Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ochrona środowiska

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Orzeczenie o jakości wody miejscowości: Kolsk, Bierzwnik, Pławno 2023-01-31 14:23:00
dokument Wójt Gminy Bierzwnik 73-240 Bierzwnik, ul. Kopernika 2, tel. 95-768-01-30, fax. 95-768-01-11 e-mail: urzad@bierzwnik.pl www.bierzwnik.pl, www.bip.bierzwnik.pl Bierzwnik, 2023-01-05 OGŁOSZENIE W związku z wystąpieniem nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI u drobiu na terenie Polski informuję, że w dniu 30.01.2023 r. o godz.10.00 w Sali nr 1 Urzędu Gminy Bierzwnik odbędzie się spotkanie szkoleniowo-informacyjne organizowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Choszcznie 2023-01-09 13:49:44
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowościach: Kolsk, Pławno, Zieleniewo 2023-01-02 14:02:28
dokument Orzeczenie o jakości wody Bierzwnik 2023-01-02 14:01:45
dokument Harmonogram poboru próbek wody z wodociągów w 2023 2023-01-02 14:01:20
dokument Harmonogram poboru próbek wody z wodociągów w 2023 2023-01-02 14:00:40
dokument Harmonogram poboru próbek wody z wodociągów w 2023 2023-01-02 14:00:16
dokument Obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2022 r. Wójta Gminy Bierzwnik o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego zgłoszonego przez Koło Łowieckie Szarak z siedzibą w Choszcznie. 2022-12-28 14:41:41
dokument Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego zgłoszonego przez Koło Łowieckie Szarak z siedzibą w Choszcznie 2022-12-21 08:38:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 19.12.2022 r. 2022-12-19 13:38:29
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 17 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-12-09 10:16:08
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 16/2022 z dnia 02 listopada 2022 r. 2022-12-07 10:02:26
dokument Obwieszczenie z dnia 05.12.2022 r. WÓJT GMINY BIERZWNIK podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego zgłoszonego przez Nadleśnictwo Bierzwnik z siedzibą ul. Dworcowa 17, 73-240 Bierzwnik 2022-12-05 11:30:49
dokument OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH. 2022-12-05 08:22:37
dokument Terminy polowań zbiorowych w grudniu 2022-11-15 13:51:33
dokument Rozporządzenie nr 16/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2022-11-08 10:11:09
dokument Zestawienie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Puszcza na Rok łowiecki 2022/23 2022-10-28 11:35:22
dokument HARMONOGRAM polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023 w obwodzie nr 249 2022-10-26 14:50:45
dokument Informacja na temat terminów polowań zbiorowych w listopadzie. 2022-10-06 08:26:24
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporządzeniu projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 oraz rozpoczęciu ponownych konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia. 2022-10-04 14:55:29
dokument Zarząd Koła Łowieckiego Szarak w Choszcznie przesyła w załączniku plan polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 2022-10-04 14:40:27
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 13/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 23 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-09-28 10:20:54
dokument Nadleśnictwo Bierzwnik, zgodnie z § 28 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie szczególnych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, przesyła informację na temat terminów polowań zbiorowych w październiku br.: 29.10.2022 rok- polowanie dewizowe. Miejsce organizacji polowania zbiorowego- obwód łowiecki nr 246, Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Bierzwnik (teren gminy Bierzwnik i Dobiegniew). 2022-09-26 14:20:06
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Zieleniewo z dnia 20 lipca 2022 r. 2022-08-12 11:10:33
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Kolsk z dnia 20 lipca 2022 r. 2022-08-12 11:10:17
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Pławno z dnia 20 lipca 2022 r. 2022-08-12 11:10:03
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Malczewo z dnia 20 lipca 2022 r. 2022-08-12 11:09:40
dokument Decyzja nr 6/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko z dodatkowymi wskazaniami. 2022-07-21 15:26:59
dokument Zarząd Koła Łowieckiego ,,Szarak" w Choszcznie informuje, że na terenie obwodu 250 dzierżawionego przez koło odbywać się będą polowania dewizowe w dniach 28.07.2022 - 14.08.2022 r. 2022-07-07 12:26:37
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 8/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 3 czerwca 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół, w tym obszaru zapowietrzonego, a także sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze 2022-06-13 12:59:03
