Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bierzwnik

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenia/Postanowienia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie, rozbudowie i częściowej przebudowie budynku domu pomocy społecznej z wbudowanymi mieszkaniami wspomaganymi wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem, na działce oznaczonej numerem ewid. 121/15 obręb Kolsk, gmina Bierzwnik. 2024-04-11 15:08:35
Obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2024 r. o wysłaniu do uzgodnienia w dniu 4 kwietnia 2024 r. projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie o schody zewnętrzne wejściowe budynku magazynowo- gospodarczego oraz zmianie sposobu użytkowania na budynek magazynowo- biurowo- socjalno- mieszkalny wraz z niezbędną infrastrukturą. 2024-04-04 12:52:41
Obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2024 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej o pokój i taras, na działce o nr ewidencyjnym 64/1 i 64/2 obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik. 2024-04-04 12:52:21
Obwieszczenie z dnia 29 marca 2024 r. dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi na działce oznaczonej numerem ewid. 189/3 obręb Zieleniewo, realizowanej w ramach inwestycji pod nazwą: ,,Modernizacja dróg gminnych wraz z zagospodarowaniem turystyczno- rekreacyjnym terenu działek o numerach ewid. 145/1, 145/2, 146 obręb Zieleniewo oraz remontem remizy w miejscowości Zieleniewo obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik’’. 2024-03-29 09:33:21
Obwieszczenie z dnia 29 marca 2024 r. dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi na działce oznaczonej numerem ewid. 511 obręb Zieleniewo, realizowanej w ramach inwestycji pod nazwą: ,,Modernizacja dróg gminnych wraz z zagospodarowaniem turystyczno- rekreacyjnym terenu działek o numerach ewid. 145/1, 145/2, 146 obręb Zieleniewo oraz remontem remizy w miejscowości Zieleniewo obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik. 2024-03-29 09:32:56
Obwieszczenie z dnia 21 marca 2024 r. o konsultacjach spolecznych 2024-03-20 13:10:07
Obwieszczenie z dnia 18 marca 2024 r. o wydaniu w dniu 18 marca 2024 r., decyzji znak: IS.II.6733.2.7.20254 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie ciągu pieszo- jezdnego na działkach o nr ewid. 177/4 i 90/7 obręb Zieleniewo, realizowanej w ramach inwestycji pod nazwą: ,,Modernizacja dróg gminnych wraz z zagospodarowaniem turystyczno- rekreacyjnym terenu działek o numerach ewid. 145/1, 145/2, 146 obręb Zieleniewo oraz remontem remizy w miejscowości Zieleniewo obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik’’. 2024-03-18 10:06:59
Obwieszczenie z dnia 15 marca 2024 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie o schody zewnętrzne wejściowe budynku magazynowo- gospodarczego oraz zmianie sposobu użytkowania na budynek magazynowo- biurowo- socjalno- mieszkalny wraz z niezbędną infrastrukturą. 2024-03-15 13:41:17
Obwieszczenie z dnia 14 marca 2024 r. wysłaniu do uzgodnienia w dniu 14 marca 2024 r. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie, rozbudowie i częściowej przebudowie budynku domu pomocy społecznej z wbudowanymi mieszkaniami wspomaganymi wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem, na działce oznaczonej numerem ewid. 121/15 obręb Kolsk, gmina Bierzwnik 2024-03-14 11:03:27
Obwieszczenie z dnia 11 marca 2024 r. wysłaniu do uzgodnienia w dniu 11 marca 2024 r. projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej o pokój i taras, na działce o nr ewidencyjnym 64/1 i 64/2 obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik. 2024-03-11 12:40:48
Obwieszczenie z dnia 8 marca 2024 r. wysłaniu do uzgodnienia w dniu 8 marca 2024 r. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi na działce oznaczonej numerem ewid. 189/3 obręb Zieleniewo, realizowanej w ramach inwestycji pod nazwą: ,,Modernizacja dróg gminnych wraz z zagospodarowaniem turystyczno- rekreacyjnym terenu działek o numerach ewid. 145/1, 145/2, 146 obręb Zieleniewo oraz remontem remizy w miejscowości Zieleniewo obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik’’. 2024-03-08 12:05:16
Obwieszczenie z dnia 8 marca 2024 r. wysłaniu do uzgodnienia w dniu 8 marca 2024 r. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie ciągu pieszo- jezdnego na działkach o nr ewid. 177/4 i 90/7 obręb Zieleniewo, realizowanej w ramach inwestycji pod nazwą: ,,Modernizacja dróg gminnych wraz z zagospodarowaniem turystyczno- rekreacyjnym terenu działek o numerach ewid. 145/1, 145/2, 146 obręb Zieleniewo oraz remontem remizy w miejscowości Zieleniewo obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik’’. 2024-03-08 11:33:00
Obwieszczenie z dnia 05 marca 2024 r. sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ,,Przebudowa drogi gminnej Łasko na długości około 3,7 km”, zlokalizowanej w miejscowości Łasko, gm. Bierzwnik, powiat choszczeński na dz. ewid. nr: 155/1, 172/1, 183/1, 107, 206, 197/6, 357, 255, 187/1, 4/1, 126 obręb Łasko, gm. Bierzwnik. 2024-03-05 14:36:42
Obwieszczenie z dnia 27 lutego 2024 r. o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu w dniu 27 lutego 2024 r. decyzji, znak: IS.II.6730.45.2023.2024 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej: budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na działce o nr ewidencyjnym 169/1 obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik 2024-02-27 15:23:19
Decyzja nr 5/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko z dodatkowymi wskazaniami z dnia 21 lutego 2024 r. 2024-02-22 14:10:07
Obwieszczenie z dnia 21 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie ciągu pieszo- jezdnego na działkach o nr ewid. 177/4 i 90/7 obręb Zieleniewo, realizowanej w ramach inwestycji pod nazwą: ,,Modernizacja dróg gminnych wraz z zagospodarowaniem turystyczno- rekreacyjnym terenu działek o numerach ewid. 145/1, 145/2, 146 obręb Zieleniewo oraz remontem remizy w miejscowości Zieleniewo obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik’’. 2024-02-21 14:12:34
Obwieszczenie z dnia 21 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi na działce oznaczonej numerem ewid. 189/3 obręb Zieleniewo, realizowanej w ramach inwestycji pod nazwą: ,,Modernizacja dróg gminnych wraz z zagospodarowaniem turystyczno- rekreacyjnym terenu działek o numerach ewid. 145/1, 145/2, 146 obręb Zieleniewo oraz remontem remizy w miejscowości Zieleniewo obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik. 2024-02-21 14:11:52
Obwieszczenie z dnia 21 lutego 2024 r. wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi na działce oznaczonej numerem ewid. 511 obręb Zieleniewo, realizowanej w ramach inwestycji pod nazwą: ,,Modernizacja dróg gminnych wraz z zagospodarowaniem turystyczno- rekreacyjnym terenu działek o numerach ewid. 145/1, 145/2, 146 obręb Zieleniewo oraz remontem remizy w miejscowości Zieleniewo obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik. 2024-02-21 14:11:32
Obwieszczenei z dnia 19 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej o pokój i taras, na działce o nr ewidencyjnym 64/1 i 64/2 obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik. 2024-02-19 13:49:51
Obwieszczenie z dnia 16 lutego 2024 r. o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu w dniu 16 lutego 2024 r. decyzji, znak: IS.II.6730.42.2023.2024 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej: budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na części działki o nr ewidencyjnym 286 obręb Breń, gmina Bierzwnik. 2024-02-16 11:13:49
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 18/1 w obrębie Klasztorne, gmina Bierzwnik 2024-02-15 13:52:18
Obwieszczenie z dnia 14 lutego 2024 r. zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IS.II.6733.7.2023.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenów turystyczno- rekreacyjnych (plac zabaw, miejsce na grilla, wiata, pomost pływający, zagospodarowanie terenu) na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 146, 145/2, 145/1, 144/3, położonych w obrębie geodezyjnym Zieleniewo, gmina Bierzwnik. 2024-02-14 13:27:56
Obwieszczenie z dnia 12 lutego 2024 r. ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na działce o nr ewidencyjnym 169/1 obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik 2024-02-12 12:31:25
ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE z dnia 08 lutego 2024 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowie drogi gminnej Łasko-Chyże na długości około 3,7 km zlokalizowanej w miejscowości: Łasko, powiat choszczeński na dz. ewid. nr 155/1, 172/1, 183/1, 92, 107 obręb Łasko”. 2024-02-08 12:27:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 stycznia 2024 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na części działki o nr ewidencyjnym 286 obręb Breń, gmina Bierzwnik. 2024-01-30 13:37:27
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2024 r. 774.118.2023 2024-01-29 15:17:01
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2024 r. 774.101.2023 2024-01-29 15:16:39
Obwieszczenie z dnia 29 stycznia 2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenów turystyczno- rekreacyjnych (plac zabaw, miejsce na grilla, wiata, pomost pływający, zagospodarowanie terenu) na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 146, 145/2, 145/1, 144/3, położonych w obrębie geodezyjnym Zieleniewo, gmina Bierzwnik. 2024-01-29 10:56:32
Zawiadomienie/Obwieszczenie z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW, składającej się z maksymalnie trzech instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 214/6 obręb Starzyce”. 2024-01-15 14:02:18
Obwieszczenie z dnia 09 stycznia 2024 r. o wysłaniu do uzgodnienia w dniu 9 stycznia 2024 r. projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na działce o nr ewidencyjnym 169/1 obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik 2024-01-09 15:01:43
Obwieszczenie z dnia 05 stycznia 2024 r. o wysłaniu do uzgodnienia w dniu 5 stycznia 2024 r. projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na działce o nr ewidencyjnym 169/1 obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik 2024-01-05 13:54:19
Obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2023 r. o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu w dniu 29 grudnia 2023 r. decyzji, znak: IS.II.6730.28.2023 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej: zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na zabudowę zagrodową na działce o nr ewidencyjnym 48/1 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2023-12-29 09:54:23
Obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2023 r. o wysłaniu do uzgodnienia w dniu 29 grudnia 2023 r. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenów turystyczno- rekreacyjnych (plac zabaw, miejsce na grilla, wiata, pomost pływający, zagospodarowanie terenu) na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 146, 145/2, 145/1, 144/3, położonej w obrębie geodezyjnym Zieleniewo, gmina Bierzwnik. 2023-12-29 09:53:20
Obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2023 r. o uzupełnieniu przez Inwestora karty informacyjnej przedsięwzięcia 2023-12-28 13:59:39
Obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2023 r. o wysłaniu do uzgodnienia w dniu 28 grudnia 2023 r. projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na części działki o nr ewidencyjnym 286 obręb Breń, gmina Bierzwnik. 2023-12-28 12:31:49
Obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2023 r. o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IS.II.6733.4.2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej na nieruchomości składającej się z części działek oznaczonych numerami ewid.: 177/4 i 90/7, położonej w obrębie geodezyjnym Zieleniewo, gmina Bierzwnik. 2023-12-22 10:11:53
Obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2023 r. o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IS.II.6733.6.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej na części działki oznaczonej numerem ewid. 189/3 obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik. 2023-12-21 14:55:50
Obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2023 r. o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IS.II.6733.5.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej na części działki oznaczonej numerem ewid. 511 obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik. 2023-12-21 14:18:19
Obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2023 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Breń o mocy do 100 MW wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynami energii na działkach o nr 5/2, 43,72,79,80,81, 241,488/2, 528, 529, 530, 34/1, 327/1 obręb Breń, gmina Bierzwnik, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie. 2023-12-20 12:42:03
Postanowienie z dnia 19 grudnia 2023 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla planowanego przedsięwzięcia polegającego ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Breń o mocy do 100 MW wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynami energii na działkach o nr 5/2, 43,72,79,80,81, 241,488/2, 528, 529, 530, 34/1, 327/1 obręb Breń, gmina Bierzwnik, powiat choszczeński. 2023-12-20 12:41:16
Obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2023 r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Breń o mocy do 100 MW wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynami energii na działkach o nr 5/2, 43,72,79,80,81, 241,488/2, 528, 529, 530, 34/1, 327/1 obręb Breń, gmina Bierzwnik, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie. 2023-12-20 12:40:44
Postanowienie z dnai 19 grudnia 2023 r. dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Breń o mocy do 100 MW wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynami energii na działkach o nr 5/2, 43,72,79,80,81, 241,488/2, 528, 529, 530, 34/1, 327/1 obręb Breń, gmina Bierzwnik, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie. 2023-12-20 12:40:14
Obwieszczenie z dnia 18 grudnia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, na działce o nr ewidencyjnym 169/1 obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik. 2023-12-18 14:33:34
Zawiadomienie z dnia 13 grudnia 2023 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bierzwnik dla firmy WCTRON sp. z o.o. ul. Wyb. Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław. 2023-12-15 13:40:48
Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenów turystyczno- rekreacyjnych (plac zabaw, miejsce na grilla, wiata, pomost pływający, zagospodarowanie terenu) na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 146, 145/2, 145/1, 144/3, położonej w obrębie geodezyjnym Zieleniewo, gmina Bierzwnik. 2023-12-13 15:22:24
Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2023 r. dotyczce wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na zabudowę zagrodową na działce o nr ewidencyjnym 48/1 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik 2023-12-13 15:21:51
Obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2023 r. dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej na działce oznaczonej numerem ewid. 189/3 obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik 2023-12-08 11:02:39
Obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2023 r. dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej na działce oznaczonej numerem ewid. 511 obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik. 2023-12-08 11:01:53
Obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2023 r. dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej na działkach oznaczonych numerami ewid. 177/4 i 90/7 obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik. 2023-12-08 11:01:01
Obwieszczenie z dnia 06 grudnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW, składającej się z maksymalnie trzech instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 214/6 obręb Starzyce 2023-12-06 15:16:51
Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 06 grudnia 2023 r. o środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW, składającej się z maksymalnie trzech instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 214/6 obręb Starzyce 2023-12-06 15:16:22
Obwieszczenie z dnia 06 grudnia 2023 r. ,,Budowa 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą oraz wydzieleniem dwóch dodatkowych działek na powiększenie nieruchomości sąsiednich i przeznaczeniem jednej działki pod infrastrukturę społeczną na działce o nr ew. 83/14 obręb Starzyce, gmina Bierzwnik” 2023-12-06 15:14:31
Obwieszczenie z dnai 06 grudnia 2023 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą oraz wydzieleniem dwóch dodatkowych działek na powiększenie nieruchomości sąsiednich i przeznaczeniem jednej działki pod infrastrukturę społeczną na działce o nr ew. 83/14 obręb Starzyce, gmina Bierzwnik. 2023-12-06 15:13:46
Postanowienie z dnia 06 grudnia 2023 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą oraz wydzieleniem dwóch dodatkowych działek na powiększenie nieruchomości sąsiednich i przeznaczeniem jednej działki pod infrastrukturę społeczną na działce o nr ew. 83/14 obręb Starzyce, gmina Bierzwnik. 2023-12-06 15:13:11
Obwieszczenie z dnia 06 grudnia 2023 r. w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą oraz wydzieleniem dwóch dodatkowych działek na powiększenie nieruchomości sąsiednich i przeznaczeniem jednej działki pod infrastrukturę społeczną na działce o nr ew. 83/14 obręb Starzyce, gmina Bierzwnik 2023-12-06 15:12:38
Obwieszczenie z dnia 04 grudnia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na części działki o nr ewidencyjnym 286 obręb Breń, gmina Bierzwnik. 2023-12-05 12:56:38
OBWIESZCZENIE z dnia 01 grudnia 2023 r. o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia ,,Przebudowie drogi gminnej Łasko na długości około 3,7 km” 2023-12-01 13:26:22
Wezwanie z dnia 01 grudnia 2023 r. w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi gminnej Łasko na długości około 3,7 km” zlokalizowanej w miejscowości: Łasko, powiat choszczeński na dz. ewid. nr: 155/1, 172/1, 183/1, 107, 206, 197/6, 357, 255, 187/1, 4/1,126 obręb Łasko” 2023-12-01 13:25:38
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. 2023-11-27 10:03:28
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. 2023-11-27 10:02:43
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. 2023-11-27 08:42:30
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bierzwnik o przystąpieniu do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bierzwnik – aktualizacja” 2023-11-24 13:32:15
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 listopada 2023 r. 2023-11-24 11:55:35
Obwieszczenie z dnia 23 listopada 2023 r. o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IS.II.6733.2.2023 z dnia 23 listopada 2023 r. dla inwestycji polegającej na: budowie budynku domu pomocy społecznej z wbudowanymi mieszkaniami wspomaganymi/ treningowymi wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu z dopuszczeniem mieszkań chronionych, na działce oznaczonej numerem ewid. 121/15 obręb Kolsk, gmina Bierzwnik. 2023-11-23 14:05:32
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 listopada 2023 r. 2023-11-23 10:18:09
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 17 listopada 2023 r. na wniosek firmy WCTRON sp. z o.o. ul. Wyb. Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji – zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bierzwnik. 2023-11-20 09:55:53
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Breń o mocy do 100 MW wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynami energii na działkach o nr 5/2, 43,72,79,80,81, 241,488/2, 528, 529, 530, 34/1, 327/1 obręb Breń, gmina Bierzwnik, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie. 2023-11-20 09:55:24
Obwieszczenie z dnia 15 listopada 2023 r. o wysłaniu do uzgodnienia w dniu 15 listopada 2023 r. projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na zabudowę zagrodową na działce o nr ewidencyjnym 48/1 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2023-11-15 12:56:52
Obwieszczenie z dnia 10 listopada 2023 r. dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku domu pomocy społecznej z wbudowanymi mieszkaniami wspomaganymi/ treningowymi wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu z dopuszczeniem mieszkań chronionych, na działce oznaczonej numerem ewid. 121/15 obręb Kolsk, gmina Bierzwnik 2023-11-13 08:55:26
Zawiadomienie z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi gminnej Łasko na długości około 3,7 km” zlokalizowanej w miejscowości: Łasko, powiat choszczeński na dz. ewid. nr: 155/1, 172/1, 183/1, 107,206, 197/6,357,255, 187/1, 4/1,126 obręb Łasko. 2023-11-10 11:56:38
