Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bierzwnik
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 132/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 października 2022r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr LVIII/431/22 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 października 2022r. Rafał Piasecki 2022-11-14 13:00:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 136/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 8 października 2022r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr 135/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 października 2022r. Rafał Piasecki 2022-11-14 11:13:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 136/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 8 października 2022r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr 135/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 października 2022r. Rafał Piasecki 2022-11-14 11:13:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 134/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Bierzwnik Rafał Piasecki 2022-11-14 11:11:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 130/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 21 października 2022r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr 129/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 21 października 2022r. Rafał Piasecki 2022-11-14 11:07:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 135/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 października 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022r. Rafał Piasecki 2022-11-10 07:45:11 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wysłaniu do uzgodnienia w dniu 08 listopada 2022 r. projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 47 MW i łącznej powierzchni zabudowy do 47 ha, wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach o nr ewidencyjnych 5/2, 43, 72, 79, 80, 81, 241 obręb Breń, gmina Bierzwnik Rafał Piasecki 2022-11-10 07:42:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 128/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu: ,,Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023". Agnieszka Sajdak-Wasik 2022-11-09 15:07:16 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 899 w obrębie Klasztorne, gmina Bierzwnik Agnieszka Sajdak-Wasik 2022-11-09 11:07:27 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 899 w obrębie Klasztorne, gmina Bierzwnik Agnieszka Sajdak-Wasik 2022-11-09 11:07:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 899 w obrębie Klasztorne, gmina Bierzwnik Agnieszka Sajdak-Wasik 2022-11-09 11:05:37 edycja dokumentu
Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 899 w obrębie Klasztorne, gmina Bierzwnik Agnieszka Sajdak-Wasik 2022-11-09 11:05:04 edycja dokumentu
Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 899 w obrębie Klasztorne, gmina Bierzwnik Agnieszka Sajdak-Wasik 2022-11-09 11:04:20 dodanie dokumentu
,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru i budynku usługowego na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i bibliotekę wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu,, Marta Cybulska 2022-11-09 08:38:18 edycja dokumentu
,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru i budynku usługowego na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i bibliotekę wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu,, Marta Cybulska 2022-11-09 08:36:49 edycja dokumentu
,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru i budynku usługowego na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i bibliotekę wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu,, Marta Cybulska 2022-11-09 08:35:53 edycja dokumentu
,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru i budynku usługowego na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i bibliotekę wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu,, Marta Cybulska 2022-11-09 08:35:37 edycja dokumentu
,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru i budynku usługowego na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i bibliotekę wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu,, Marta Cybulska 2022-11-09 08:34:31 edycja dokumentu
,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru i budynku usługowego na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i bibliotekę wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu,, Marta Cybulska 2022-11-09 08:32:59 dodanie dokumentu
,,Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr. 161, 281 w miejscowości Pławno'' II Marta Cybulska 2022-11-08 11:10:52 edycja dokumentu
,,Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr. 161, 281 w miejscowości Pławno'' II Marta Cybulska 2022-11-08 11:09:19 edycja dokumentu
,,Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr. 161, 281 w miejscowości Pławno'' II Marta Cybulska 2022-11-08 11:08:25 edycja dokumentu
,,Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr. 161, 281 w miejscowości Pławno'' II Marta Cybulska 2022-11-08 11:06:53 dodanie dokumentu
Rozporządzenie nr 16/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. Violetta Wieczorek 2022-11-08 10:12:06 edycja dokumentu
Rozporządzenie nr 16/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 listopada 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. Violetta Wieczorek 2022-11-08 10:11:09 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie dystrybucji węgla przez Gminę Bierzwnik Rafał Piasecki 2022-11-08 08:58:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 129/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 21 października 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022r. Rafał Piasecki 2022-11-07 14:07:13 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR LVII/424/22 RADY GMINY BIERZWNIK z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bierzwnik na lata 2021-2030 Agnieszka Sajdak-Wasik 2022-11-07 12:37:43 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wysłaniu do uzgodnienia w dniu 07 listopada 2022 r. projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewidencyjnych 280 i 282/1 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik Rafał Piasecki 2022-11-07 11:32:59 dodanie dokumentu
''Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Klasztorne'' III Marta Cybulska 2022-11-07 07:40:13 edycja dokumentu
Odbiór odpadów wielkogabarytowych! Rafał Piasecki 2022-11-07 07:26:15 dodanie dokumentu
Dane Koordynatora ds. dostępności Agnieszka Sajdak-Wasik 2022-11-04 10:49:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 137/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 03 listopada 2022 r. w sprawie określenia procedury monitorowania efektów projektu grantowego Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- ,,Granty PPGR" w Gminie Bierzwnik. Rafał Piasecki 2022-11-03 15:15:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 133/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Raportu z przeglądu procedur w zakresie dostępności Urzędu Gminy Bierzwnik. Rafał Piasecki 2022-11-03 14:31:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 137/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 03 listopada 2022 r. w sprawie określenia procedury monitorowania efektów projektu grantowego Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- ,,Granty PPGR" w Gminie Bierzwnik. Rafał Piasecki 2022-11-03 14:30:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 136/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 8 października 2022r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Nr 135/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 października 2022r. Rafał Piasecki 2022-11-03 14:30:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 135/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 października 2022r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022r. Rafał Piasecki 2022-11-03 14:30:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 134/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Bierzwnik Rafał Piasecki 2022-11-03 14:30:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 133/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Raportu z przeglądu procedur w zakresie dostępności Urzędu Gminy Bierzwnik. Rafał Piasecki 2022-11-03 14:30:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 132/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 października 2022r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr LVIII/431/22 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 października 2022r. Rafał Piasecki 2022-11-03 14:30:24 dodanie dokumentu