Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bierzwnik

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Aktualności


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
SPROSTOWANIE w Ogłoszeniu Wójta Gminy Bierzwnik o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Bierzwnik 2024-06-12 13:12:43
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 27 czerwca 2024r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik III sesję Rady Gminy Bierzwnik 2024-06-12 12:35:55
Komunikat ZGK 2024-06-12 12:29:42
Komunikat ZGK 2024-06-06 08:00:59
Komunikat ZGK 2024-06-05 15:31:04
Raport o stanie Gminy Bierzwnik za 2023 r. 2024-06-03 11:59:20
Drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej 2024-06-03 11:54:12
Wzór Wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy 2024-05-29 14:58:51
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 roku 2024-05-24 10:42:14
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Bierzwnik w 2023 roku w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielił ulgi w formie umorzenia w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyny umorzenia. 2024-05-24 10:41:23
Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza pierwszy przetarg ofert pisemnych na sprzedaż pojazdu: samochód specjalny (pożarniczy) marki: Star, rok produkcji: 1969 2024-05-21 15:03:39
OGŁOSZENIE z dnia 20 maja 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Bierzwnik 2024-05-20 12:07:40
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 23 maja 2024r. (czwartek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik II sesję Rady Gminy Bierzwnik 2024-05-15 12:21:27
Komunikat Nr 8/2024 Państwowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie z dnia 9 maja 2024 r. 2024-05-10 08:19:03
Zwołuję pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Bierzwnik na kadencję 2024-2029 na dzień 7 maja 2024 r. godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Bierzwnik. 2024-04-29 08:11:51
Plan dojazdu do lokalii wyborczych w dniu 21.04.2024 r. 2024-04-16 13:44:11
Ogłoszenie ZGK dot. przerw w dostawie wody dla miejscowości: Klasztorne, Jaglisko 2024-04-12 13:46:02
Zawiadomienie o zwołaniu LXXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Bierzwnik, która odbędzie się w dniu 09 kwietnia 2024r. o godz. 08:30 w sali Urzędu Gminy Bierzwnik. 2024-04-08 19:37:04
Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza pierwszy przetarg ofert pisemnych na sprzedaż pojazdu: samochód specjalny (pożarniczy) marki: Star, rok produkcji: 1969 2024-04-05 13:28:33
Transport mieszkańców na Wybory Samorządowe 2024 w dniu 07.04.2024r. 2024-04-03 14:22:55
OGŁOSZENIE dla mieszkańców Pławna, Rębusza i Grzywny. W dniu 26.03.2024 r. doszło do awarii na stacji uzdatniania wody w Pławnie. Prace naprawcze trwają. Awaria powinna być usunięta w ciągu 3-4 godzin. Za utrudnienia przepraszamy! 2024-03-26 12:00:35
Zawiadamiam, że LXXVII sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 28 marca 2024 r., (tj. czwartek) na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik. 2024-03-20 13:17:42
Informujemy, że w dniu 15 marca 2024 roku kasa Urzędu Gminy będzie czynna do godziny 11:30. Za utrudnienia przepraszamy. 2024-03-14 14:24:05
Ogłoszenie ZGK dot. przerw w dostawie wody dla miejscowości: Bierzwnik, Płoszkowo 2024-03-11 12:37:43
Zawiadamiam, że LXXVI sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 29 lutego 2024 r., (tj. czwartek) na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik. 2024-02-21 10:57:06
„Akademia Sołtysa” 2024 2024-02-16 11:19:29
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 16.03.2024 oraz 28.03.2024 2024-02-16 11:17:16
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 2024-02-09 12:24:02
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH – LUTY 2024 r. 2024-01-30 12:31:56
Ogłoszenie ZGK dot. przerw w dostawie wody dla miejscowości: Bierzwnik, Płoszkowo 2024-01-29 14:56:01
Zawiadomienie o zwołaniu LXXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Bierzwnik, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2024r. o godz. 08:00 w sali Urzędu Gminy Bierzwnik 2024-01-29 10:46:11
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Bierzwniku. 2024-01-25 13:22:50
Ankieta dotycząca zagospodarowania odpadów 2024-01-24 13:31:31
Informacja dot. Upowszechniania piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Bierzwnik w 2024 r. 2024-01-19 12:11:57
Upowszechnianie piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Bierzwnik w 2024 r. 2024-01-15 09:36:46
W ZWIĄZKU Z AKTUALIZACJĄ SYSTEMU REJESTRÓW PAŃSTWOWYCH, SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOWODY OSOBISTE W DNIU 28 GRUDNIA 2023 R.BĘDZIE MOŻLIWE DO GODZINY 12.00 2023-12-27 13:51:38
Komunikat ZGK dot. miejscowości Pławno, Rębusz, Grzywna z dnia 19.12.2023 r. 2023-12-19 11:05:44
Zawiadamiam mieszkańców Sołectwa Pławno, że w dniu 21 grudnia 2023r. o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Pławnie odbędzie się zebranie wiejskie. Tematem zabrania będzie jakość i przydatność wody. 2023-12-18 15:03:32
Komunikat ZGK dot. miejscowości Pławno, Rębusz, Grzywna. 2023-12-18 07:04:22
Ogłoszenie ZGK dot. przerw w dostawie wody dla miejscowości: Bierzwnik, Płoszkowo, Starzyce 2023-12-14 12:04:38
Zawiadamiam mieszkańców Sołectwa Łasko i Wygon, że w dniu 20 grudnia 2023r. o godz. 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Łasku odbędzie się zebranie wiejskie. 2023-12-14 12:02:50
Wniosek o wydanie opinii o odwołaniu dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 2023-12-13 15:19:29
Ogłoszenie ZGK dot. przerw w dostawie wody dla miejscowości: Bierzwnik, Płoszkowo, Starzyce 2023-12-07 12:19:52
Zawiadamiam, że LXXIV sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 21 grudnia 2023 r., (tj. czwartek) na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik. 2023-12-06 12:33:37
Ogłoszenie ZGK dot. przerw w dostawie wody dla miejscowości: Bierzwnik, Płoszkowo, Starzyce 2023-12-06 12:27:13
Komunikat ZGK dot. miejscowości Pławno 2023-12-06 09:46:41
Harmonogram otwarcia świetlicy wiejskiej w Zieleniewie 2023-12-04 15:59:18
Drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej 2023-12-01 10:44:44
Informacja dot. wodociągu Pławno, Rębusz i Grzywna 2023-12-01 08:57:51
ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2024 r – dotyczy domków letniskowych oraz nieruchomości niezamieszkałych. 2023-11-30 14:01:45
HARMONOGRAM KONTROLI PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY BIERZWNIK NA 2024 ROK 2023-11-30 13:53:42