Obwieszczenie z dnia 10 listopada 2023 r. wysłaniu do uzgodnienia w dniu 10 listopada 2023 r. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej na działce oznaczonej numerem ewid. 511, obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik 2023-11-10 11:55:33
Obwieszczenie z dnia 9 listopada 2023 r. wysłaniu do uzgodnienia w dniu 9 listopada 2023 r. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej na działce oznaczonej numerem ewid. 189/3, obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik 2023-11-09 14:35:52
Obwieszczenie z dnia 9 listopada 2023 r. o wysłaniu do uzgodnienia w dniu 9 listopada 2023 r. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej na działkach oznaczonych numerami ewid. 177/4 i 90/7, obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik 2023-11-09 10:29:26
Obwieszczenie z dnia 8 listopada 2023 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej na działce oznaczonej numerem ewid. 281 obręb Pławno, gmina Bierzwnik. 2023-11-09 10:28:23
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 listopada 2023 r. 2023-11-08 13:38:04
Obwieszczenie z dnia 31 października 2023 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na zabudowę zagrodową na działce o nr ewidencyjnym 48/1 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2023-11-08 12:09:35
Obwieszczenie z dnia 31 października 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na zabudowę zagrodową. 2023-10-31 13:53:35
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 października 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bierzwnik na lata 2024-2027, z perspektywą na lata 2028-2031” 2023-10-25 13:44:14
ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE z dnia 19 października 2023 r. w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW, składającej się z maksymalnie trzech instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna na działce nr 214/6 obręb Starzyce” 2023-10-19 15:12:47
Obwieszczenie z dnia 17 października 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej na działce oznaczonej numerem ewid. 189/3 obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik. 2023-10-19 08:19:34
Obwieszczenie z dnia 13 października 2023 r. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej na działkach oznaczonych numerami ewid. 177/4 i 90/7 obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik. 2023-10-13 12:31:31
Obwieszczenie z dnia 13 października 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej na działce oznaczonej numerem ewid. 511 obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik. 2023-10-13 12:30:00
Obwieszczenie z dnia 5 października 2023 r. dla inwestycji polegającej na: budowie budynku domu pomocy społecznej z wbudowanymi mieszkaniami wspomaganymi/ treningowymi wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu z dopuszczeniem mieszkań chronionych, na działce oznaczonej numerem ewid. 121/15 obręb Kolsk, gmina Bierzwnik 2023-10-05 10:40:49
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 września 2023 r. DOK-4.774.29.2023 2023-09-27 14:37:35
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2023 r. DOK-4.774.28.2023 2023-09-27 14:36:34
Obwieszczenie z dnia 20 września 2023 r. budowie budynku domu pomocy społecznej z wbudowanymi mieszkaniami wspieranymi/ treningowymi wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu z dopuszczeniem mieszkań chronionych, na działce oznaczonej numerem ewid. 121/15 obręb Kolsk, gmina Bierzwnik 2023-09-20 14:34:24
Obwieszczenie z dnia 19 września 2023 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW, składającej się maksymalnie z trzech instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 214/6 obręb Starzyce” 2023-09-19 15:11:00
Postanowienie z dnia 19 września 2023 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW, składającej się maksymalnie z trzech instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 214/6 obręb Starzyce” 2023-09-19 15:10:20
Obwieszczenie z dnia 19 września 2023 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z drogą wewnętrzną i niezbędna infrastrukturą oraz wydzieleniem dwóch dodatkowych działek na powiększenie nieruchomości sąsiednich i przeznaczeniem jednej działki pod infrastrukturę społeczną na działce o nr ew. 83/14 obręb Starzyce, gmina Bierzwnik” 2023-09-19 15:09:13
Postanowienie z dnia 19 września 2023 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z drogą wewnętrzną i niezbędna infrastrukturą oraz wydzieleniem dwóch dodatkowych działek na powiększenie nieruchomości sąsiednich i przeznaczeniem jednej działki pod infrastrukturę społeczną na działce o nr ew. 83/14 obręb Starzyce, gmina Bierzwnik” 2023-09-19 15:07:55
Obwieszczenie z dnia 01.09.2023 r. Burmistrza Dobiegniewa o wydaniu postanowaienia. 2023-09-06 14:56:15
Obwieszczenie z dnia 1 września 2023 r. dla inwestycji polegającej: budowie budynku garażowego na działce o numerze ewidencyjnym 63/13 w obrębie Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2023-09-01 11:25:46
Obwieszczenie z dnia 04.08.2023 Ministra Infrastruktury 2023-08-11 12:01:33
Obwieszczenei z dnia 3 sierpnia 2023 r. dla inwestycji polegającej na: budowie budynku garażowego na działce o numerze ewidencyjnym 63/13 w obrębie Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2023-08-03 09:43:06
Obwieszczenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 78 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nirzeprzekraczającej 78 Mw wraz z infrastruktura techniczną realizowanego na części działki ewid. 8/2 obręb Wołogoszcz, gm. Dobiegniew 2023-07-31 13:11:49
Obwieszczenie/Postanowienie z dnia 14 lipca 2023 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. BUDOWA I EKSPLOATACJA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ (PV BIERZWNIK) O ŁĄCZNEJ MOCY DO 3 MW WŁĄCZNIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na działce o nr ewid. 740/1 obręb Klasztorne gmina Bierzwnik”. 2023-07-17 09:29:17
Obwieszczenie z dnia 12 lipca 2023 r. o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu w dniu 11 lipca 2023 r. decyzji, znak: IS.II.6730.14.2023 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej: budowie osiemnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej oraz drogi wewnętrznej, na działce o nr ewidencyjnym 229/12 obręb Łasko, gmina Bierzwnik 2023-07-12 14:09:32
Obwieszczenie - decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pt.: "Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie dla projektu" "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dą 2023-07-12 14:08:37
Obwieszczenie z dnia 10 lipca 2023 r. o wysłaniu do uzgodnienia w dniu 7 lipca 2023 r. projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku garażowego na działce o numerze ewidencyjnym 63/13 w obrębie Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2023-07-10 10:47:26
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury dot jeziora Krzywe 2023-06-27 10:50:02
Obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku garażowego na działce o numerze ewidencyjnym 63/13 w obrębie Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2023-06-19 13:40:36
Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: BUDOWIE I EKSPLOATACJI FARMY FOTOWOLTAICZNEJ (PV BIERZWNIK) O ŁĄCZNEJ MOCY DO 3 MW WŁĄCZNIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNA na działce o nr ewid. 740/1 obręb Klasztorne gmina Bierzwnik" 2023-06-13 15:22:11
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury dot jeziora Szypa 2023-06-12 11:21:52
Wójt Gminy Bierzwnik podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w roku 2019 udzielono pomocy publicznej. 2023-05-08 12:14:11
OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą oraz wydzieleniem dwóch dodatkowych działek na powiększenie nieruchomości sąsiednich i przeznaczeniem jednej dział 2023-04-25 10:13:47
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą oraz wydzieleniem dwóch dodatkowych działek na powiększenie nieruchomości sąsiednich i przeznaczeniem jednej działki pod infrastrukturę społeczn 2023-04-25 10:13:16
OBWIESZCZENIE o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą oraz wydzieleniem dwóch dodatkowych działek na powiększenie nieruchomości sąsiednich i przeznaczeniem jednej działki pod infrastrukturę społeczną na działce o nr ew. 83/14 obręb Starzyce 2023-04-25 10:12:37
POSTANOWIENIE stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą oraz wydzieleniem dwóch dodatkowych działek na powiększenie nieruchomości sąsiednich i przeznaczeniem jednej działki pod infrastrukturę społeczną na działce o nr ew. 83/14 obręb Starzyce, gmina Bierzwnik 2023-04-25 10:11:58
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 29 marca 2023 r. dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z drogą wewnętrzną i niezbędna infrastrukturą oraz wydzieleniem dwóch dodatkowych działek na powiększenie nieruchomości sąsiednich i przeznaczeniem jednej działki pod infrastrukturę społeczną na działce o nr ew. 83/14 obręb Starzyce, gmina Bierzwnik" realizowan 2023-03-29 14:34:10
ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie z wniosku inwestora Pana Dariusza Popielarczyka ul. Gwiaździsta 64/31/5 53-413 Wrocław, zawiadamiam o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Łasko, gmina Bierzwnik, na działce o nr ewidencyjnym 229/12, obręb Łasko". 2023-03-17 13:22:54
Obwieszczenie z dnia 10 marca 2023 r. o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IS.II.6733.1.2023 z dnia 10 marca 2023 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn- 1,4 kV, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 396 i 352/2 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik 2023-03-10 11:06:19
Obwieszczenie z dnia 1 marca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn- 1,4 kV, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid. 396 i 352/2 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik 2023-03-01 09:58:29
OBWIESZCZENIE/zawiadomienie o wysłaniu do uzgodnienia w dniu 13 lutego 2023 r. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn- 1,4 kV, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 396 i 352/2 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik 2023-02-13 12:25:17
OBWIESZCZENIE z dnia 9 lutego 2023 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce o nr ewidencyjnym 3/3 obręb Płoszkowo, gmina Bierzwnik, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie" 2023-02-09 14:34:36