dokument Decyzja nr 1/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko z dodatkowymi wskazaniami 2022-05-25 11:26:31
dokument Decyzja nr 3/2022 o umorzeniu dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie ciągu pieszo-rowerowego w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 160 na działkach ewid. nr 113, 192, 181, 358/1, 360/1, 278/5, 365/2, 368/1, 288/3 obręb Bierzwnik oraz 166/3, 166/2, 167/3, 168, 175/2, 169, 176, 177/6, 192, 213/1, 213/2, 215, 164/4 obręb Jaglisko w Gminie Bierzwnik, powiat choszczeński". 2022-05-25 11:26:14
dokument Zarząd Koła Łowieckiego ,,Szarak" w Choszcznie informuje, że na terenie obwodu 250 dzierżawionego przez koło odbywać się będą polowania dewizowe w dniach 14.05.2022 - 10.06.2022 r. 2022-05-06 09:35:20
dokument Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2022-04-08 08:44:30
dokument Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bierzwnik 2022 r. 2022-03-08 11:56:43
dokument Zgodnie z pkt. 12 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb w Obwodach Rybackich Udostępnionych przez Dyrektora RZGW w Bydgoszczy w związku z potrzebą ochrony populacji ryb szczególnie narażonych na presje wędkarską, ochrony wartościowych genetycznie stad tarłowych, odtworzeniu naturalnej struktury wiekowej populacji ryb i zwiększeniu atrakcyjności wędkarskiej łowisk wędkarskich 2022-02-24 13:58:21
dokument Decyzja nr 6/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko z dodatkowymi wskazaniami 2022-02-16 14:58:48
dokument Decyzja nr 5/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko z dodatkowymi wskazaniami 2022-02-16 14:58:09
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2022-01-26 10:04:27
dokument Rozporządzenie Nr 28/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2021-12-21 10:46:59
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Klasztorne z dnia 13.12.2021 r. 2021-12-17 12:46:22
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Malczewo z dnia 13.12.2021 r. 2021-12-17 12:46:05
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Breń z dnia 13.12.2021 r. 2021-12-17 12:45:52
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Bierzwnik z dnia 13.12.2021 r. 2021-12-17 12:45:38
dokument Decyzja Nr 6/2021 o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2020 znak: IS.II.6733.5.2020.2021 z dnia 8 lutego 2021. 2021-11-30 11:35:10
dokument Plan polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 dla koła PUSZCZA Szczecin ZO Szczecin. 2021-11-16 13:36:14
dokument Nadleśnictwo Bierzwnik przesyła informację na temat terminów polowań zbiorowych. 2021-11-16 13:35:28
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Zieleniewo z dnia 09.11.2021 r. 2021-11-15 11:58:34
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Klasztorne z dnia 09.11.2021 r. 2021-11-15 11:58:20
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Breń z dnia 09.11.2021 r. 2021-11-15 11:58:02
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Łasko z dnia 09.11.2021 r. 2021-11-15 11:57:46
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Bierzwnik z dnia 09.11.2021 r. 2021-11-15 11:57:22
dokument Zarząd Koła Łowieckiego ,,Szarak" w Choszcznie informuje, że na terenie obwodów nr 250 i 251 dzierżawionych przez koło odbędą się polowania komercyjne z udziałem myśliwych zagranicznych w dniach 17.11.2021 - 20.11.2021. 2021-11-12 10:30:09
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Pławno z dnia 04.10.2021 r. 2021-11-08 10:22:54
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Kolsk z dnia 04.10.2021 r. 2021-11-08 10:22:20
dokument Zarząd Koła Łowieckiego Szarak w Choszcznie zawiadamia, że na terenie obwodów nr 250 oraz 251 w sezonie 2021/2022 odbędą się następujące polowania. 2021-11-05 08:50:08
dokument Zarząd Koła Łowieckiego ,,Puszcza" w Szczecinie na swym posiedzeniu ustalił plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2021/2022, w załączniku. 2021-11-05 08:49:23
dokument Zarząd Koła Łowieckiego ,,Szarak" w Choszcznie informuje, ze na terenie obwodów nr 250 i 251 dzierżawionych przez koło odbędą się polowania komercyjne z udziałem myśliwych zagranicznych w dniach 25.10.2021 r. - 31.10.2021 r. 2021-10-22 12:00:29
dokument Miejsce polowania - obwód łowiecki nr 246, Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Bierzwnik (teren gminy Bierzwnik i Dobiegniew) 2021-10-20 14:38:31
dokument Zarząd Koła Łowieckiego ,,Bażant" w Bierzwniku przesyła w załączeniu harmonogram polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022. 2021-10-15 10:06:29
dokument Nadleśnictwo Bierzwnik przesyła informację na temat terminów polowań zbiorowych. Miejsce polowania - obwód łowiecki nr 246, Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Bierzwnik 2021-10-15 10:05:34
