Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Prtokół Komisji Rewizyjnej z dnia 22 czerwca 2022r. - wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2022r. przez ZGK. Rafał Piasecki 2022-11-25 12:35:12 dodanie dokumentu
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 27 października 2022r. -umorzenia podatków Rafał Piasecki 2022-11-25 12:34:58 dodanie dokumentu
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 27 października 2022r. - remonty dróg na terenie gminy Bierzwnik Rafał Piasecki 2022-11-25 12:34:49 dodanie dokumentu
Protokół Komisji Rewizyjnej z 23 lutego 2022r.- finansowa celowość wyjazdów pojazdów Urzędy Gminy Bierzwnik za 2021 rok. Rafał Piasecki 2022-11-25 12:34:19 dodanie dokumentu
Protokół Komisji Rewizyjnej z 23 lutego 2022r. - finansowa celowość wyjazdu samochodu z GOPS w Bierzwniku. Rafał Piasecki 2022-11-25 12:34:04 dodanie dokumentu
Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym od dnia 29 września 2022r. do 23 listopada 2022 r. Rafał Piasecki 2022-11-25 12:19:28 dodanie dokumentu
,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru i budynku usługowego na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i bibliotekę wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu,, Marta Cybulska 2022-11-25 11:04:04 edycja dokumentu
,,Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr. 161, 281 w miejscowości Pławno'' II Marta Cybulska 2022-11-24 13:18:04 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 listopada 2022 r. Rafał Piasecki 2022-11-24 13:12:24 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 listopada 2022 r. Rafał Piasecki 2022-11-24 13:12:10 dodanie dokumentu
,,Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr. 161, 281 w miejscowości Pławno'' II Marta Cybulska 2022-11-24 12:06:25 edycja dokumentu
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU z dnia 24.11.2022 roku. Rafał Piasecki 2022-11-24 08:14:04 dodanie dokumentu
''Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Klasztorne'' III Marta Cybulska 2022-11-23 09:21:35 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE z dnia 18 listopada 2022 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Rafał Piasecki 2022-11-21 14:01:41 dodanie dokumentu
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 24 listopada 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik LIX sesję Rady Gminy Bierzwnik. Rafał Piasecki 2022-11-18 11:11:02 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Łasko, gmina Bierzwnik, na działce o nr ewidencyjnym 128/2 obręb Łasko?. Rafał Piasecki 2022-11-16 13:36:56 dodanie dokumentu
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 24 listopada 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik LIX sesję Rady Gminy Bierzwnik. Rafał Piasecki 2022-11-16 10:50:19 edycja dokumentu
LIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik Rafał Piasecki 2022-11-16 10:49:26 edycja dokumentu
LIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik Rafał Piasecki 2022-11-16 10:48:59 dodanie dokumentu
LIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik Rafał Piasecki 2022-11-16 10:47:29 dodanie dokumentu
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 24 listopada 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik LIX sesję Rady Gminy Bierzwnik. Rafał Piasecki 2022-11-16 10:45:59 dodanie dokumentu
Terminy polowań zbiorowych w grudniu Rafał Piasecki 2022-11-15 13:51:33 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Rafał Piasecki 2022-11-15 13:32:07 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Rafał Piasecki 2022-11-15 13:30:32 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Rafał Piasecki 2022-11-15 13:29:41 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Rafał Piasecki 2022-11-15 13:29:06 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV nr L- 311 polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV w celu usunięcia kolizji pomiędzy istniejącą infrastrukturą, a planowanym zagospodarowaniem terenu a działce o nr ewid. 4/12, 4/75, 4/46, 4/86 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik. Rafał Piasecki 2022-11-15 12:03:31 dodanie dokumentu
IS.II.6730.26.2022 Rafał Piasecki 2022-11-15 12:03:11 dodanie dokumentu
IS.II.6730.25.2022 Rafał Piasecki 2022-11-15 12:02:58 dodanie dokumentu
Decyzje (zakładka menu) Rafał Piasecki 2022-11-15 12:01:14 dodanie pozycji menu
Protokół Nr LVII/22 z przebiegu LVII sesji Rady Gminy Bierzwnik odbytej w dniu 29 września 2022r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik w godzinach 10:00 - 14:48 Rafał Piasecki 2022-11-15 10:11:54 edycja dokumentu
Protokół Nr LVIII/22 z przebiegu LVIII sesji Rady Gminy Bierzwnik odbytej w dniu 27.10.2022 r. w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik w godzinach 09:35 - 10:08 Rafał Piasecki 2022-11-15 10:11:35 edycja dokumentu
Protokół Nr LVIII/22 z przebiegu LVIII sesji Rady Gminy Bierzwnik odbytej w dniu 27.10.2022 r. w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik w godzinach 09:35 - 10:08 Rafał Piasecki 2022-11-15 10:11:19 dodanie dokumentu
Protokół Nr LVII/22 z przebiegu LVII sesji Rady Gminy Bierzwnik odbytej w dniu 29 września 2022r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik w godzinach 10:00 - 14:48 Rafał Piasecki 2022-11-15 10:10:03 edycja dokumentu
Protokół Nr LVII/22 z przebiegu LVII sesji Rady Gminy Bierzwnik odbytej w dniu 29 września 2022r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik w godzinach 10:00 - 14:48 Rafał Piasecki 2022-11-15 10:07:30 edycja dokumentu
Protokół Nr LVII/22 z przebiegu LVII sesji Rady Gminy Bierzwnik odbytej w dniu 29 września 2022r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik w godzinach 10:00 - 14:48 Rafał Piasecki 2022-11-15 10:05:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 131/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 21 października 2022 r. w sprawie ograniczenia zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budynkach jednostek organizacyjnych Gminy Bierzwnik Rafał Piasecki 2022-11-14 13:02:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 137/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 03 listopada 2022 r. w sprawie określenia procedury monitorowania efektów projektu grantowego Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- ,,Granty PPGR" w Gminie Bierzwnik. Rafał Piasecki 2022-11-14 13:01:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 132/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 października 2022r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr LVIII/431/22 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 października 2022r. Rafał Piasecki 2022-11-14 13:01:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 132/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 października 2022r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr LVIII/431/22 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 października 2022r. Rafał Piasecki 2022-11-14 13:01:02 edycja dokumentu