POSTANOWIENIE z dnia 9 lutego 2023r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce o nr ewidencyjnym 3/3 obręb Płoszkowo, gmina Bierzwnik, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie" 2023-02-09 14:33:52
OBWIESZCZENIE z dnia 9 lutego 2023 r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce o nr ewidencyjnym 3/3 obręb Płoszkowo, gmina Bierzwnik, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie" 2023-02-09 14:33:06
POSTANOWIENIE z dnia 9 lutego 2023r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 3/3 obręb Płoszkowo, gmina Bierzwnik, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie" 2023-02-09 14:32:19
OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. " Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej ,,Bierzwnik" o mocy do 10 MW wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną" na dz.ew. nr 14, 110/1, 111/1 oraz 121 obręb Płoszkowo. 2023-02-02 15:40:20
POSTANOWIENIE o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia p.n. " Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej ,,Bierzwnik" o mocy do 10 MW wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną" na dz.ew. nr. 14,110/1,111/1 oraz 121 obręb Płoszkowo. 2023-02-02 15:35:22
Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia p.n. " Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej ,,Bierzwnik" o mocy do 10 MW wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną" na dz.ew. nr 14,110/1,111/1 oraz 121 obręb Płoszkowo. 2023-02-02 15:28:52
POSTANOWIENIE stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. " Budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej ,,Bierzwnik" o mocy do 10 MW wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną". na dz.ew. nr 14, 110/1, 111/1 oraz 121 obręb Płoszkowo. 2023-02-02 15:25:20
Obwieszczenie z dnia 27 stycznia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn- 1,4 kV, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 396 i 352/2 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik 2023-01-27 10:44:11
Obwieszczenie z dnia 09 stycznia 2023 r. o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IS.II.6733.7.2022.2023 z dnia 09 stycznia 2023. 2023-01-09 12:12:42
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 30 grudnia 2022 r. polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce o nr ewidencyjnym 3/3 obręb Płoszkowo, gmina Bierzwnik, powiat choszczeński, woj. Zachodniopomorskie" 2022-12-30 11:06:22
Obwieszczenie z dnia 27 grudnia 2022 r. o przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV nr L- 311 polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV w celu usunięcia kolizji pomiędzy istniejącą infrastrukturą, a planowanym zagospodarowaniem terenu a działce o nr ewid. 4/12, 4/75, 4/76, 4/86 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2022-12-27 10:04:40
Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu w dniu 23 grudnia 2022 r. decyzji, znak: IS.II.6730.47.2022 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej:budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewidencyjnych 280 i 282/1 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik 2022-12-23 10:48:36
Obwieszczenie/ Zawiadomienie z dn. 22 grudnia 2022r. o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu w dniu 22 grudnia 2022 r. decyzji, znak: IS.II.6730.46.2022 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej:budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 47 MW i łącznej powierzchni zabudowy do 47 ha, wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach o nr ewidencyjnych 5/2, 43, 72, 79, 80, 81, 241 obręb Breń, gmina Bierzwnik 2022-12-22 13:08:47
Obwieszczenie z dnia 07 grudnia 2022 r. o budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 47 MW i łącznej powierzchni zabudowy do 47 ha, wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach o nr ewidencyjnych 5/2, 43, 72, 79, 80, 81, 241 obręb Breń, gmina Bierzwnik 2022-12-07 13:29:59
Obwieszczenie z dnia 07 grudnia 2022 r. o wysłaniu do uzgodnienia w dniu 07 grudnia 2022 r. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV nr L- 311 polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV w celu usunięcia kolizji pomiędzy istniejącą infrastrukturą, a planowanym zagospodarowaniem terenu a działce o nr ewid. 4/12, 4/75, 4/76, 4/86 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2022-12-07 11:46:26
Obwieszczenie z dnia 07 grudnia 2022 roku. o budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewidencyjnych 280 i 282/1 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik 2022-12-07 10:01:25
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej ,,Bierzwnik? o mocy do 10 MW wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. 2022-11-25 13:54:30
OBWIESZCZENIE z dnia 18 listopada 2022 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. 2022-11-21 14:01:41
ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Łasko, gmina Bierzwnik, na działce o nr ewidencyjnym 128/2 obręb Łasko?. 2022-11-16 13:36:56
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV nr L- 311 polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV w celu usunięcia kolizji pomiędzy istniejącą infrastrukturą, a planowanym zagospodarowaniem terenu a działce o nr ewid. 4/12, 4/75, 4/46, 4/86 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2022-11-15 12:03:31
OBWIESZCZENIE o wysłaniu do uzgodnienia w dniu 08 listopada 2022 r. projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 47 MW i łącznej powierzchni zabudowy do 47 ha, wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach o nr ewidencyjnych 5/2, 43, 72, 79, 80, 81, 241 obręb Breń, gmina Bierzwnik 2022-11-10 07:42:28
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 899 w obrębie Klasztorne, gmina Bierzwnik 2022-11-09 11:07:14
Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 899 w obrębie Klasztorne, gmina Bierzwnik 2022-11-09 11:04:20
OBWIESZCZENIE o wysłaniu do uzgodnienia w dniu 07 listopada 2022 r. projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewidencyjnych 280 i 282/1 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik 2022-11-07 11:32:59
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewidencyjnych 280 i 282/1 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik 2022-10-24 14:38:11
OBWIESZCZENIE o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 47 MW i łącznej powierzchni zabudowy do 47 ha, wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach o nr ewidencyjnych 5/2, 43, 72, 79, 80, 81, 241 obręb Breń, gmina Bierzwnik 2022-10-24 13:23:19
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PCWO Energy Projekt sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 899 w obrębie Klasztorne, gmina Bierzwnik?. 2022-10-04 14:21:40
Obwieszczenie z dnia 07 września 2022 r. Wojewody Zachodniopomorskiego. 2022-09-13 09:25:06
Obwieszczenie z dnia 30 sierpnia 2022 r. o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IS.II.6733.6.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z budową zbiornia bezodpływowego na ścieki oraz przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji instalacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjno- rozsączającego lub odparowującego i demon 2022-08-30 11:15:22
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW, składającej się maksymalnie z trzech instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 214/6 obręb Starzyce?. 2022-08-05 13:51:28
OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW, składającej się maksymalnie z trzech instalacji do 1,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 214/6 obręb Starzyce?, 2022-08-05 13:23:15
Obwieszczenie/zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:przebudowie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z budową zbiornika bezodpływowego na ścieki oraz przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji instalacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjno- rozsączającego lub odparowującego i demontażami istniejących instalacji w ramach zadania pn.: budowa podstacji 2022-08-05 13:16:37
OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu w dniu 27 lipca 2022 r. decyzji, znak: IS.II.6730.26.2022 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, na działce o nr ewidencyjnym 78 obręb Klasztorne, gmina Bierzwnik 2022-07-29 13:43:50
Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu w dniu 26 lipca 2022 r. decyzji, znak: IS.II.6730.25.2022 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW, na działkach o nr ewidencyjnym 471/5, 471/6, 471/11 obręb Breń, gmina Bierzwnik 2022-07-26 14:40:28
ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE w sprawie z wniosku inwestora firmy: PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zawiadamiam o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 531 w miejscowości Breń, gmina Bierzwnik?. 2022-07-22 13:29:34
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. o wszczęciu postępowania. 2022-07-07 08:17:45
ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie z wniosku inwestora firmy: Solar SGE II Sp. z o.o. ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin, reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa przez Panią Annę Misiaszek, zawiadamiam o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5 MW wra 2022-07-04 13:53:01
Obwieszczenie z dnia 28 czerwca 2022 r. o wysłaniu do uzgodnienia w dniu 28 czerwca 2022 r. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z budową zbiornia bezodpływowego na ścieki oraz przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji instalacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjno- rozsączającego lub odparowującego i demontażami istniejących instalacji w rama 2022-06-29 10:31:11
Obwieszczenie z dnia 28 czerwca 2022 r. dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, na działce o nr ewidencyjnym 78 obręb Klasztorne, gmina Bierzwnik 2022-06-29 10:30:48
Obwieszczenie z dnia 28 czerwca 2022r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW, na działkach o nr ewidencyjnym 471/5, 471/6, 471/11 obręb Breń, gmina Bierzwnik 2022-06-29 10:30:22
