Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 117/2021 Wójta Gminy Bierzwnik Rafał Piasecki 2021-08-13 11:39:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 113/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do Zarządzenia Nr 112/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 lipca 2021 r. Rafał Piasecki 2021-08-12 12:07:08 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 113/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do Zarządzenia Nr 112/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 lipca 2021 r. Rafał Piasecki 2021-08-12 12:06:55 edycja dokumentu
Termin składania wniosków na Stypendia Szkolne na rok 2021/2022. Rafał Piasecki 2021-08-12 10:49:25 edycja dokumentu
Termin składania wniosków na Stypendia Szkolne na rok 2021/2022. Rafał Piasecki 2021-08-12 10:49:18 usunięcie załacznika
Termin składania wniosków na Stypendia Szkolne na rok 2021/2022. Rafał Piasecki 2021-08-12 10:25:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 112/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 lipca 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. Rafał Piasecki 2021-08-11 14:05:33 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 109/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XL/238/21 z dnia 21 lipca 2021 r. Rafał Piasecki 2021-08-11 13:10:42 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 109/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XL/238/21 z dnia 21 lipca 2021 r. Rafał Piasecki 2021-08-11 13:10:29 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 90/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 maja 2021r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bierzwniku na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Rafał Piasecki 2021-08-11 11:16:12 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr 21/2021 dotyczącego świadczenia usług hotelowych tj. zakwaterowanie i wyżywienie oraz usługi transportowej dla uczestników projektu ,,Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik" podczas zajęć warsztatowych plenerowych trzy dniowych w ramach zadania ,,Akademia rodziny". Rafał Piasecki 2021-08-09 09:33:31 dodanie dokumentu
Zamówienia (zakładka menu) Rafał Piasecki 2021-08-09 09:14:28 edycja pozycji menu
Zamówienia (zakładka menu) Rafał Piasecki 2021-08-09 09:13:49 edycja pozycji menu
Obwieszczenie z dnia 06 sierpnia 2021 r. o budowie sieci wodociągowej dn 90 PE na działkach o nr ew. 141/1, 141/2, 141/8 w miejscowości Malczewo obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik. Violetta Wieczorek 2021-08-06 11:16:36 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Pławno z dnia 28.07.2021r. Violetta Wieczorek 2021-08-06 09:34:27 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Kolsk z dnia 26.07.2021r. Violetta Wieczorek 2021-08-06 09:33:21 edycja dokumentu
Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Kolsk z dnia 26.07.2021r. Violetta Wieczorek 2021-08-06 09:32:47 dodanie dokumentu
Informacja od powiatowego lekarza weterynarii w Choszcznie. Violetta Wieczorek 2021-08-05 14:31:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 116/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 04 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Violetta Wieczorek 2021-08-05 07:32:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/238/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 21 lipca2021r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2021r. Violetta Wieczorek 2021-08-04 14:48:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/239/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032. Violetta Wieczorek 2021-08-04 14:34:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/240/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Strumienno. Violetta Wieczorek 2021-08-04 14:33:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 115/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 03 sierpnia 2021 roku w sprawie: wskaźników i założeń oraz terminów sporządzenia planów finansowych do budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2022. Violetta Wieczorek 2021-08-03 13:11:53 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierzwnik stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń VAT. Violetta Wieczorek 2021-08-03 13:09:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 114/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 03 sierpnia 2021r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierzwnik: stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń Vat. Violetta Wieczorek 2021-08-03 13:01:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 113/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego do Zarządzenia Nr 112/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 lipca 2021 r. Violetta Wieczorek 2021-08-03 12:54:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 112/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 lipca 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. Violetta Wieczorek 2021-08-03 12:54:27 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze " stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń Vat". Violetta Wieczorek 2021-08-02 15:18:29 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu z dnia 23.07.2021 r., przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa w terenie zurbanizowanym o nr. ew. 397/3 obręb Pławno opisana w KW SZ1C/00030500/1 o pow. 575 m2. Violetta Wieczorek 2021-08-02 15:09:44 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu z dnia 23.07.2021 r., przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa położona w terenie zurbanizowanym o nr. ew. 100/15 obręb Łasko opisana w KW SZ1C/00031074/2 o pow. 951 m2. Violetta Wieczorek 2021-08-02 15:06:58 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu z dnia 23.07.2021 r., przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa położona w terenie zurbanizowanym o nr. ew. 396/9 obręb Wygon opisana w KW SZ1C/00036194/4 o pow. 289 m2. Violetta Wieczorek 2021-08-02 10:44:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wysłaniu w dniu 30 lipca 20201r. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania działki na plac zabaw ( ogródek jordanowski) i teren spotkań mieszkańców na działce o nr. ewid. 45/8, obręb geodezyjny Strumienno, gmina Bierzwnik, Violetta Wieczorek 2021-07-30 12:15:56 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wysłaniu w dniu 30 lipca 20201r. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania działki na plac zabaw ( ogródek jordanowski) i teren spotkań mieszkańców na działce o nr. ewid. 45/8, obręb geodezyjny Strumienno, gmina Bierzwnik, Violetta Wieczorek 2021-07-30 12:15:23 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wysłaniu w dniu 30 lipca 20201r. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania działki na plac zabaw ( ogródek jordanowski) i teren spotkań mieszkańców na działce o nr. ewid. 45/8, obręb geodezyjny Strumienno, gmina Bierzwnik, Violetta Wieczorek 2021-07-30 12:14:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 28 lipca 2021r. o wysłaniu do uzgodnienia w dniu 28 lipca 2021r. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: realizacji placu składowego osadów ustabilizowanych z zadaszeniem ( wiatą) wyposażonego w system zbierania i odprowadzania odcieków ( odwodnienie liniowe) na działce oznaczonej nr.ew. 183/7, położonej w obrębie geodezyjnym Bierzwnik, gmina Bierzwnik. Violetta Wieczorek 2021-07-28 10:46:53 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 28 lipca 2021r. o wysłaniu do uzgodnienia w dniu 28 lipca 2021r. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: realizacji placu składowego osadów ustabilizowanych z zadaszeniem ( wiatą) wyposażonego w system zbierania i odprowadzania odcieków ( odwodnienie liniowe) na działce oznaczonej nr.ew. 183/7, położonej w obrębie geodezyjnym Bierzwnik, gmina Bierzwnik. Violetta Wieczorek 2021-07-28 10:45:58 dodanie dokumentu
Zarząd Koła Łowieckiego ,,Szarak" w Choszcznie informuje, że na terenie obwodów nr 250 i 251 dzierżawionych przez koło odbędą się polowania komercyjne z udziałem myśliwych zagranicznych w dniach 26.07.2021 - 08.08.2021 Violetta Wieczorek 2021-07-26 14:40:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 16 lipca 2021r. w sprawie wniosku firmy Estigo Solar Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Rafał Piasecki 2021-07-23 12:51:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 110/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. oceny prawidłowości funkcjonowania kanalizacji burzowej na ul. Szkolnej i ul. Długiej w miejscowości Bierzwnik. Rafał Piasecki 2021-07-23 11:34:25 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe nr 21/2021 dotyczy świadczenia usług hotelowych tj. zakwaterowanie i wyżywienie oraz usługi transportowej dla uczestników projektu ,,Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik" podczas zajęć warsztatowych plenerowych trzy dniowych w ramach zadania ,,Akademia rodziny". Rafał Piasecki 2021-07-23 11:21:13 edycja dokumentu