Zawiadamiam, że LXXIII sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 30 listopada 2023 r., (tj. czwartek) na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik. 2023-11-22 13:29:58
Komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku dot. konsumentów wody z wodociągu w Pławnie. 2023-11-20 09:53:34
Zawiadamiam mieszkańców Sołectwa Łasko, że w dniu 21 listopada 2023r. o godz. 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Łasku odbędzie się zebranie wiejskie. 2023-11-16 14:58:01
Zawiadomienie o zwołaniu LXXII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Bierzwnik, która odbędzie się w dniu 10.11.2023r. o godz. 08:00 w sali Urzędu Gminy Bierzwnik 2023-11-08 13:47:15
Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza rozpoczęcie konsultacji dotyczących projektu: „Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” 2023-10-26 15:13:09
Zawiadomienie o zwołaniu LXXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Bierzwnik, która odbędzie się w dniu 26.10.2023r. o godz. 08:00 w sali Urzędu Gminy Bierzwnik 2023-10-25 08:06:09
Zawiadomienie o zwołaniu LXX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Bierzwnik, która odbędzie się w dniu 12.10.2023r. o godz. 08:00 w sali Urzędu Gminy Bierzwnik 2023-10-10 12:20:05
Zawiadamiam, że LXIX sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 28 września 2023 r., (tj. czwartek) na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik. 2023-09-19 13:03:18
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2023-09-06 08:39:41
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 31 lipca 2023 r. (tj. poniedziałek) o godz. 9:00 w Sali Urzędu Gminy Bierzwnik LXVIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Bierzwnik. 2023-07-27 14:18:05
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bierzwnik obowiązujące od 01.08.2022 r. do 31.07.2025 r. 2023-07-27 08:15:37
Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia Aktualizacji Programu ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej. 2023-07-19 14:21:47
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji Sołtysa w Gminie Bierzwnik 2023-06-29 10:11:47
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 28 czerwca 2023 r. (tj. środa) o godz. 10:00 w Sali Urzędu Gminy Bierzwnik LXVII sesję Rady Gminy Bierzwnik. 2023-06-13 11:35:26
Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń do debaty nad Raportem o stanie gminy Bierzwnik 2023-06-06 13:19:18
OFERTA PRACY ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 2023-06-02 12:35:44
Modernizacja gospodarstw rolnych - 5 czerwca rusza nabór wniosków na inwestycje w obszarze D 2023-06-01 13:31:46
Komunikat dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Bierzwnik ,,Raportu o stanie gminy za 2022 rok" i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem. 2023-05-31 12:19:19
Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022" 2023-05-31 09:00:50
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 1 czerwca 2023 r. (tj. czwartek) o godz. 12:00 w Sali Urzędu Gminy Bierzwnik LXVI sesję nadzwyczajną Rady Gminy Bierzwnik. 2023-05-29 12:27:08
Sprzedaż końcowa węgla w cenie preferencyjnej 2023-05-15 15:23:03
Przypominamy o obowiązku złożenia do 10 maja 2023 roku oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" . 2023-05-04 13:59:48
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Bierzwnik w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy. 2023-04-21 18:00:00
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 27 kwietnia 2023 r. (tj. czwartek) o godz. 10:00 w Sali Urzędu Gminy Bierzwnik LXV sesję Rady Gminy Bierzwnik. 2023-04-19 11:17:31
W związku z ogłoszonym dnia 07 marca 2023 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: ,,Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2023 r." 2023-03-22 12:46:36
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 23 marca 2023 r. (tj. czwartek) o godz. 10:00 w Sali Urzędu Gminy Bierzwnik LXIV sesję Rady Gminy Bierzwnik. 2023-03-15 09:13:41
Zarządzenie Nr 8/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Głównego Księgowego 2023-02-22 13:29:20
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 24 lutego 2023 r. (tj. piątek) o godz. 9:00 w Sali Urzędu Gminy Bierzwnik LXIII sesję Rady Gminy Bierzwnik. 2023-02-16 10:10:45
OGŁOSZENIE Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w dniu 11.01.2023 r. w związku z prowadzonymi pracami remontowymi budynku ww. instytucje będą nieczynne. 2023-01-10 12:53:22
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza NABÓR WNIOSKÓW o udzielenie w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego. 2023-01-09 14:49:52
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 19 stycznia 2023 r. (tj. czwartek) o godz. 10:00 w Sali Urzędu Gminy Bierzwnik LXII sesję Rady Gminy Bierzwnik. 2023-01-04 12:39:09
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bierzwnik informuje iż , ulega zmianie godzina zwołanej LXI Sesji Rady Gminy Bierzwnik, zgodnie z poniższym zawiadomieniem. 2022-12-28 10:44:34
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 29 grudnia 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 10:00 w Sali Urzędu Gminy Bierzwnik LXI sesję Rady Gminy Bierzwnik. 2022-12-14 09:22:29
Harmonogram otwarcia świetlicy wiejskiej w Zieleniewie obowiązujący od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 2022-12-08 10:09:43
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 8 grudnia 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 12:00 w Sali Urzędu Gminy Bierzwnik LX sesję nadzwyczajną Rady Gminy Bierzwnik. 2022-12-07 11:28:34
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 listopada 2022 r. 2022-11-24 13:12:10
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 24 listopada 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik LIX sesję Rady Gminy Bierzwnik. 2022-11-16 10:45:59
Informacja w sprawie dystrybucji węgla przez Gminę Bierzwnik 2022-11-08 08:58:17
Odbiór odpadów wielkogabarytowych! 2022-11-07 07:26:15
Przewodnicząca Rady Gminy przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 14:00 - 16:00. pok. Nr 12, Urzędu Gminy Bierzwnik 2022-10-31 09:46:36
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 27 października 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 9:00 w Sali Urzędu Gminy Bierzwnik LVIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Bierzwnik. 2022-10-26 12:51:33
HARMONOGRAM KONTROLI PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY BIERZWNIK NA 2023 ROK 2022-10-12 10:49:11