Obwieszczenie z dnia 17 czerwca 2022 r. wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z budową zbiornia bezodpływowego na ścieki oraz przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji instalacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjno- rozsączającego lub odparowującego i demontażami istniejących instalacji w ramac 2022-06-20 15:23:41
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działkach ewidencyjnych nr 280, 282/1 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik". 2022-06-06 15:42:57
Obwieszczenie z dnia 31 maja 2022 r. o wysłaniu do uzgodnienia w dniu 31 maja 2022 r. projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW, na działkach o nr ewidencyjnym 471/5, 471/6, 471/11 obręb Breń, gmina Bierzwnik 2022-05-31 13:58:57
Obwieszczenie z dnia 23 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, na działce o nr ewidencyjnym 78 obręb Klasztorne, gmina Bierzwnik. 2022-05-23 11:45:43
Obwieszczenie z dnia 16 maja 2022 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, na działce oznaczonej nr ewid. 144, położonej w obrębie geodezyjnym Starzyce, gmina Bierzwnik i na działce oznaczonej nr ewid. 2, położonej w obrębie geodezyjnym Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2022-05-16 15:53:19
Obwieszczenie z dnia 16 maja 2022 r. o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: 2/2022 znak: IS.II.6733.2.2022 z dnia 16 maja 2022 r. dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie publicznej drogi gminnej wraz z budową drogi wewnętrznej, budowie ścieżek pieszych i montażu elementów małej infrastruktury na działkach o nr ewid. 387, 385/1, 385/2, 384, 383, 382/1, 382/2, 388 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2022-05-16 15:52:49
Obwieszczenie z dnia 16 maja 2022 r. dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW, na działkach o nr ewidencyjnym 471/5, 471/6, 471/11 obręb Breń, gmina Bierzwnik 2022-05-16 15:52:22
ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE dla przedsięwzięcia pn. ,,Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działek nr 394/6, 394/7, 394/8, 394/9, 395/2 w m. Bierzwnik, gm. Bierzwnik 2022-05-13 07:36:30
ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowie ciągu pieszo-rowerowego w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 160 na działkach ewid. nr 113, 192, 181, 358/1, 360/1, 278/5, 365/2, 368/1, 288/3 obręb Bierzwnik oraz 166/3, 166/2, 167/3, 168, 175/2, 169, 176, 177/6, 192, 213/1, 213/2, 215, 164/4 obręb Jaglisko w Gminie Bierzwnik, powiat choszczeński. 2022-05-13 07:35:52
Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2022. o zagospodarowaniu turystyczno- krajobrazowym otoczenia zabudowy poklasztornej (budowa budynku usługowego ,,Przystanek Wędrowca" wraz z otaczającą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach oznaczonych nr ewid. 385/2,382/2, 386 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik 2022-04-27 12:07:11
Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2022 r. o przebudowie i rozbudowie publicznej drogi gminnej wraz z budową drogi wewnętrznej, budowie ścieżek pieszych i montażu elementów małej infrastruktury na działkach o nr ewid. 387, 385/1, 385/2, 384, 382/1, 382/2, 388 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2022-04-27 12:05:37
Obwieszczenie z dnia 04 kwietnia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, na działce oznaczonej nr ewid. 144, położonej w obrębie geodezyjnym Starzyce, gmina Bierzwnik i na działce oznaczonej nr ewid. 2, położonej w obrębie geodezyjnym Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2022-04-20 08:58:33
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pełnomocnika inwestora Pana Łukasza Szawaryńskiego VIA Projekt. 2022-04-14 11:08:54
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy PCWO ENERGY PROJEK T SP. Z O.O. 2022-04-14 11:08:22
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne. 2022-04-08 08:44:53
Obwieszczenie z dnia 04 kwietnia 2022 r. wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, na działce oznaczonej nr ewid. 144, położonej w obrębie geodezyjnym Starzyce, gmina Bierzwnik i na działce oznaczonej nr ewid. 2, położonej w obrębie geodezyjnym Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2022-04-04 14:55:45
Zawiadomienie - obwieszczenie o wycofaniu wniosku o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Bierzwnik zawiadamia strony postępowania, że pismem z dnia 10 marca 2022 r. (data wpływu 15 marca 2022 r.) pełnomocnik inwestora Pan Łukasz Szawaryński VIA Projekt ul. Piskorskiego 21, 70-781 Szczecin wycofał wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie ciągu pieszo-rowerowego w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 160 [... 2022-03-24 15:20:27
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 21 marca 2022 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku. 2022-03-21 08:57:54
Obwieszczenie z dnia 14 marca 2022 r. o wysłaniu do uzgodnienia w dniu 14 marca 2022r. IS.II.6733.3.6.2022 projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie elektroenergetycznej napowietrznej sieci średniego napięcia SN - 15 kV na działce o nr ew. 433 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2022-03-15 12:27:02
Obwieszczenie z dnia 07 marca 2022 r. o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu w dniu 07 marca 2022 r.decyzji nr 38/2021, znak: IS.II.6730.36.2021.2022 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i łącznej powierzchni zabudowy do 0,49 ha, na części działki o nr ewidencyjnym 78, obręb Klasztorne, gmina Bierzwnik. 2022-03-09 11:05:20
Obwieszczenie z dnia 25 lutego 2022 r. o wysłaniu do uzgodnienia w dniu 25 lutego 2022 r. projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i łącznej powierzchni ulegającej przekształceniu do 0,49 ha, na części działek o nr ewidencyjnych 471/5, 471/6, 471/11, obręb geodezyjny Breń, gmina Bierzwnik. 2022-02-28 07:16:01
Obwieszczenie z dnia 24 lutego 2022 r. o ponownym wysłaniu do uzgodnienia w dniu 24 lutego 2022 r. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu turystyczno- krajobrazowym otoczenia zabudowy poklasztornej (budowa budynku usługowego ,,Przystanek Wędrowca" wraz z otaczającą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach oznaczonych nr ewid. 385/2,382/2, 386 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik 2022-02-25 10:31:39
Obwieszczenie z dnia 23 lutego 2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie elektroenergetycznej napowietrznej sieci średniego napięcia SN- 15 kV na działce o nr ewid. 433 obręb Breń, gmina Bierzwnik. 2022-02-23 12:42:01
Obwieszczenie z dnia 22 lutego 2022 r. o przebudowie i rozbudowie publicznej drogi gminnej wraz z budową drogi wewnętrznej, budowie ścieżek pieszych i montażu elementów małej infrastruktury na działkach o nr ewid. 387, 385/1, 385/2, 384, 383, 382/1, 382/2, 388 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2022-02-22 12:03:59
Obwieszczenie z dnia 21 lutego 2022 r. o budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i łącznej powierzchni zabudowy do 0,49 ha, na części działki o nr ewidencyjnym 78, obręb Klasztorne, gmina Bierzwnik 2022-02-21 15:26:46
ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 471/5, 471/6, 471/11 w obrębie Breń, Gmina Bierzwnik". 2022-02-16 15:01:06
ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 78 obręb Klasztorne, gmina Bierzwnik". 2022-02-16 15:00:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i łącznej powierzchni ulegającej przekształceniu do 0,49 ha, na części działek o nr ewidencyjnych 471/5, 471/6, 471/11, obręb geodezyjny Breń, gmina Bierzwnik. 2022-02-09 10:27:42
Obwieszczenie z dnia 03 lutego 2022 r. o przebudowie i rozbudowie publicznej drogi gminnej wraz z budową drogi wewnętrznej, budowie ścieżek pieszych i montażu elementów małej infrastruktury na działkach o nr ewid. 387, 385/1, 385/2, 384, 383, 382/1, 382/2, 388 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2022-02-03 14:18:47
Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia p.n. ,,Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne.", a terenie działek nr 394/6, 394/7, 394/8, 394/9, 395/2 w m. Bierzwnik, gm. Bierzwnik. 2022-01-20 13:41:17
Obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2022 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia ,,Budowa 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Łasko, gmina Bierzwnik, na działce o nr ewidencyjnym 128/2 obręb Łasko". 2022-01-20 13:39:36
Postanowienie z dnia 19 stycznia 2022 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Łasko, gmina Bierzwnik, na działce o nr ewidencyjnym 128/2 obręb Łasko" 2022-01-20 13:39:00
Obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2022 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Łasko, gmina Bierzwnik, na działce o nr ewidencyjnym 229/12 obręb Łasko". 2022-01-20 13:05:20
Postanowienie z dnia 19 stycznia 2022 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Łasko, gmina Bierzwnik, na działce o nr ewidencyjnym 229/12 obręb Łasko" 2022-01-20 13:04:27
Obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2022 r. wysłaniu do uzgodnienia w dniu 19 stycznia 2022 r. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu turystyczno- krajobrazowym otoczenia zabudowy poklasztornej (budowa budynku usługowego ,,Przystanek Wędrowca" wraz z otaczającą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 385/2 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2022-01-19 13:02:13
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia w dniu 05 stycznia 2022 r. projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i łącznej powierzchni zabudowy do 0,49 ha, na działce o nr ewidencyjnym 78, obręb Klasztorne, gmina Bierzwnik 2022-01-10 14:43:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu turystyczno- krajobrazowym otoczenia zabudowy poklasztornej (budowa budynku usługowego ,,Przystanek Wędrowca" wraz z otaczającą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr ewid. 385/2 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik 2022-01-10 14:42:59
ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE w sprawie z wniosku inwestora firmy PCWO ENERGY PROJEKT SP Z O.O. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 471/5, 471/6, 471/11 w obrębie Breń, Gmina Bierzwnik". 2022-01-04 15:09:23
ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE w sprawie z wniosku inwestora firmy PCWO ENERGY PROJEKT SP Z O.O. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 78 w obrębie Klasztorne, Gmina Bierzwnik". 2022-01-04 15:08:52
Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie ciągu pieszo-rowerowego w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 160" 2021-12-31 08:40:17
Obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2021 r. o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na: budowie wewnętrznej linii zasilającej i złącze energetycznego dla obsługi obiektu radiokomunikacyjnego 11029_LE351_Jaglisko_018 łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R, na działce o nr ewid. 300/5, obręb geodezyjny Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2021-12-22 10:10:47
Obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i łącznej powierzchni zabudowy do 0.49 ha, na działce o nr ewidencyjnym 78, obręb Klasztorne, gmina Bierzwnik 2021-12-15 15:23:43
Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2021 r. o wniesieniu odwołania od decyzji z dnia 06 kwietnia 2021 r. nr 3/2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy Sun Capital [...] 2021-12-13 14:34:06
Obwieszczenie z dnia 09 grudnia 2021 r. polegające na ,,budowie wewnętrznej linii zasilającej i złącza energetycznego dla obsługi obiektu radiokomunikacyjnego 11029 LE351 Jaglisko 018 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R, na działce o nr ewid. 300/5, obręb geodezyjny Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2021-12-09 10:46:13
Obwieszczenie z dnia 22 listopada 2021 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn ,,Budowa 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Łasko" 2021-12-02 11:25:24
Postanowienie z dnia 22 listopada 2021 r. o zwieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowia 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Łasko" 2021-12-02 11:22:46
Obwieszczenie z dnia 22 listopada 2021 r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowia 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Łasko" 2021-12-02 11:21:33
Postanowienie z dnia 22 listopada 2021 r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na ,,Budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Łasko" 2021-12-02 11:17:32
Obwieszczenie z dnia 24 listopada 2021 r. o budowie stacji elektroenergetycznej RS Bierzwnik 110 kV wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewid. 15 obręb Płoszkowo, gmina Bierzwnik. 2021-11-24 14:59:09
Postanowienie z dnia 04 listopada 2021 r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ,,Budowa 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Łasko, gmina Bierzwnik" 2021-11-12 13:30:37
Obwieszczenie z dnia 04 listopada 2021 roku o konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu ,,Budowa 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Łasko, gmina Bierzwnik" 2021-11-12 13:27:14
Postanowienie z dnia 04 listopada 2021 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,,Budowa 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Łasko, gmina Bierzwnik" 2021-11-12 13:25:15
Obwieszczenie z dnia 04 listopada 2021 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia ,,Budowa 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Łasko, gmina Bierzwnik" 2021-11-12 13:22:55
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 78 w obrębie Klasztorne, Gmina Bierzwnik" 2021-11-12 10:28:55
Obwieszczenie z dnia 12 listopada 2021 roku o budowie stacji elektroenergetycznej RS Bierzwnik 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 15 obręb Płoszkowo, gmina Bierzwnik. 2021-11-12 10:26:02
Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 08 listopada 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach o nr 471/5, 471/6, 471/11 w obrębie Breń, Gmina Bierzwnik". 2021-11-12 10:23:20
Obwieszczenie z dnia 04 listopada 2021 r. w sprawie budowy wewnętrznej linii zasilającej i złącza energetycznego dla obsługi obiektu radiokomunikacyjnego 11029 LE351 Jaglisko 018 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R, na działce o nr ewid. 300/5, obręb geodezyjny Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2021-11-04 14:32:15
Obwieszczenie z dnia 26 października 2021 r. w sprawie budowy stacji elektroenergetycznej RS Bierzwnik 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 15 obręb Płoszkowo, gmina Bierzwnik. 2021-10-26 15:00:08
Obwieszczenie z dnia 06 października 2021 roku o zawieszeniu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. 2021-10-13 11:59:31
Obwieszczenie z dnia 06 października 2021 r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o mocy 4 MWp" 2021-10-13 11:56:37
Obwieszczenie z dnia 13 października 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wewnętrznej linii zasilającej i złącza energetycznego dla obsługi obiektu radiotelekomunikacyjnego 11029 LE351 Jaglisko 018 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R, na działce o nr ewid. 300/5, obręb geodezyjny Bierzwnik. 2021-10-13 11:53:19
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Łasko, gmina Bierzwnik, na działce o nr ewidencyjnym 128/2 obręb Łasko". 2021-10-06 13:43:35
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Łasko, gmina Bierzwnik, na działce o nr ewidencyjnym 299/12 obręb Łasko" 2021-09-30 12:47:01
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o mocy 4 MWp" 2021-09-17 12:11:44
Obwieszczenie o realizacji placu składowego osadów ustabilizowanych z zadaszeniem (wiatą) wyposażonego w system zbierania i odprowadzania odcieków (odwodnienie liniowe) na działce oznaczonej nr ewid 183/7, położonej w obrębie geodezyjnym Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2021-09-10 13:12:39
Obwieszczenie z dnia 07 września 2021 r. o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: 3/2021 znak: IS.II.6733.3.2021 z dnia 07 września 2021 r. dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania działki na plac zabaw (ogródek jordanowski) i teren spotkań mieszkańców na działce o nr ewid. 45/8, obręb geodezyjny Strumienno, gmina Bierzwnik. 2021-09-07 14:58:04
Obwieszczenie z dnia 1 września 2021 r. o realizacji placu składowego osadów ustabilizowanych z zadaszeniem (wiatą) wyposażonego w system zbierania i odprowadzania odcieków (odwodnienie liniowe) na działce oznaczonej nr ewid 183/7, położonej w obrębie geodezyjnym Bierzwnik , gmina Bierzwnik. 2021-09-01 11:44:06
Obwieszczenie z dnia 25 sierpnia 2021 r. o budowie sieci wodociągowej dn 90 PE na działkach o nr ewid. 141/1, 141/2, 141/8 w miejscowości Malczewo obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik. 2021-08-25 14:40:33
Obwieszczenie z dnia 25 sierpnia 2021 r. o budowie sieci wodociągowej dn 90 PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid. 230/16 obręb Łasko, gmina Bierzwnik. 2021-08-25 14:39:29
Obwieszczenie z dnia 25 sierpnia 2021 r. o zmianie sposobu użytkowania działki na plac zabaw (ogródek jordanowski) i teren spotkań mieszkańców na działce o nr ewid. 45/8, obręb geodezyjny Strumienno, gmina Bierzwnik. 2021-08-25 08:37:12
Obwieszczenie z dnia 06 sierpnia 2021 r. o budowie sieci wodociągowej dn 90 PE na działkach o nr ew. 141/1, 141/2, 141/8 w miejscowości Malczewo obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik. 2021-08-06 11:16:36
Obwieszczenie o wysłaniu w dniu 30 lipca 20201r. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania działki na plac zabaw ( ogródek jordanowski) i teren spotkań mieszkańców na działce o nr. ewid. 45/8, obręb geodezyjny Strumienno, gmina Bierzwnik, 2021-07-30 12:14:27
Obwieszczenie z dnia 28 lipca 2021r. o wysłaniu do uzgodnienia w dniu 28 lipca 2021r. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: realizacji placu składowego osadów ustabilizowanych z zadaszeniem ( wiatą) wyposażonego w system zbierania i odprowadzania odcieków ( odwodnienie liniowe) na działce oznaczonej nr.ew. 183/7, położonej w obrębie geodezyjnym Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2021-07-28 10:45:58
Obwieszczenie z dnia 16 lipca 2021r. w sprawie wniosku firmy Estigo Solar Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. 2021-07-23 12:51:30
Obwieszczenie z dnia 7 lipca 2021r. o sporządzeniu projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustalenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 oraz rozpoczęcia ponownych konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia. 2021-07-12 11:16:16
Obwieszczenie-Zawiadomienie z dnia 05 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 4,48 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Przeczno na działce nr ew. 46 obręb Przeczno, gm. Bierzwnik. 2021-07-09 10:55:54
Obwieszczenie z dnia 08 lipca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania działki na plac zabaw (ogródek jordanowski) i teren spotkań mieszkańców na działce o nr. ewid. 45/8, obręb geodezyjny Strumienno, gmina Bierzwnik. 2021-07-08 11:52:27
Obwieszczenie z dnia 07 lipca 2021 r. o wysłaniu do uzgodnienia w dniu 07 lipca 2021 r. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn 90 PE na działkach o nr ewid. 141/1, 141/2, 141/8 w miejscowości Malczewo obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik. 2021-07-07 14:43:52
Obwieszczenie z dnia 02 lipca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: realizacji placu składowego osadów ustabilizowanych z zadaszeniem (wiata) wyposażonego w system zbierania i odprowadzania odcieków (odwodnienie liniowe) na działce oznaczonej nr ewid 183/7, położonej w obrębie geodezyjnym Bierzwnik, gmina Bierzwnik. 2021-07-02 12:21:04
Obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2021 r. o budowie sieci wodociągowej dn 90 PE na działce o nr ewid. 141/1, 141/12, 141/8 w miejscowości Malczewo, obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik. 2021-06-16 13:14:49
Obwieszczenie z dnia 11 czerwca 2021 r. o budowie sieci wodociągowej dn 90 PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid. 230/16 obręb Łasko, gmina Bierzwnik 2021-06-11 13:32:02
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE z dnia 2 czerwca 2021r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" na działce o nr ewid.: 316 obręb Breń położonej w miejscowości Brań, gmina Bierzwnik. 2021-06-09 14:00:11
Obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2021 r. o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 25/2021 z dnia 04 czerwca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11029_LE351_Jaglisko_018 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie działki nr 394/9 obręb 0007 Bierzwnik. 2021-06-08 14:28:00
