Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XX/97/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 września 2016r w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2016-10-06 11:27:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/96/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 września 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2016-10-06 11:24:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/95/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BIERZWNIK Daniel Drożdż 2016-10-06 10:47:21 dodanie dokumentu
Informacja o działalności Wójta Gminy Bierzwnik w okresie międzysesyjnym od dnia 30 czerwca 2016r. do dnia 29 września 2016r. Daniel Drożdż 2016-10-06 10:33:11 dodanie dokumentu
Protokół Nr XIX/16 z przebiegu XIX sesji Rady Gminy Bierzwnik odbytej w dniu 07 września 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2016-10-06 10:28:44 dodanie dokumentu
Budżet na 2015 rok Daniel Drożdż 2016-10-06 09:42:21 edycja dokumentu
Informacja Gminy Bierzwnik o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016r. Daniel Drożdż 2016-10-05 13:57:34 dodanie dokumentu
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIERZWNIK ZA I PÓŁROCZE 2016 Daniel Drożdż 2016-10-05 13:48:00 edycja dokumentu
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIERZWNIK ZA I PÓŁROCZE 2016 Daniel Drożdż 2016-10-05 13:47:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCXXVII.393.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2016r w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Bierzwnik informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016r. Daniel Drożdż 2016-10-05 13:34:36 dodanie dokumentu
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 16 września 2016 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa placu składowego osadów ustabilizowanych z zadaszeniem (wiatą), wyposażonego w system zbierania i odprowadzenia odcieków (odwodnienie liniowe), na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bierzwnik, na działce o nr ew. gruntów 183/7 obręb 0007 Bierzwnik, gmina Bierzwnik Daniel Drożdż 2016-09-29 07:49:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku Beata Czerska 2016-09-28 08:54:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku Beata Czerska 2016-09-28 08:52:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku Beata Czerska 2016-09-28 08:50:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku Beata Czerska 2016-09-27 15:30:02 dodanie dokumentu
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016-2017 Daniel Drożdż 2016-09-22 08:37:10 dodanie dokumentu
Zawiadamiam, że XX sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 29 września 2016 roku, (tj. czwartek) na godz. 10:00 Daniel Drożdż 2016-09-21 15:21:00 edycja dokumentu
Zawiadamiam, że XX sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 29 września 2016 roku, (tj. czwartek) na godz. 10:00 Daniel Drożdż 2016-09-21 15:19:17 edycja dokumentu
Zawiadamiam, że XX sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 29 września 2016 roku, (tj. czwartek) na godz. 10:00 Daniel Drożdż 2016-09-21 15:16:22 dodanie dokumentu
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2016-09-20 07:48:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 września 2015r w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2016-09-16 10:31:05 dodanie dokumentu
Rozmieszczenie pomieszczeń w Urzędzie Daniel Drożdż 2016-09-16 09:59:55 edycja dokumentu
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków Daniel Drożdż 2016-09-16 09:59:29 edycja dokumentu
Rozmieszczenie pomieszczeń w Urzędzie Daniel Drożdż 2016-09-16 09:58:11 edycja dokumentu
ODBIÓR GABARYTÓW Daniel Drożdż 2016-09-15 11:11:09 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA Daniel Drożdż 2016-09-13 14:07:27 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: obręb Klasztorne nr dz 530/9, obręb Zieleniewo nr dz 215/2, obręb Bierzwnik nr dz 344/18 Daniel Drożdż 2016-09-09 12:16:00 dodanie dokumentu
Protokół Nr XVIII/16 z przebiegu XVIII sesji Rady Gminy Bierzwnik odbytej w dniu 30 czerwca 2016r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik Daniel Drożdż 2016-09-08 14:10:20 dodanie dokumentu
Informacja o działalności Wójta Gminy Bierzwnik w okresie międzysesyjnym od dnia 25 maja 2016r do dnia 30 czerwca 2016r. Daniel Drożdż 2016-09-08 13:06:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/94/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 07 września 2016r w sprawie przystąpienia do realizacji powiatowo-gminnego projektu pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2239Z w miejscowości Górzno" Daniel Drożdż 2016-09-08 12:51:57 dodanie dokumentu
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Daniel Drożdż 2016-09-07 14:21:29 edycja dokumentu
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Daniel Drożdż 2016-09-07 13:38:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 sierpnia 2016r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku Daniel Drożdż 2016-09-07 10:51:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 sierpnia 2016r w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku Daniel Drożdż 2016-09-07 10:50:30 dodanie dokumentu
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 07 września 2016r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XIX sesję Rady Gminy Bierzwnik Beata Czerska 2016-09-06 10:23:03 dodanie dokumentu
WYPRAWKA SZKOLNA Daniel Drożdż 2016-08-31 08:32:53 edycja dokumentu
WYPRAWKA SZKOLNA Daniel Drożdż 2016-08-31 08:32:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 sierpnia 2016r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku Daniel Drożdż 2016-08-19 13:23:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 16 sierpnia 2016r w sprawie wskaźników i założeń oraz terminów sporządzenia planów finansowych do budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2017 Daniel Drożdż 2016-08-19 13:20:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 16 sierpnia 2016r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Daniel Drożdż 2016-08-19 13:17:13 dodanie dokumentu