dokument Postanowienie z dnia 06 października 2021 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2021-10-13 12:03:35
dokument Postanowienie z dnia 06 października 2021 roku stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2021-10-13 12:01:53
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Zieleniewo z dnia 16.09.2021r. 2021-09-22 11:02:06
dokument Polowania dewizowe, miejsce polowania - obwód łowiecki nr 246, Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Bierzwnik (teren gminy Bierzwnik i Dobiegniew). 2021-09-13 15:43:07
dokument Zarząd Koła Łowieckiego ,,Puszcza" w Szczecinie informuje, że organizuje polowanie dewizowe na obwodzie łowieckim nr 248 (rejon Bierzwnika, Dobiegniewa) w dniach 11-19 września dla ok. 6 myśliwych. 2021-09-07 12:01:53
dokument Decyzja nr 1/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko z dodatkowymi wskazaniami. 2021-08-25 12:28:26
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Pławno z dnia 28.07.2021r. 2021-08-06 09:34:27
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Kolsk z dnia 26.07.2021r. 2021-08-06 09:32:47
dokument Informacja od powiatowego lekarza weterynarii w Choszcznie. 2021-08-05 14:31:27
dokument Zarząd Koła Łowieckiego ,,Szarak" w Choszcznie informuje, że na terenie obwodów nr 250 i 251 dzierżawionych przez koło odbędą się polowania komercyjne z udziałem myśliwych zagranicznych w dniach 26.07.2021 - 08.08.2021 2021-07-26 14:40:49
dokument Zarząd Koła Łowieckiego ,,Puszcza" w Szczecinie informuje, że organizuje polowanie dewizowe na obwodzie łowieckim nr 248 (rejon Bierzwnika, Dobiegniewa) w dniach 6-9 sierpnia dla ok. 5 myśliwych pochodzących z Dani. 2021-07-15 14:15:27
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Kolsk z dnia 21.05.2021 r. 2021-07-07 13:06:19
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Pławno z dnia 11.06.2021 r. 2021-07-07 13:05:59
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Bierzwnik z dnia 11.06.2021 r. 2021-07-07 13:05:35
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Kolsk z dnia 08.06.2021 r. 2021-06-11 09:59:38
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Łasko z dnia 08.06.2021 r. 2021-06-11 09:59:24
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Malczewo z dnia 08.06.2021 r. 2021-06-11 09:59:13
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Pławno z dnia 08.06.2021 r. 2021-06-11 09:59:03
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Zieleniewo z dnia 08.06.2021 r. 2021-06-11 09:58:43
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Bierzwnik z dnia 08.06.2021 r. 2021-06-11 09:58:26
dokument Informacja Ministra Klimatu i Środowiska dotycząca ,,Wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024." 2021-06-10 09:46:39
dokument Rozporządzenie Nr 17/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2021-06-01 08:42:18
dokument Zarząd Koła Łowieckiego ,,Szarak" w Choszcznie informuje, że na terenie obwodów nr 250 i 251 dzierżawionych przez koło odbędą się polowania komercyjne z udziałem myśliwych zagranicznych w dniach 30.05.2021 - 06.06.2021 r. 2021-05-28 10:04:44
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Klasztorne z dnia 14.05.2021 r. 2021-05-21 07:23:43
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Malczewo z dnia 22.02.2021 r. 2021-05-21 07:22:59
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Klasztorne z dnia 22.02.2021 r. 2021-05-21 07:22:17
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Łasko z dnia 22.02.2021 r. 2021-05-21 07:21:35
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Breń z dnia 22.02.2021 r. 2021-05-21 07:20:58
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Kolsk z dnia 22.02.2021 r, 2021-05-21 07:20:17
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Bierzwnik z dnia 22.02.2021 r. 2021-05-21 07:19:26
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Klasztorne z dnia 28.12.2020 r. 2021-05-21 07:18:32
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Bierzwnik z dnia 28.12.2020 r. 2021-05-21 07:17:36
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 15/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 12 maja 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2021-05-20 07:47:07
dokument Zgodnie z pismem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska informuje się, iż w 2021 r. na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska m.in. na gruntach leśnych prowadzone będą prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. 2021-05-13 12:42:58
dokument Zarząd Koła Łowieckiego ,,Puszcza" w Szczecinie informuje, że organizuje w najbliższym czasie następujące polowania dewizowe. 2021-05-07 14:00:37