Obwieszczenie z dnia 20 maja 2021 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. 2021-05-26 09:14:49
Obwieszczenie z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 44,0 MW i powierzchni zabudowy 44,3401 ha wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działkach o nr ewid. 488/2, 528, 529, 530 w obrębie geodezyjnym Breń, gmina Bierzwnik 2021-05-24 15:51:57
Obwieszczenie z dnia 17 maja 2021 r. o budowie sieci wodociągowej dn 90 PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid. 230/16 obręb Łasko, gmina Bierzwnik. 2021-05-17 13:27:09
Obwieszczenie z dnia 10 maja 2021 r. o budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 44,0 MW i powierzchni zabudowy 44,3401 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działkach o nr ewid. 488/2, 528, 529, 530 w obrębie geodezyjnym Breń, gmina Bierzwnik. 2021-05-11 07:31:39
Obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11029_LE351_Jaglisko_018 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 2021-05-04 13:00:10
Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn 90 PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid. 230/16 obręb Łasko, gmina Bierzwnik. 2021-04-30 12:27:21
Obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2021r. o wysłaniu do uwzględnienia projektu w dniu 14 kwietnia 2020 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 44, MW i powierzchni zabudowy 44,3401 ha wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 488/2, 528, 529, 530 w obrębie geodezyjnym Breń, gmina Bierzwnik. 2021-04-14 11:46:43
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE z dnia 19 marca 2021r o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 62 MW i powierzchnią zabudowy do 62,9875ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Breń na działkach nr ew: 5/2, 34/1, 43, 72, 79, 80, 81, 241 obręb Breń gmina Bierzwnik" 2021-03-30 09:22:30
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE z dnia 02 lutego 2021r o przedłużeniu terminu wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 62 MW i powierzchnią zabudowy do 62,9875ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Breń na działkach nr ew: 5/2, 34/1, 43, 72, 79, 80, 81, 241 obręb Breń gmina Bierzwnik 2021-02-16 15:03:31
Obwieszczenie z dnia 03.02.2021 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW i powierzchnią zabudowy do 4,48ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Przeczno na działce nr ew 46 obręb Przeczno gm. Bierzwnik 2021-02-10 14:49:44
Obwieszczenie z dnia 03.02.2021r o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW i powierzchnią zabudowy do 4,48ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Przeczno na działce nr ew 46 obręb Przeczno gm. Bierzwnik 2021-02-10 14:32:49
Obwieszczenie z dnia 08.02.2021r o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: 5/2020 znak: IS.II.6733.5.2020.2021 z dnia 08.02.2021 dla inwestycji polegającej na budowie stacji elektroenergytycznej RS Bierzwnik 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 15 obręb Płoszkowo gmina Bierzwnik 2021-02-10 09:42:04
Obwieszczenie z dnia 04 lutego 2021r o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2020 znak IS.II.6733.7.2020.2021 z dnia 29 stycznia 2021r dla inwestycji polegającej na budowie kabowej sieci elektromagnetycznej (lini kablowej) WN-110kV wraz ze światłowodem oraz struktura towarzyszącą na działkach o nr ewid. 64/1, 64/2, 64/3, 254/9, 266/18 - w części nie objętej mpzp, 280/4, 394/4, 396 obręb Bierzwnik; nr ewid. 9, 15 2021-02-05 08:04:42
Obwieszczenie z dnia 31.12.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 24 listopada 2020r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej (lini kablowej) WN-110kV wraz ze światłowodem oraz strukturą towarzyszącą na działkach: o nr ewid 64/1, 64/2, 64/3, 254/9, 266/18 w części nie objętej mpzp. 280/4, 394/4, 396 obręb Bierzwnik; o nr ewid 9, 15, 79, 104, 260, 279, 286, 2020-12-31 12:31:26
Obwieszczenie z dnia 30 listopada 2020r o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 26 listopada 2020r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegają na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej (linii kablowej) WN-110kV wraz ze światłowodowej oraz strukturą towarzyszącą na działkach: o nr ewid. 25, 254/9, 266/18, 64/1, 64/2, 64/3, 280/4, 396, 394/4 obręb Bierzwnik; 15, 79, 104, 260, 279, 286, 310/1 obręb Płoszkowo; 20, 2020-12-01 09:39:03
Obwieszczenie z dnia 17.11.2020r o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 17.11.2020r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej RS Bierzwnik 110kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 15 obręb Płoszkowo gmina Bierzwnik 2020-11-20 10:09:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 18 listopada 2020r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działce o nr ewid 459/1 obręb Łasko gmina Bierzwnik 2020-11-18 14:47:13
Obwieszczenie z dnia 16 października 2020r zawiadomienie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: 4/2020 znak IS.II.6733.4.2020 z dnia 16.10.2020r dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 90mm na działkach o nr ewid. 199/16 obręb Bierzwnik, 259/1 obręb Płoszkowo gmina Bierzwnik 2020-10-28 14:31:57
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 października 2020 2020-10-08 13:04:50
Obwieszczenie z dnia 22 września 2020r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej o średnicy 90mm na działkach o nr ewid. 199/16 obręb Bierzwnik, 259/1 obręb Płoszkowo gmina Bierzwnik 2020-09-22 14:36:26
Obwieszczenie z dnia 22 września 2020r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 90mm na działkach o nr ewid. 199/16 obręb Bierzwnik, 259/1 obręb Płoszkowo gmina Bierzwnik 2020-09-22 14:33:34
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2020 znak IS.II.6733.3.2020 z dnia 02.09.2020 dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV na działkach o nr ewid 64, 82/2 i 82/5 obręb Górzno gmina Bierzwnik 2020-09-04 13:12:15
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2020r 2020-08-25 14:59:12
Obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2020r. dotyczące wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV na dz.ew. nr. 64, 82/2, 82/5 obręb Górzno gmina Bierzwnik o mozliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie znak: IS.II.6733.3.7.2020 z dnia 12 sierpnia 2020r . 2020-08-12 15:29:10
Obwieszczenie z dnia 22 lipca 2020r o zakończeniu postępowania i tym samym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: 2/2020 znak: IS.II.6733.2.2020 z dnia 22 lipca 2020r dla inwestycji polegającej na: budowie podstacji trakcyjnej 110 kV PT Bierzwnik na działce o nr ewid. 394/4 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik 2020-07-22 15:01:58
Obwieszczenie z dnia 10.07.2020r dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podstacji trakcyjnej 110kV PT Bierzwnik na działce o nr ewid 394/4 obręb Bierzwnik gmina Bierzwnik 2020-07-12 18:28:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 23 czerwca 2020r roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV na działkach o nr ewid: 64, 82/2 i 82/5 obręb Górzno gmina Bierzwnik 2020-06-23 15:25:52
Obwieszczenie z dnia 23.06.2020r o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 23.06.2020r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV na działkach o nr ewid 64, 82/2 i 82/5 obręb Górzno gmina Bierzwnik 2020-06-23 15:17:16
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 03.06.2020r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podstacji trakcyjnej 110 kV PT Bierzwnik na działce nr ewid 394/4 obręb Bierzwnik gmina Bierzwnik 2020-06-03 15:13:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 03 czerwca 2020r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podstacji trakcyjnej 110 kV PT Bierzwnik na działce o nr ewid. 394/4 obręb Bierzwnik gmina Bierzwnik 2020-06-03 15:09:55
Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 33.2020 z dnia 28 maja 2020r w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 61/2015 z dnia 23 marca 2015r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001168_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji lini kolejowej na działkach nr 394/5, 394/7 i 394/9 obręb Bierzwnik gmina Bierzwnik 2020-06-03 12:15:02
Obwieszczenie z dnia 28 maja 2020r o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 33/2020 z dnia 28 maja 2020r w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 61/2015 z dnia 23 marca 2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001168_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji lini kolejowej na działkach nr 394/5, 394/7 i 394/9 obręb Bierzwnik gmina Bierzwnik 2020-06-01 10:19:13
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania 2020-05-04 08:26:20
Obwieszczenie z dnia 03.03.2020r o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: 1/2020 znak: IS.II.6733.1.2020 z dnia 03.03.2020r dla inwestycji polegającej na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części parteru budynku usługowego na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i bibliotekę wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid 48/4 obręb Bierzwnik przy ul. Dworcowej w 2020-03-03 12:57:33
Obwieszczenie z dnia 25 lutego 2020r dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części parteru budynku usługowego na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Bibliotekę wraz z tworzącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid 48/4 obręb Bierzwnik przy ul. Dworcowej w Bierzwniku gm. Bierzwnik 2020-02-25 12:47:18
Obwieszczenie z dnia 11 lutego 2020r zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 11 lutego 2020r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części parteru budynku usługowego na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i bibliotekę wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr 48/4 obręb Bierzwnik przy ul. Dworcowej w Bier 2020-02-11 15:27:55
Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2020r zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: 4/2019 znak: IS.II.6733.4.2019 z dnia 21.01.2020r dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń administracyjnych przedszkola z przeznaczeniem na żłobek na działce o nr ewid.: 31/5 obręb Bierzwnik gmina Bierzwnik 2020-01-22 21:03:20