Urząd Gminy przypomina o zbliżającym się terminie płatności! 2022-10-11 13:43:44
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 29 września 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik LVII sesję Rady Gminy Bierzwnik. 2022-09-21 12:08:36
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 22 września 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 8:00 w Sali Urzędu Gminy Bierzwnik LVI sesję nadzwyczajną Rady Gminy Bierzwnik. 2022-09-20 10:59:16
Drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej 2022-09-01 14:40:31
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 31 sierpnia 2022 r. (tj. środa) o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku LV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Bierzwnik. 2022-08-30 08:54:20
Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. 2022-08-17 09:06:14
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 18 sierpnia 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku LIV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Bierzwnik. 2022-08-12 10:19:24
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bierzwnik na okres 3 lat. 2022-07-20 13:35:15
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 20 lipca 2022 r. (tj. środa) o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku LIII sesję Rady Gminy Bierzwnik. 2022-07-18 12:30:04
OGŁOSZENIE o możliwości zakupu lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia 2022-07-11 10:49:31
Drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej. 2022-07-01 13:57:07
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 30 czerwca 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku LII sesję Rady Gminy Bierzwnik. 2022-06-15 11:25:31
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 21 czerwca 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku LI sesję Rady Gminy Bierzwnik 2022-06-14 13:11:05
Wniosek o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku. 2022-06-08 15:15:33
ROZPORZĄDZENIE NR 7/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2022-06-03 09:52:01
Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" 2022-06-03 09:48:47
Komunikat Przewodniczącej Rady Gminy wraz ze zgłoszeniem do debaty. 2022-05-31 13:53:00
Informacja o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Bierzwnik na lata 2023-2032 2022-05-30 13:05:03
Drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej 2022-05-16 14:56:32
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 28.04.2022r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku L sesję Rady Gminy Bierzwnik. 2022-04-20 11:01:17
Drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej. 2022-04-15 11:02:01
Przypominamy podstawowe zasady dotyczące trzymania psa oraz obowiązki jakie nakłada prawo na właścicieli czworonogów, jakie MUSZĄ być spełnione. 2022-04-13 14:01:14
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 11-13.04.2022 r. 2022-04-08 11:03:54
W dniu 10 marca 2022 roku Gmina Bierzwnik podpisała umowę dotyczącą realizacji zadania p.n. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 690006Z Breń - Klasztorne - etap drugi", na które uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 2022-03-17 11:20:07
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 24 marca 2022 r. (tj. czwartek) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XLIX sesję Rady Gminy Bierzwnik 2022-03-16 12:20:18
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 11 marca 2022r. (tj. piątek) o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XLVIII sesję Rady Gminy Bierzwnik. 2022-03-09 12:24:16
Pomoc dla Ukrainy - zbiórka! 2022-02-28 14:51:04
Nadleśnictwo Drawno informuję, że w związku z wystąpieniem ekstremalnych warunków atmosferycznych w dniach 18-19.02.2022 roku, zgodnie z Decyzją nr 4/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 21.02.2022 roku, w trosce o bezpieczeństwo, wprowadza się zakaz wstępu do lasu od dnia 21.02.2022 roku do odwołania. Zakaz nie dotyczy osób oraz sprzętu używanego do prac związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej oraz akcji ratowniczych. 2022-02-23 11:16:17
Apelujemy o ostrożność przebywając na terenach leśnych naszej gminy! 2022-02-23 11:15:11
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 2022-02-21 15:29:40
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 24.02.2022r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XLVII sesję Rady Gminy Bierzwnik. 2022-02-16 12:50:30
Ogłoszenie o dniach otwarcia kasy Urzędu Gminy Bierzwnik 2022-02-04 13:00:11
OGŁOSZENIE Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 24 stycznia 2022 r. kasa Urzędu Gminy będzie czynna w dniach 2 lutego 2022 r., godz. 7:45 ? 14:45, 4 lutego 2022 r., godz. 7:15 ? 13:15. 2022-01-31 13:06:15
Wójt Gminy Bierzwnik informuje o dwóch wolnych miejscach na odbywanie stażu 2022-01-28 13:50:38
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2022 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 24 stycznia 2022 r. kasa Urzędu Gminy będzie czynna w dniach: 25 stycznia 2022 r., godz. 7:45 - 14:45, 27 stycznia 2022 r., godz. 7:45 - 14:45, 31 stycznia 2022 r., godz. 7:15 - 14:45. 2022-01-24 13:23:08
Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne 2022-01-21 11:41:05
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 19 grudnia 2021r. (tj. środa) o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XLVI sesję Rady Gminy Bierzwnik. 2022-01-18 10:49:14
Kasa Urzędu Gminy Bierzwnik będzie czynna w dniu 05 stycznia 2022 roku do godziny 13:30. 2022-01-04 14:35:14
Harmonogram otwarcia świetlicy wiejskiej w Zieleniewie obowiązujący od 03.01.2021 r. do 31.12.2022 r. 2022-01-04 10:18:15
Urząd Gminy Bierzwnik będzie nieczynny. w dniach 27 grudnia 2021 r. i 07 stycznia 2022 r. 2021-12-21 12:43:47
Protokół dotyczący zamówienia pn.: ,,Wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bierzwnik w okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2022 r. 2021-12-21 10:45:30
Kasa Urzędu Gminy Bierzwnik będzie nieczynna w dniach 24 i 31 grudnia 2021 roku. 2021-12-20 08:30:02
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 29 grudnia 2021r. (tj. środa) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XLV sesję Rady Gminy Bierzwnik. 2021-12-14 12:06:39
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 16 grudnia 2021r. (tj. czwartek) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XLIV sesję Rady Gminy Bierzwnik. 2021-12-14 10:13:29
