Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 86/2022 Wójta Gminy z dnia 30.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku Rafał Piasecki 2022-07-07 12:14:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 85/2022 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2022 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2022-2032 Rafał Piasecki 2022-07-07 12:14:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 84/2022 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr 83/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2022r. Rafał Piasecki 2022-07-07 12:14:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 83/2022 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022r. Rafał Piasecki 2022-07-07 12:13:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 82/2022 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr LII/405/22 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2022r. Rafał Piasecki 2022-07-07 12:13:52 dodanie dokumentu
WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR LII/22 Z SESJI RADY GMINY BIERZWNIK z dnia 30 czerwca 2022 roku. Rafał Piasecki 2022-07-07 08:38:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/406/22 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2022-2032. Rafał Piasecki 2022-07-07 08:38:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/405/22 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2022r. Rafał Piasecki 2022-07-07 08:37:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr LII/405/22 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2022r. Rafał Piasecki 2022-07-07 08:37:14 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LII/404/22 RADY GMINY BIERZWNIK z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bierzwnik Rafał Piasecki 2022-07-07 08:37:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LII/403/22 RADY GMINY BIERZWNIK z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ?Zakup i montaż (wraz z wykonaniem przyłącza do istniejącej instalacji c.o.) oraz oddanie do eksploatacji kotła grzewczego centralnego ogrzewania na pellet z podajnikiem o mocy co najmniej 180 kW w kotłowni budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Sienkiewicza 17, 73-240 Bierzwnik?. Rafał Piasecki 2022-07-07 08:36:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LII/402/22 RADY GMINY BIERZWNIK z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ?Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego - zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierzwniku" Rafał Piasecki 2022-07-07 08:36:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LII/401/22 RADY GMINY BIERZWNIK z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Rafał Piasecki 2022-07-07 08:36:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LII/400/22 RADY GMINY BIERZWNIK z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Bierzwnik prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w gminie Bierzwnik, stanowiących działki ewidencyjne nr 522/2 i 522/6 w obrębie Klasztorne. Rafał Piasecki 2022-07-07 08:35:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁ NR LII/309/22 RADY GMINY BIERZWNIK z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości gminnych Rafał Piasecki 2022-07-07 08:35:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LII/308/22 RADY GMINY BIERZWNIK z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bierzwnik z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok Rafał Piasecki 2022-07-07 08:33:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LII/307/22 RADY GMINY BIERZWNIK z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za rok 2021 Rafał Piasecki 2022-07-07 08:33:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LII/306/22 RADY GMINY BIERZWNIK z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bierzwnik wotum zaufania. Rafał Piasecki 2022-07-07 08:33:09 dodanie dokumentu
Protokół Nr LI/22 z przebiegu LI sesji Rady Gminy Bierzwnik odbytej w dniu 21.06.2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku w godzinach 09:00 ? 9:15 Rafał Piasecki 2022-07-07 08:30:44 dodanie dokumentu
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BIERZWNIK w okresie międzysesyjnym od dnia 28 kwietnia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku. Rafał Piasecki 2022-07-07 08:28:53 dodanie dokumentu
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BIERZWNIK w okresie międzysesyjnym od dnia 28 kwietnia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku. Rafał Piasecki 2022-07-07 08:28:38 usunięcie dokumentu
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY BIERZWNIK w okresie międzysesyjnym od dnia 28 kwietnia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku. Rafał Piasecki 2022-07-07 08:28:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. o wszczęciu postępowania. Rafał Piasecki 2022-07-07 08:17:45 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie z wniosku inwestora firmy: Solar SGE II Sp. z o.o. ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin, reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa przez Panią Annę Misiaszek, zawiadamiam o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 280, 282/1 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik". Rafał Piasecki 2022-07-04 13:53:15 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie z wniosku inwestora firmy: Solar SGE II Sp. z o.o. ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin, reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa przez Panią Annę Misiaszek, zawiadamiam o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 280, 282/1 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik". Rafał Piasecki 2022-07-04 13:53:01 dodanie dokumentu
Drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej. Rafał Piasecki 2022-07-01 13:57:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 81/2022 Wójta Gminy z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zieleniewie Rafał Piasecki 2022-07-01 12:42:27 dodanie dokumentu
Interpelacje (zakładka menu) Daniel Drożdż 2022-06-29 15:29:16 edycja pozycji menu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 1/2022 na organizację spotkania integracyjnego dla II grupy uczestników projektu "Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik" w ramach "Specjalistycznego punktu wsparcia rodziny w gminie Bierzwnik" Agnieszka Sajdak-Wasik 2022-06-29 12:25:34 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 2/2022 Organizacja wyjazdu integracyjnego-edukacyjno-poznawczego do Poznania, dla II grupy uczestników projektu "Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik" w ramach "Akademii rodziny" Agnieszka Sajdak-Wasik 2022-06-29 12:21:27 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 1/2022 na organizację spotkania integracyjnego dla II grupy uczestników projektu "Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik" w ramach "Specjalistycznego punktu wsparcia rodziny w gminie Bierzwnik" Agnieszka Sajdak-Wasik 2022-06-29 12:21:04 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej nr 2/2022 Organizacja wyjazdu integracyjnego-edukacyjno-poznawczego do Poznania, dla II grupy uczestników projektu "Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik" w ramach "Akademii rodziny" Agnieszka Sajdak-Wasik 2022-06-29 12:20:22 edycja dokumentu
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.pdf Agnieszka Sajdak-Wasik 2022-06-29 12:08:56 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategii Rozwoju Gminy Bierzwnik na lata 2021-2030" Agnieszka Sajdak-Wasik 2022-06-29 12:08:34 edycja dokumentu
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.pdf Agnieszka Sajdak-Wasik 2022-06-29 12:07:31 edycja dokumentu
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.pdf Agnieszka Sajdak-Wasik 2022-06-29 12:07:11 usunięcie załacznika
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.pdf Agnieszka Sajdak-Wasik 2022-06-29 12:06:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategii Rozwoju Gminy Bierzwnik na lata 2021-2030" Agnieszka Sajdak-Wasik 2022-06-29 11:37:51 edycja dokumentu
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategii Rozwoju Gminy Bierzwnik na lata 2021-2030" Agnieszka Sajdak-Wasik 2022-06-29 11:37:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 28 czerwca 2022 r. o wysłaniu do uzgodnienia w dniu 28 czerwca 2022 r. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z budową zbiornia bezodpływowego na ścieki oraz przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji instalacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjno- rozsączającego lub odparowującego i demontażami istniejących instalacji w ramach zadania pn.: budowa podstacji trakcyjnej Bierzwnik na działce o nr ewid. 394/4 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik. Rafał Piasecki 2022-06-29 10:31:18 edycja dokumentu