dokument Zarząd Koła Łowieckiego "Szarak" w Choszcznie informuje, że na terenie obwodów nr 250 i 251 dzierżawionych przez koło odbędą się polowania komercyjne z udziałem myśliwych zagranicznych w dniach 11.05.2021 - 20.05.2021 r. 2021-05-06 15:16:40
dokument Decyzja nr 3/2020 z dnia 06 kwietnia 2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko z dodatkowymi wskazaniami. 2021-04-14 12:25:25
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 12/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2021r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-04-09 08:49:03
dokument Orzeczenie o jakości wody z dnia 24 marca 2021r 2021-03-26 14:07:11
dokument Postanowienie z dnia 03.02.2021 o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW i powierzchnią zabudowy do 4,48ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Przeczno na działce nr ew 46 obręb Przeczno gm. Bierzwnik 2021-02-10 14:45:28
dokument Postanowienie z dnia 03.02.2021 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW i powierzchnią zabudowy do 4,48ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Przeczno na działce nr ew 46 obręb Przeczno gm. Bierzwnik 2021-02-10 12:55:26
dokument Postanowienie Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2020r 2021-01-05 15:20:52
dokument Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pławienku, gmina Bierzwnik na działkach o nr ew 255/11, 255/12 obręb Pławienko 2020-12-23 08:46:45
dokument Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierzwnik 2020-12-11 13:21:36
dokument Orzeczenie o jakości wody z dnia 17 listopada 2020r 2020-11-23 09:38:52
dokument Zarząd Koła Łowieckiego PUSZCZA w Szczecinie na swym posiedzeniu w dniu 21-09-2020 ustalił plan polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2020/2021 2020-11-03 17:24:45
dokument Zarząd Koła łowieckiego Szarak w Choszcznie zawiadamia, że na terenie obwodów nr 250 oraz 251 w sezonie 2020/2021 odbędą się polowania 2020-10-27 10:02:46
dokument Aktualna informacja na temat terminów polowań zbiorowych 2020-10-15 13:16:27
dokument Orzeczenie o jakości wody z urządzenia wodociągowego w miejscowości Klasztorne z dnia 18 września 2020r 2020-09-22 11:02:38
dokument Orzeczenie o jakości wody z urządzenia wodociągowego w miescowości Łasko z dnia 18 września 2020r 2020-09-22 11:02:22
dokument Orzeczenie o jakości wody z urządzenia wodociągowego w miejscowości Bierzwnik z dnia 18 września 2020r 2020-09-22 11:02:04
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 9/2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2020r zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-09-07 11:49:46
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Zieleniewo z dnia 22 lipca 2020r 2020-08-11 13:27:02
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Pławno z dnia 22 lipca 2020r 2020-08-11 13:26:27
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Kolsk z dnia 22 lipca 2020r 2020-08-11 13:25:57
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Bierzwnik z dnia 22 lipca 2020r 2020-08-11 13:24:23
dokument Polowania z udziałem myśliwych zagranicznych w dniach 27.07.2020-22.08.2020 na terenie obwodów nr 250 i 251 2020-07-28 09:35:34
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Bierzwnik z dnia 03 lipca 2020r 2020-07-16 10:47:04
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Bierzwnik z dnia 22 maja 2020r 2020-05-26 13:45:16
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Zieleniewo z dnia 22 maja 2020r 2020-05-26 13:43:06
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Pławno z dnia 22 maja 2020r 2020-05-26 13:41:37
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Kolsk z dnia 22 maja 2020r 2020-05-26 13:39:25
dokument Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Breń z dnia 22 maja 2020r 2020-05-26 13:14:08
dokument Orzeczenie o jakości wody z dnia 13 maja 2020r 2020-05-14 14:11:06
dokument Zgłoszenie na członka komisji ds. szacowania szkód w rolnictwie 2020-04-30 07:34:42
dokument Rozporządzenie Nr 7/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020r w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-04-27 13:18:17
dokument Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierzwnik w 2020 roku. 2020-04-03 12:46:40
dokument Rozporządzenie Nr 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2020r w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-02-24 09:24:59
dokument Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bierzwnik 2019r 2019-12-27 13:17:55
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2242Z Breń-Klasztorne" 2019-10-23 15:16:45
dokument "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierzwnik" - Konsultacje społeczne trwają od 10 września 2019r do 01 października 2019r 2019-09-10 11:31:28