Gmina Bierzwnik informuje, że w 2021 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierzwnik w 2021 r.", która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2021-11-30 09:45:53
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 25 listopada 2021 r. (tj. czwartek) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XLIII sesję Rady Gminy Bierzwnik. 2021-11-17 10:42:15
Obwieszczenie projektu ,,Planu rozwoju sieci dróg powiatowych w Powiecie Choszczeńskim na lata 2021-2025 r." 2021-11-08 08:52:59
Obwieszczenie projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Choszczeńskiego na lata 2021-2024 z perspektywą 2030 r." 2021-11-08 08:52:15
Protokół dotyczący zamówienia na zadanie pn.: ,,Wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bierzwnik w sezonie zimowym 2021/2022 r." 2021-10-29 11:02:33
Zapytanie ofertowe na ,,Wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bierzwnik w sezonie zimowym 2021/2022 r." 2021-10-15 11:52:09
Zawiadomienia o zwołaniu XLII sesji Rady Gminy Bierzwnik, która odbędzie się w dniu 15.10.2021r. o godz. 08:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku. 2021-10-14 12:07:57
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 23 września 2021 r. (tj. czwartek) o godz. 10: 00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XLI sesję Rady Gminy Bierzwnik. 2021-09-15 10:32:18
Informacja dotycząca Kandydatów na otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą ,,Fundusz wkładów własnych" 2021-09-07 12:59:47
Urząd Stanu Cywilnego w dniu 09 września 2021 będzie nieczynny. 2021-09-07 12:52:52
Uzupełniający nabór kandydatów na Rachmistrzów Spisowych 2021-08-31 10:52:08
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 21 lipca 2021r. (tj. środa) o godz. 1200 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XL sesję Rady Gminy Bierzwnik. 2021-07-20 10:40:00
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu ,,Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu". 2021-07-14 07:54:42
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 29 czerwca 2021r. (tj. wtorek) o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XXXIX sesję Rady Gminy Bierzwnik. 2021-06-14 11:38:29
Apel do mieszkańców Gminy Bierzwnik! W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi wolno biegających psów, stwarzających zagrożenie w szczególności dla mieszkańców i użytkowników dróg, przypominamy, że właściciele psów ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt! 2021-05-27 12:33:42
Komunikat Przewodniczącej Rady Gminy Bierzwnik dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Bierzwnik Raportu o stanie gminy za 2020 rok i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem. 2021-05-27 10:05:08
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Wójt Gminy Bierzwnik w 2020 roku w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielił ulgi w formie umorzenia w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyny umorzenia. 2021-05-12 08:16:05
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 29 kwietnia 2021 r. (tj. czwartek) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XXXVIII sesję Rady Gminy Bierzwnik. 2021-04-21 09:35:47
Informacja o zmianie godzin pracy kasy Urzędu Gminy Bierzwnik. 2021-04-06 07:54:43
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 2021-03-22 09:39:45
Informacja o zmianie godzin pracy kasy Urzędu Gminy Bierzwnik. 2021-03-19 13:18:01
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 26 marca 2021 r. (tj. piątek) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XXXVII sesję Rady Gminy Bierzwnik. 2021-03-18 12:23:36
Zaproszenie do składania ofert na usługi kominiarskie w budynkach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Bierzwnik - (artykuł stracił ważność) 2021-02-24 11:20:16
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 18 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XXXVI sesję Rady Gminy Bierzwnik 2021-02-10 10:27:17
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 2021-02-09 10:50:53
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 2021-02-01 14:53:28
Ogłoszenie dotyczące łącznego rozpatrywania petycji (petycja wielokrotna) 2021-01-29 17:05:06
NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH 2021-01-29 12:57:56
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XXXV sesję Rady Gminy Bierzwnik 2021-01-13 20:44:55
Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza otwarcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze działania pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2021 2021-01-04 16:02:07
Szukasz finansowania ze środków publicznych? 2021-01-04 15:58:06
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu choszczeńskiego po godzinach pracy i w dni wolne od pracy 2021-01-04 15:51:05
Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 01.01.2021 2020-12-31 12:04:51
Poszukiwane grunty do dzierżawy pod budowę Farm Fotowoltaiczne 2020-12-29 15:04:58
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 22 grudnia 2020r. (tj. wtorek) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XXXIV sesję Rady Gminy Bierzwnik 2020-12-21 13:17:09
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 29 grudnia 2020r. (wtorek) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XXXIII sesję Rady Gminy Bierzwnik 2020-12-21 12:16:12
Zawiadomienia o zwołaniu XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bierzwnik, która odbędzie się w dniu 14.12.2020r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku 2020-12-11 12:00:59
Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku w dniach 25-27 listopada nieczynne 2020-11-25 12:14:55
Raport z przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020" 2020-11-25 09:22:38
Odbiór odpadów wielogabarytowych 25-26.11.2020 2020-11-19 12:22:33
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XXXI sesję Rady Gminy Bierzwnik 2020-11-18 10:19:18
Zmiany w Wydziale Komunikacji i Transporu 2020-11-09 13:29:12
Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza rozpoczęcie konsultacji dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" 2020-11-04 14:54:04
Rozporządzenie Nr 10/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2020r w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-10-27 12:57:06
Zebrania wiejskie odwołane 2020-10-16 10:02:34
Konsultacje społeczne dotyczące rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich - Komisja Europejska 2020-10-15 13:23:51