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: 3/2019 znak: IS.II.6733.2.2019 z dnia 20.01.2020r dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV oraz rozbiórkę i budowę stacji transformatorowej na działkach o nr ewid. 109, 121/5, 121/14, 121/15 obręb Kolsk gmina Bierzwnik 2020-01-20 15:36:43
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku 2020-01-16 08:09:13
Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń administracyjnych przedszkola z przeznaczeniem na żłobek na działce o nr ewid.: 31/5 obręb Bierzwnik gmina Bierzwnik 2020-01-16 07:52:58
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 10 grudnia 2019r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń administracyjnych przedszkola z przeznaczeniem na żłobek na działce o nr ewid.: 31/5 obręb Bierzwnik gmina Bierzwnik 2019-12-10 13:13:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10 grudnia 2019r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń administracyjnych przedszkola z przeznaczeniem na żłobek na działce o nr ewid.:31/5 obręb Bierzwnik gmina Bierzwnik 2019-12-10 13:09:18
Obwieszczenie zawiadamiam strony postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach o nr ewid 25, 63/5 obręb Klasztorne, 12, 17/1, 17/2, i 42 obręb Strumienno, gmina Bierzwnik 2019-12-05 11:42:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania i przedłużenia terminu jej zakończenia, zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 112/16 o pow 0,0045ha obręb 0006 Rębusz gmina Bierzwnik 2019-10-28 17:18:06
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji z dnia 25 października 2019r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach o nr ew 25, 63/5 obręb Klasztorne, 12, 17/1, 17/2 i 42 obręb Strumienno, gmina Bierzwnik 2019-10-25 12:19:43
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25 października 2019r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach o nr ew 25, 63/5 obręb Klasztorne, 12, 17/1, 17/2 i 42 obręb Strumienno, gmina Bierzwnik 2019-10-25 12:15:21
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2019r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań i przedłużeniu terminu jej zakończenia w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 112/16 o pow 0,0045ha obręb Rębusz gmina Bierzwnik 2019-10-25 10:05:30
Obwieszczenie z dnia 16.10.2019r o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 16.10.2019r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV oraz rozbiórkę i budowę stacji transformatorowej na działkach o nr ew 109, 121/5, 121/14, 121/15 obręb Kolsk gmina Bierzwnik 2019-10-16 12:49:26
Obwieszczenie z dnia 16.10.2019r o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 16 października 2019r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV oraz rozbiórkę i budowę stacji transformatorowej na działkach o nr ew 109, 121/5, 121/14, 121/15 obręb Kolsk gmina Bierzwnik 2019-10-16 12:44:47
Obwieszczenie z dnia 24 września 2019r o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr: 1/2019 znak: IS.II.6733.1.2019 z dnia 24.09.2019 dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej na działkach o nr ewid 70/2, 81/1, 82/2, 83/1, 84, 90/2, 94/1, 95, 98, 100/1, 147 obręb Bierzwnik 2019-09-24 14:58:34
Obwieszczenie o wyborze partnera z dnia 19.09.2019r 2019-09-23 07:17:47
Obwieszczenie z dnia 21 sierpnia 2019r dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 70/2, 82/2, 83/1, 84, 90/2, 94/1, 95, 98, 100/1, 147 obręb Bierzwnik gmina Bierzwnik 2019-08-21 15:28:34
Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 1/Ch w Bierzwniku 2019-07-17 11:39:53
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w dnia 13 czerwca 2019r dotyczący pozwolenia na budowę inwestycji pn Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn linia kolejowa nr 351 poznań Główny - Szczecin Główny od granicy woj zachodniopomorskiego do stacji Słonice 2019-06-18 14:32:17
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 czerwca 2019r o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn.: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od granicy województwa zachodniopomorskiego do stacji Słonice 2019-06-18 10:06:43
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 12 czerwca 2019r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 70/2, 81/1, 82/2, 83/1, 84, 90/2, 94/1, 95, 98, 100/1, 147 obręb Bierzwnik gmina Bierzwnik 2019-06-12 12:26:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 12 czerwca 2019r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 70/2, 81/1, 82/2, 83/1, 84, 90/2, 94/1, 95, 98, 100/1, 147 obręb Bierzwnik, gmina Bierzwnik 2019-06-12 12:17:54
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 maja 2019r do tyczący inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn.: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od granicy woj zachodniopomorskiego do stacji Słonice 2019-05-26 23:14:33
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 marca 2019r w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od granicy województwa zachodniopomorskiego do stacji Słonice w ramach projektu "Zabudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych na odcinku Wronki - Słonice 2019-03-21 13:38:15
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 marca 2019r w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od granicy województwa zachodniopomorskiego do stacji Słonice w ramach projektu: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Dobiegniew - Słonice 2019-03-21 13:33:37
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 lutego 2019r o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 690006Z Breń - Klasztorne 2019-02-19 12:56:30
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bierzwnik na lata 2019-2023" 2019-02-18 10:36:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31.12.2018r o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji elektrycznej zalicznikowej na działkach o nr ew. gruntów 83/11, 97 obręb Starzyce 2018-12-31 13:01:00
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 listopada 2018r. dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowych...). 2018-11-16 13:44:56
Obwieszczenie z dnia 15 listopada 2018r dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie instalacji elektrycznej zalicznikowej na działkach o nr ew gruntów 83/11, 97 obręb Starzyce, gmina Bierzwnik 2018-11-15 11:13:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 28 września 2018 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji elektrycznej zalicznikowej na działkach o nr ew. gruntów 83/11, 97 obręb Starzyce, gmina Bierzwnik 2018-09-28 13:18:50
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 28 września 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji elektrycznej zalicznikowej na działkach o nr 83/11, 97 obręb Starzyce, gmina Bierzwnik 2018-09-28 13:12:37
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2018r 2018-09-21 11:53:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 sierpnia 2018r w sprawie zakończenia postępowania i w tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji polegającej na budowie ujęcia wody pożarowej na działkach o nr ew 284/1, 344/14 obręb Bierzwnik 2018-08-29 13:08:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Bierzwnik o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 26 lipca 2018r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ujęcia wody pożarowej na działkach o nr ew gruntów 344/14 i 284/1 w miejscowości Ostromęcko 2018-07-26 15:20:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 lipca 2018r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ujęcia wody pożarowej na działkach o nr ew gruntów 344/14 i 284/1 w miejscowości Ostromęcko obręb Bierzwnik 2018-07-25 13:44:49
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku 2018-04-27 08:25:59
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Bierzwnik w 2017 roku w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielił ulgi w formie umorzenia w kwocie przewyższającej łącznie 500zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyny umorzenia 2018-04-26 10:43:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 15 listopada 2017 r. o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Sołectwa Bierzwnik 2017-11-15 12:14:23
Obwieszczenie z dnia 17 października 2017r w związku z realizacją projektu "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000" 2017-10-23 08:31:22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 25 sierpnia 2017 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Starzyce, na działce o nr ew. gruntów 96/2, obręb 0008 Starzyce, gmina Bierzwnik, województwo zachodniopomorskie. 2017-09-11 09:24:30
Obwieszczenie - decyzja nr 41/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-08-08 15:11:34
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bierzwnik, Górzno, Kolsk, z przesyłem do oczyszczalni w Bierzwniku, na działkach o numerach ew. gruntów: 280/11; 280/13; 344/22; 344/27; 353; 354/16; 354/17; 394/2; 394/6; 394/10; 394/11; 395/1; 395/2; 396; 397; 407 i 408 obręb 0007 Bierzwnik, 25; 35/1; 35/2; 36; 42/1; 49; 53/2; 95; 109; 121/12; 177; 212; 213 i 232 obręb 0017 Kolsk, oraz 123 i 186 obręb 0016 Górzno, gmina Bierzwnik, województw 2017-05-31 14:39:27
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych w sprawie opracowania projektu dokumentu pt. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bierzwnik na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku". 2017-03-27 10:26:47
Budowa kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej w miejscowości Bierzwnik, na działkach o nr ewidencyjnych gruntów 62/17; 61/1 i 266/11 obręb 0007 Bierzwnik, gmina Bierzwnik, województwo zachodniopomorskie 2017-03-24 11:03:57
Obwieszczenie (uzupełniające) Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 r. 2017-03-17 14:09:06
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 07 lutego 2017 r. (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania) 2017-02-10 12:46:57
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego IS.IV.6220.5.7.2023 2015-08-05 13:09:12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
05 sie 2015

Osoba dodająca informacje

Daniel Drożdż

Data publikacji:
05 sie 2015, godz. 13:06

Osoba aktualizująca informacje

Administrator BIP

Data aktualizacji:
05 sie 2015, godz. 13:06