województwa zachodniopomorskiego do stacji Słonice w ramach projektu: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Dobiegniew - Słonice 2019-03-21 13:33:37
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 lutego 2019r o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 690006Z Breń - Klasztorne 2019-02-19 12:56:30
dokument Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bierzwnik na lata 2019-2023" 2019-02-18 10:36:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31.12.2018r o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji elektrycznej zalicznikowej na działkach o nr ew. gruntów 83/11, 97 obręb Starzyce 2018-12-31 13:01:00
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 listopada 2018r. dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowych...). 2018-11-16 13:44:56
dokument Obwieszczenie z dnia 15 listopada 2018r dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie instalacji elektrycznej zalicznikowej na działkach o nr ew gruntów 83/11, 97 obręb Starzyce, gmina Bierzwnik 2018-11-15 11:13:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 28 września 2018 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji elektrycznej zalicznikowej na działkach o nr ew. gruntów 83/11, 97 obręb Starzyce, gmina Bierzwnik 2018-09-28 13:18:50
dokument Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 28 września 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji elektrycznej zalicznikowej na działkach o nr 83/11, 97 obręb Starzyce, gmina Bierzwnik 2018-09-28 13:12:37
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2018r 2018-09-21 11:53:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 sierpnia 2018r w sprawie zakończenia postępowania i w tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji polegającej na budowie ujęcia wody pożarowej na działkach o nr ew 284/1, 344/14 obręb Bierzwnik 2018-08-29 13:08:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bierzwnik o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 26 lipca 2018r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ujęcia wody pożarowej na działkach o nr ew gruntów 344/14 i 284/1 w miejscowości Ostromęcko 2018-07-26 15:20:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 lipca 2018r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ujęcia wody pożarowej na działkach o nr ew gruntów 344/14 i 284/1 w miejscowości Ostromęcko obręb Bierzwnik 2018-07-25 13:44:49
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku 2018-04-27 08:25:59
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Bierzwnik w 2017 roku w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielił ulgi w formie umorzenia w kwocie przewyższającej łącznie 500zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyny umorzenia 2018-04-26 10:43:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 15 listopada 2017 r. o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Sołectwa Bierzwnik 2017-11-15 12:14:23
dokument Obwieszczenie z dnia 17 października 2017r w związku z realizacją projektu "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000" 2017-10-23 08:31:22
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 25 sierpnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Starzyce, na działce o nr ew. gruntów 96/2, obręb 0008 Starzyce, gmina Bierzwnik, województwo zachodniopomorskie. 2017-09-11 09:24:30
dokument Obwieszczenie - decyzja nr 41/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-08-08 15:11:34
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bierzwnik, Górzno, Kolsk, z przesyłem do oczyszczalni w Bierzwniku, na działkach o numerach ew. gruntów: 280/11; 280/13; 344/22; 344/27; 353; 354/16; 354/17; 394/2; 394/6; 394/10; 394/11; 395/1; 395/2; 396; 397; 407 i 408 obręb 0007 Bierzwnik, 25; 35/1; 35/2; 36; 42/1; 49; 53/2; 95; 109; 121/12; 177; 212; 213 i 232 obręb 0017 Kolsk, oraz 123 i 186 obręb 0016 Górzno, gmina Bierzwnik, województwo zachodniopomorskie 2017-05-31 14:39:27
katalog Obwieszczenie o konsultacjach społecznych w sprawie opracowania projektu dokumentu pt. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bierzwnik na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku". 2017-03-27 10:26:47
katalog Budowa kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej w miejscowości Bierzwnik, na działkach o nr ewidencyjnych gruntów 62/17; 61/1 i 266/11 obręb 0007 Bierzwnik, gmina Bierzwnik, województwo zachodniopomorskie 2017-03-24 11:03:57
dokument Obwieszczenie (uzupełniające) Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 r. 2017-03-17 14:09:06
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 07 lutego 2017 r. (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania) 2017-02-10 12:46:57
katalog Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-08-05 13:09:12