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 30 września 2020r. (tj. środa) o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XXX sesję Rady Gminy Bierzwnik 2020-09-29 09:10:53
W dniach od 01 października do 28 października 2020 r. odbędą się zebrania wiejskie we wszystkich Sołectwach gminy Bierzwnik. 2020-09-17 08:15:40
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XXIX sesję Rady Gminy Bierzwnik 2020-09-16 12:59:32
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 17 sierpnia 2020r. (tj. poniedziałek)o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XXVIII sesję Rady Gminy Bierzwnik 2020-08-13 23:12:17
Opiekun w żłobku 2020-07-29 11:05:47
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 23 lipca 2020 r. (tj. czwartek) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XXVII sesję Rady Gminy Bierzwnik 2020-07-08 11:55:35
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 30 czerwca 2020r. (tj. wtorek) o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XXVI sesję Rady Gminy Bierzwnik 2020-06-29 17:56:31
Komunikat Przewodniczącej Rady Gminy Bierzwnik dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Bierzwnik Raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem. 2020-06-22 13:32:40
Wyjazd do Brukseli dla sołtysów 2020-06-17 14:02:11
Zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2020-06-08 15:05:41
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 28 maja 2020r. (tj. czwartek) o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XXV sesję Rady Gminy Bierzwnik 2020-05-25 14:32:08
Wójt Gminy Bierzwnik podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2019 udzielono pomocy publicznej 2020-05-21 14:30:48
Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Bierzwnik zostaje odwieszony. 2020-05-21 12:31:02
KOMUNIKAT Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 15 maja 2020 r. o funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Bierzwniku od dnia 18.05.2020 r. 2020-05-15 13:54:05
Zawiadomienie ze względów bezpieczeństwa, w związku z panującą pandemią koronawirusa, apeluję do mieszkańców Gminy Bierzwnik o nieuczestniczenie osobiste w obradach Rady Gminy Bierzwnik i tym samym ograniczenie liczby osób zgromadzonych w jednym miejscu. 2020-04-23 09:12:22
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 30 kwietnia 2020r. (czwartek) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bierzwniku XXIV sesję Rady Gminy Bierzwnik 2020-04-22 13:17:31
Zawieszone zostają dyżury Przewodniczącej Rady Gminy Bierzwnik. 2020-04-10 09:19:31
Decyzja o zatwierdzeniu taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bierzwnik na lata 2019-2021. 2020-04-01 11:57:42
Sesja Rady Gminy Bierzwnik zaplanowana na dzień 26 marca 2020r - ODWOŁANA 2020-03-23 10:29:10
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 26 marca 2020r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XXIV sesję Rady Gminy Bierzwnik 2020-03-18 12:21:25
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2020r 2020-03-16 15:44:34
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 2020-03-12 13:13:23
Zaproszenie do składania ofert na: Usługi kominiarskie w budynkach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Bierzwnik 2020-03-11 15:17:36
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 13 marca 2020r. (tj. piątek) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XXIII sesję Rady Gminy Bierzwnik 2020-03-11 08:55:18
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w sferze działalności pożytku publicznego 2020-03-06 12:36:47
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 27 lutego 2020r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XXII sesję Rady Gminy Bierzwnik 2020-02-18 11:25:08
Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2020 r 2020-02-07 12:33:19
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 29 stycznia 2020r. (tj. środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XXI sesję Rady Gminy Bierzwnik 2020-01-27 14:48:40
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Gminy Bierzwnik na 2020 rok 2019-12-17 09:26:43
PRZYPOMINAMY O WPISIE DO REJESTRU BDO 2019-12-16 13:51:11
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XX sesję Rady Gminy Bierzwnik 2019-12-13 10:04:28
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 17 grudnia (wtorek) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XIX sesję Rady Gminy Bierzwnik 2019-12-13 08:17:34
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XVIII sesję Rady Gminy Bierzwnik 2019-11-20 08:58:24
Terminy zebrań wiejskich 2019-11-18 15:07:40
Program współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 2019-11-06 14:32:06
Zmiana numeru konta bankowego za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-10-30 14:23:57
PLAN TECHNICZNY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG na sezon 2019/2020 2019-10-24 15:00:40
Odbiór odpadów 2019-10-23 14:34:27
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 23 października 2019r. (tj. środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XVII sesję Rady Gminy Bierzwnik 2019-10-21 19:24:35
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 11 października 2019r. (tj. piątek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XVI sesję Rady Gminy Bierzwnik 2019-10-10 12:04:54
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bierzwnik w sezonie zimowym 2019/2020 r." 2019-10-08 14:16:46
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 25 września 2019 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XV sesję Rady Gminy Bierzwnik 2019-09-17 11:28:04
13 września 2019r Urząd Gminy Bierzwnik czynny do godz 12:00 2019-09-11 09:54:03
Wykaz adresów do których zostały wykonane przyłącza światłowodowe przez dostawcę E-CHO Sp. z o.o. Choszczno 2019-09-04 14:45:41
Informacja dotycząca zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Kolsku 2019-09-03 14:36:33
Woda zachlorowana w Górznie 2019-08-30 09:07:26
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 27 sierpnia 2019r. (tj. wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XIV sesję Rady Gminy Bierzwnik 2019-08-23 11:45:25
Ogłoszenie - Polski Związek Łowiecki 2019-08-12 07:15:38
Prognoza pogody na 48 godzin woj. zachodniopomorskie 2019-08-06 13:56:58
Kąpieliska 2019 2019-07-24 14:49:41
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 18 lipca 2019r. (tj. czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XIII sesję Rady Gminy Bierzwnik 2019-07-17 10:36:29
