Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 97/2021 Wójta Gminy Bierzwnik w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Zieleniewie Pani Barbarze Łęt. Rafał Piasecki 2021-07-14 12:19:09 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu ,,Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu". Rafał Piasecki 2021-07-14 07:54:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 7 lipca 2021r. o sporządzeniu projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustalenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 oraz rozpoczęcia ponownych konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia. Rafał Piasecki 2021-07-12 11:16:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie-Zawiadomienie z dnia 05 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 4,48 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Przeczno na działce nr ew. 46 obręb Przeczno, gm. Bierzwnik. Rafał Piasecki 2021-07-09 10:55:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 08 lipca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania działki na plac zabaw (ogródek jordanowski) i teren spotkań mieszkańców na działce o nr. ewid. 45/8, obręb geodezyjny Strumienno, gmina Bierzwnik. Rafał Piasecki 2021-07-08 11:52:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 07 lipca 2021 r. o wysłaniu do uzgodnienia w dniu 07 lipca 2021 r. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn 90 PE na działkach o nr ewid. 141/1, 141/2, 141/8 w miejscowości Malczewo obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik. Rafał Piasecki 2021-07-07 14:43:52 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierzwnik stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń VAT. Rafał Piasecki 2021-07-07 14:15:10 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierzwnik stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń VAT. Rafał Piasecki 2021-07-07 14:13:11 usunięcie dokumentu
Zarządzenie nr 106/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 7 lipca 2021r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierzwnik: stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń VAT. Rafał Piasecki 2021-07-07 13:51:03 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierzwnik stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń VAT. Rafał Piasecki 2021-07-07 13:50:06 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Kolsk z dnia 21.05.2021 r. Rafał Piasecki 2021-07-07 13:06:19 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Pławno z dnia 11.06.2021 r. Rafał Piasecki 2021-07-07 13:05:59 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody w miejscowości Bierzwnik z dnia 11.06.2021 r. Rafał Piasecki 2021-07-07 13:05:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 94/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r. Zakładu Gospodarki Komunalnej. Rafał Piasecki 2021-07-06 09:21:59 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr 20/2021 Organizacja wyjazdu integracyjnego- edukacyjno-poznawczego dla I grupy uczestników - projektu ,,Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik" w ramach ,,Akademii rodziny" - dokument stracił ważność Rafał Piasecki 2021-07-05 15:45:04 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr 19/2021 na organizację spotkania integracyjnego dla I grupy uczestników projektu ,,Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik" w ramach ,,Specjalistycznego punktu wsparcia rodziny w gminie Bierzwnik''. Rafał Piasecki 2021-07-05 15:43:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 105/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XXXIX/235/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Strumienno. Rafał Piasecki 2021-07-05 15:16:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 104/2021 Wójta Gminy Bierzwnik w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Rafał Piasecki 2021-07-05 15:14:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 103/2021 Wójta Gminy Bierzwnik w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. Rafał Piasecki 2021-07-05 15:14:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 101/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny prawidłowości funkcjonowania kanalizacji burzowej na ul. Szkolnej i ul. Długiej w miejscowości Bierzwnik. Rafał Piasecki 2021-07-05 15:11:03 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 96/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku za rok 2020. Rafał Piasecki 2021-07-05 15:08:23 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 95/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku za rok 2020. Rafał Piasecki 2021-07-05 15:06:27 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 102/2021 Wójta Gminy Bierzwnik w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Rafał Piasecki 2021-07-05 15:01:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 101/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny prawidłowości funkcjonowania kanalizacji burzowej na ul. Szkolnej i ul. Długiej w miejscowości Bierzwnik. Rafał Piasecki 2021-07-05 15:01:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 100/2021 Wójta Gminy Bierzwnik zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032 Rafał Piasecki 2021-07-05 15:01:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 99/2021 Wójta Gminy Bierzwnik w sprawie zmiany układu wykonawczego do Zarządzenia Nr 98/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2021 r. Rafał Piasecki 2021-07-05 15:01:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 98/2021 Wójta Gminy Bierzwnik w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. Rafał Piasecki 2021-07-05 15:01:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 97/2021 Wójta Gminy Bierzwnik w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Zieleniewie Pani Barbarze Łęt. Rafał Piasecki 2021-07-05 15:01:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 96/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku za rok 2020. Rafał Piasecki 2021-07-05 15:01:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 95/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku za rok 2020. Rafał Piasecki 2021-07-05 15:01:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 94/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r. Zakładu Gospodarki Komunalnej. Rafał Piasecki 2021-07-05 15:01:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 93/2021 Wójta Gminy Bierzwnik w sprawie układu wykonawczego dla Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XXXIX/236/21 z dnia 29 czerwca 2021r. Rafał Piasecki 2021-07-05 15:00:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/237/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032. Rafał Piasecki 2021-07-02 13:32:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/236/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2021r. Rafał Piasecki 2021-07-02 13:31:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/235/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Strumienno. Rafał Piasecki 2021-07-02 13:30:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/234/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2021r. zmieniające uchwałę nr XXXVII/209/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bierzwnik na 2021 rok. Rafał Piasecki 2021-07-02 13:29:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/233/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości gminnej na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Rafał Piasecki 2021-07-02 13:28:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/232/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości stanowiących działki ogrodowe Rafał Piasecki 2021-07-02 13:27:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/231/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2021r. zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bierzwnik" Rafał Piasecki 2021-07-02 13:26:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/230/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku. Rafał Piasecki 2021-07-02 13:25:50 dodanie dokumentu