dokument Informacja dotycząca polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 2019-09-03 13:40:49
dokument ZAPROSZENIE do udziału w projekcie "Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich na Pomorzu Zachodnim poprzez zakup węzy pszczelej" 2019-08-19 09:19:33
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2019-08-06 14:50:55
dokument Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 2019-08-06 11:08:39
dokument Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu gminy Bierzwnik w 2019 roku 2019-06-24 13:58:28
dokument Informacja dotycząca Wyborów Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 2019-05-17 13:26:10
dokument Informacja o dotacji w wysokości 15100zł od Ministra Przedsiębiorczości i Technologi na dokonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie naszej gminy 2019-04-26 13:55:02
dokument Zawiadomienie Koła Łowieckiego Szarak w Choszcznie 2019-04-18 13:32:28
dokument Uchwała Nr VIII.32.19 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bierzwnik na 2019 rok 2019-04-12 10:44:00
dokument Orzeczenie o jakości wody na terenie Gminy Bierzwnik 2019-02-12 09:12:55
dokument Informacja z dnia 28 grudnia 2018r dotycząca organizacji wielkoobszarowych polowań na DZIKI 2019-01-08 10:23:04
dokument Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020 2018-10-25 14:26:55
dokument Czyste powietrze 2018-09-12 10:49:36
dokument Szkody łowieckie!!! 2018-08-28 15:07:22
dokument Informacja z dnia 28.06.2018r przedsięwzięcie Wdrożenie innowacyjne technologii produkcji wsporników do palet w przedsiębiorstwie MAC DREW Sp. z o.o. 2018-06-29 13:13:10
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa drogi leśnej DP nr 5 w Nadleśnictwie Bierzwnik" 2018-06-18 15:32:04
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 2231Z Ostromęcko-Kolsk" 2018-06-08 07:46:11
dokument Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 2018-04-05 14:59:53
dokument Komunikat Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie obowiązku utrzymania urządzeń melioracyjnych przez właścicieli gruntów 2018-03-02 08:51:41
dokument Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 28 grudnia 2017r 2018-01-05 08:57:58
dokument Projekt Planu Ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego 2017-12-12 08:37:45
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą BUDOWA DROGI LEŚNEJ DP NR 5 w Nadleśnictwie Bierzwnik 2017-10-25 11:51:36
dokument Zgłoszenia instalacji, z których eksploatacja wymaga zgłoszenia 2017-09-18 11:44:43
dokument Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew 2017-09-13 13:14:54
dokument Przeprowadzenie kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne 2017-08-23 12:50:10
dokument Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bierzwnik na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku 2017-06-27 07:31:07
dokument Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bierzwnik na 2017 rok 2017-04-10 11:17:00
katalog Wszczęcie postępowania dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2235Z Brzeziny -Wygon 2017-03-31 13:56:57
katalog Obwieszczenie o konsultacjach społecznych w sprawie opracowania projektu dokumentu pt. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bierzwnik na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku". 2017-03-27 10:30:49
dokument Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Bierzwnik 2017-03-20 12:43:01
dokument AZBEST/2017 Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu gminy Bierzwnik w 2017 roku 2017-01-10 14:05:32
dokument Decyzja Plac składowy osadów ustabilizowanych z zadaniem (wiatą) wyposażony w system zbierania i odporowadzania odcieków (odwodnianie liniowe) do istniejącego zbiornika zlokalizowany na działce nr 183/7, obręb Bierzwnik gm. Bierzwnik teren oczyszczalni ścieków 2016-12-06 14:36:28
dokument Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bierzwnik 2016-09-20 07:48:08
dokument Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla istniejącego punktu zbierania odpadów. SKUP ZŁOMU na działkach nr 391/5 i 391/9 obręb Bierzwnik 2016-01-25 10:16:07
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji wsporników do palet w przedsiębiorstwie MAC Drew Sp. z o. o.?, realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 62/11, 62/13, 62/14, 62/18, 62/24 w obrębie Bierzwnik? 2016-01-22 10:37:52
dokument Nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu gminy Bierzwnik w 2016 roku 2016-01-19 15:05:14
dokument Przerób i odzysk odpadów drzewnych,polegający na produkcji brykietu i zrębków drewna w obrębie działki ewidencyjnej nr 13 obręb Strumienno, gm.Bierzwnik 2015-12-21 07:46:45