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji z dnia 1 lipca 2019r utrzymująca w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie dla projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie" 2019-07-12 08:07:14
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 8 lipca 2019r. (tj. poniedziałek) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XII Sesję Rady Gminy Bierzwnik 2019-07-05 11:27:37
21 czerwca 2019r Urząd Gminy Bierzwnik będzie nieczynny. 2019-06-17 15:52:51
SZKODY W ROLNICTWIE Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 czerwca 2019r dotycząąca wzoru wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 2019-06-14 07:54:23
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XI sesję Rady Gminy Bierzwnik 2019-06-13 15:09:20
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 7 czerwca (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik X sesję Rady Gminy Bierzwnik 2019-06-04 13:53:56
Komunikat Przewodniczącej Rady Gminy Bierzwnik dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Bierzwnik raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem 2019-06-01 00:59:11
Wykaz umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2018 rok 2019-05-23 13:59:56
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2019r o wydaniu pozwolenia na budowę inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn linia kolejowa na 351 Poznań Główny - Szczecin Główny 2019-05-17 13:17:24
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik IX sesję Rady Gminy Bierzwnik 2019-04-19 10:45:50
Starostwo Powiatowe w Choszcznie dnia 02 maja 2019r będzie nieczynne 2019-04-18 14:36:26
Godziny urzędowania dnia 19 kwietnia 2019r 2019-04-18 14:24:47
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Dotyczy: Gminy Bierzwnik 2019-03-29 09:50:59
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik VIII sesję Rady Gminy Bierzwnik 2019-03-20 14:24:51
TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH NA 2019r 2019-03-18 14:36:59
PROJEKTY STATUTÓW SOŁECTW GMINY BIERZWNIK 2019-03-12 11:23:18
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 7 marca (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik VII sesję Rady Gminy Bierzwnik 2019-03-06 09:11:39
Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2019 r 2019-03-05 14:52:22
Informacja Wójta Gminy Bierzwnik o zamiarze udostępnienia kanału technologicznegona drodze gminnej 690006Z Breń - Klasztorne 2019-02-27 08:12:02
Zebranie wiejskie w Zieleniewie 2019-02-21 12:47:06
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 22 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik VI sesję Rady Gminy Bierzwnik 2019-02-14 14:21:51
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik V sesję Rady Gminy Bierzwnik 2019-01-18 09:16:16
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku 2019-01-18 07:42:45
Zebranie wiejskie w Pławnie 2019-01-15 12:13:56
Zebranie wiejskie w Jaglisku 2019-01-15 12:12:41
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bierzwnik na lata 2019 - 2023 2018-12-31 13:52:40
31 grudnia 2018 Kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna 2018-12-27 12:56:53
24 grudnia 2018r godziny pracy Urzędu Gminy Bierzwnik 2018-12-19 12:10:51
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 12 grudnia (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik III sesję Rady Gminy Bierzwnik 2018-12-11 14:49:58
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik IV sesję Rady Gminy Bierzwnik 2018-12-11 14:21:29
Plan Techniczny Zimowego Utrzymania Dróg na sezon 2018/2019 2018-11-26 11:50:12
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 30 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik II sesję Rady Gminy Bierzwnik 2018-11-22 13:57:36
Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o zamknięciu rachunku bankowego 2018-11-22 12:52:46
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bierzwnik w sezonie zimowym 2018/2019 r." 2018-11-21 13:41:49
Konsultacje dotyczące projektu: "Program współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019". 2018-11-14 14:17:46
Zawiadamiam, że zwołuję pierwszą sesje nowo wybranej Rady Gminy Bierzwnik w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Bierzwnik na dzień 20 listopada 2018r o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik 2018-11-09 12:31:14
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 30 października 2018r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XLI sesję Rady Gminy Bierzwnik 2018-10-29 15:50:15
Mieszkania PLUS wsparcie dla rodzin, których nie stać na zakup własnego mieszkania, również pomoc w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób o niskich dochodach, samotnych czy niepełnosprawnych 2018-10-18 08:54:23
Zawiadamiam, że zwołuję w dniu 17 października 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XL sesję Rady Gminy Bierzwnik 2018-10-09 14:49:58
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 03 października (środa) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XXXIX sesję Rady Gminy Bierzwnik 2018-10-01 20:15:10
Zapytanie ofertowe na "Wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bierzwnik w sezonie zimowym 2018/2019 r." 2018-09-25 12:19:07
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 20 września 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XXXVIII sesję Rady Gminy Bierzwnik 2018-09-12 14:15:40
Rewitalizacja Gminy Bierzwnik - ankieta 2018-09-07 19:32:26
DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO 2018-09-07 19:29:18
Godziny urzędowania USC 2018-08-13 15:04:50
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 30 lipca 2018r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XXXVII sesję Rady Gminy 2018-07-27 12:31:55
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNO - HANDLOWĄ IMPREZY PN. "DOŻYNKI GMINNE - BIERZWNIK 2018" 2018-07-09 07:22:38
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYNAJEM SCENY, NAGŁOŚNIENIA I OŚWIETLENIA ORAZ OBSŁUGI TECHNICZNEJ IMPREZY PN. "DOŻYNKI GMINNE - BIERZWNIK 2018" 2018-07-09 07:21:10
Informujemy, że dnia 29 czerwca 2018 r. kasa Urzędu Gminy będzie czynna do godziny 12:15 2018-06-27 15:01:58
Informacja o zmianie terminu posiedzenia Komisji wspólnych Rady Gminy Bierzwnik 2018-06-21 13:16:04
Informacja w sprawie zagospodarowania i użytkowania plaży w Ostromęcku 2018-06-15 11:23:03
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 29 czerwca 2018r. (tj. piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XXXVI sesję Rady Gminy Bierzwnik 2018-06-14 14:40:20
W związku z potwierdzeniem wystąpienia suszy na terenie Gminy Bierzwnik - Urząd Gminy rozpoczął procedurę przyjmowaniawniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą 2018-06-12 11:46:04
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 2018-06-04 13:37:07
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017? 2018-05-30 12:50:38
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2018r o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji lini kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie 2018-04-23 11:01:33
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 27 kwietnia 2018r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XXXV sesję Rady Gminy Bierzwnik 2018-04-19 09:48:28
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 29 marca 2018r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XXXIV sesję Rady Gminy Bierzwnik 2018-03-21 15:16:44
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 23 marca (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XXXIII sesję Rady Gminy Bierzwnik 2018-03-21 14:53:57
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 28 lutego 2018r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XXXII sesję Rady Gminy Bierzwnik 2018-02-20 13:46:40
Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach konkursu "Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2018 r." 2018-02-19 14:06:40
W dniu 5 marca 2018r (poniedziałek) Starostwo Powiatowe w Choszcznie będzie nieczynne. 2018-02-15 08:28:00
ZAPYTANIE W RAMACH PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 12.02.2018r Dotyczy procedury udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579). Gmina Bierzwnik w trybie zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą "Modernizacja przepompowni stanowiących element systemu kanalizacji zbiorczej - wymiana szaf sterowniczych wraz z wpięciem ich do systemu monitoringu w Gmin 2018-02-12 10:00:27
Wójt Gminy Bierzwnik ogłasza dnia 07 lutego 2018r otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2018r 2018-02-07 13:55:38
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2018-01-15 10:56:46
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku 2018-01-15 10:34:53
Zmiana nazwy ulicy w miejscowości Bierzwnik sprawy organizacyjne Uchwała wejdzie w życie w dniu 19.01.2018r od tego dnia należy posługiwać się nową nazwą ulicy 2018-01-08 12:39:34
Godziny otwarcia kasy w Urzędzie Gminy dnia 29 grudnia 2017r 2017-12-22 10:07:40
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 27 grudnia 2017r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XXXI sesję Rady Gminy Bierzwnik 2017-12-12 11:38:23
KOMUNIKAT 2017-12-11 09:30:43
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 30 listopada 2017r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XXX sesję Rady Gminy Bierzwnik 2017-11-22 13:49:10
W związku z przeprowadzeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Bierzwnik informuję, iż w konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące teren, na którym będą przeprowadzone konsultacje oraz posiadające czynne prawo wyborcze. 2017-11-22 09:04:42
Raport z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-11-14 14:43:17
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 06 listopada 2017r 2017-11-10 11:57:50
Plan Zimowego Utrzymania Dróg na drogach wojewódzkich 2017/2018 2017-11-08 13:49:32
Rozpoczęcie konsultacji dotyczących projektu : Program współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-10-27 07:51:43
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 28 września 2017r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XXIX sesję Rady Gminy Bierzwnik 2017-09-20 15:10:14
Odbiór gabarytów 2017-09-19 09:36:08
Wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bierzwnik w sezonie zimowym 2017/2018 r. 2017-09-18 07:30:29
Wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora 2017-09-11 09:15:41
WÓJTA GMINY BIERZWNIK O REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2017 ROKU "WYPRAWKA SZKOLNA" 2017-08-21 13:18:54
Nabór wniosków na stypendia szkolne w roku szkolnym 2017/2018 2017-08-21 13:12:58
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 08 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XXVIII sesję Rady Gminy Bierzwnik 2017-08-07 12:10:32
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNO-HANDLOWĄ IMPREZY PN. "DOŻYNKI GMINNE - BIERZWNIK 2017" 2017-07-04 12:32:45
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYNAJEM SCENY, NAGŁOŚNIENIA I OŚWIETLENIA ORAZ OBSŁUGI TECHNICZNEJ IMPREZY PN. "DOŻYNKI GMINNE - BIERZWNIK 2017" 2017-07-04 10:48:47
List Prezesa KRUS 2017-06-23 09:44:47
Ulotka dla rolników 2017-06-23 09:44:07
Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego 2017-06-19 13:32:22
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 30 czerwca 2017r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XXVII sesję Rady Gminy Bierzwnik 2017-06-14 11:41:04
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" 2017-06-01 07:22:50
Wykaz umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2016 rok 2017-05-31 13:04:31
Obwieszczenie z dnia 24 maja 2017r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na działce 394.4 w ob Bierzwnik "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno-Kolsk-Ostromęcko z przesyłem do oczyszczalni w Bierzwniku" 2017-05-29 12:33:46
Obwieszczenie Ragionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 15 maja 2017r wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno-Kolsk-Ostromęcko z przesyłem do oczyszczalni w Bierzwniku" 2017-05-18 13:46:22
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12 maja 2017r wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 14/2017 dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno-Kolsk-Ostromęcko 2017-05-16 15:28:40
ODBIÓR GABARYTÓW 2017-05-08 10:03:25
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE z dnia 19 kwietnia 2017r 2017-04-27 15:17:15
URZĄD GMINY BIERZWNIK BĘDZIE NIECZYNNY 2017-04-21 13:55:22
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 27 kwietnia 2017r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XXVI sesję Rady Gminy Bierzwnik 2017-04-19 13:53:04
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE z dnia 30 marca 2017r 2017-04-03 14:56:16
Zawiadamiam, że XXV sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 29 marca 2017 roku, na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik 2017-03-21 13:13:08
OGŁOSZENIE STAROSTY CHOSZCZEŃSKIEGO 2017-03-09 10:21:31
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 2017-03-08 10:12:39
Ogłoszenie o konsultacjach z psychologiem 2017-03-03 12:42:54
Ogłoszenie o naborze kandydatów 2017-02-23 15:51:44
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSTRUKTORA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY w BIERZWNIKU 2017-02-14 14:52:32
Uchwała Nr XXIV/119/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 2017-02-14 12:38:18
Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2017r." 2017-02-07 15:06:02
Wykonanie typowych operatów szacunkowych niezbędnych do przygotowania nieruchomości komunalnych do sprzedaży oraz innych operatów szacunkowych 2017-02-02 07:48:24
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 10 lutego 2017r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XXIV sesję Rady Gminy Bierzwnik 2017-02-01 14:43:12
Informacja w sprawie przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg w powiecie choszczeńskim w sezonie zimowym 2016/2017 2017-01-25 11:23:05
Załóż firmę przez telefon 2017-01-18 08:26:08
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 stycznia 2017r o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku 2017-01-13 08:12:46
Zawiadamiam, że zwołuje w dniu 29 grudnia 2016r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XXIII sesję Rady Gminy Bierzwnik 2016-12-14 09:25:13
Zawiadamiam, że XXII sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 29 listopada 2016 roku, (tj. wtorek) na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik 2016-11-18 10:17:17
PLAN TECHNICZNY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG na sezon 2016/2017 2016-10-26 13:31:37
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 24 października 2016r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XXI sesję Rady Gminy Bierzwnik 2016-10-21 11:04:39
Wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bierzwnik w sezonie zimowym 2016/2017 r. 2016-10-19 15:20:49
ZAPYTANIE W RAMACH PROCEDURY ZAPYTANIA OCENĘ z dnia 18.10.2016 r. wyposażenie 9 przepompowni ścieków tworzących system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w nową automatykę modernizacja szaf sterowniczych oraz wpięcia ich do systemu monitoringu. 2016-10-18 10:07:42
ZAPYTANIE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU z dnia 14.10.2016 r. 2016-10-14 11:58:27
Przyjmowanie wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt poddanych ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej 2016-10-11 14:03:13
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku 2016-09-28 08:52:50
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016-2017 2016-09-22 08:37:10
Zawiadamiam, że XX sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 29 września 2016 roku, (tj. czwartek) na godz. 10:00 2016-09-21 15:14:03
ODBIÓR GABARYTÓW 2016-09-15 11:11:09
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 07 września 2016r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XIX sesję Rady Gminy Bierzwnik 2016-09-06 10:23:03
WYPRAWKA SZKOLNA 2016-08-31 08:32:32
Ogłoszenie Wójta Gminy Bierzwnik 2016-07-29 13:07:01
Zarządzenie 46/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 lipca 2016 r. w sparwie ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku 2016-07-25 12:54:07
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNO -HANDLOWĄ IMPREZY PN. " DOŻYNKI GMINNE ? BIERZWNIK 2016? 2016-07-06 14:48:33
Zawiadamiam, że XVIII sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 30 czerwca 2016 roku, (tj. czwartek) na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik 2016-06-13 12:35:40
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2011-2015 2016-06-02 15:26:25
Powiatowy Rzecznik Seniorów przyjmowanie interesantów 2016-05-23 10:56:50
Zawiadamiam, że XVII sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 25 maja 2016 roku, (tj. środa) na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik. 2016-05-17 12:49:31
Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 10 maja 2016 roku od rana do późnych godzin wieczornych na terenie Gminy Bierzwnik zostanie zorganizowany bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych (tzw. wystawka) 2016-05-06 07:07:41
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-04-26 14:58:17
Zawiadamiam, że XVI sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 28 kwietnia 2016 roku, (tj. czwartek) na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik. 2016-04-20 09:47:54
Alarm 2016-04-08 13:41:37
Zawiadamiam, że XV sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 31 marca 2016 roku, (tj. czwartek) na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik. 2016-03-23 15:21:54
Program Rodzina 500+ 2016-03-04 10:07:01
Ogłoszenie w sprawie świadczenia wychowawczego 2016-03-03 12:01:02
Zawiadamiam, że XIV sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 29 lutego 2016 roku, (tj. poniedziałek) na godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik. 2016-02-19 11:36:22
Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2016 r. 2016-01-25 11:43:49
Promocja lokalnych przedsiębiorców - wykaz 2016-01-25 09:09:47
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2016r o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku 2016-01-15 13:30:35
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie przez adwokata i radcę prawnego 2015-12-31 11:22:10
Rozporządzenie Porządkowe Nr 1/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 grudnia 2015r w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego 2015-12-18 12:54:34
Zawiadamiam, że XIII sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 28 grudnia 2015 roku, (tj. poniedziałek) na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik. 2015-12-18 09:51:45
24 grudnia 2015r Urząd Gminy Bierzwnik będzie nieczynny 2015-12-11 13:42:38
24 grudnia 2015r Starostwo Powiatowe w Choszcznie będzie nieczynne 2015-12-11 07:29:21
Ostrzeżenie meteorologiczne 2015-12-07 10:01:50
Zawiadamiam, że XII sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 30 listopada 2015 roku, (tj. poniedziałek) na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik. 2015-11-19 13:34:42
Rozpoczecie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" 2015-11-12 10:13:18
PLAN TECHNICZNY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG na sezon 2015-2016 ZZDW Koszalin Rejon Dróg Wojewódzkich Pyrzyce 2015-11-05 14:58:06
Informacja w sprawie przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg w powiecie choszczeńskim w sezonie zimowym 2015-2016 2015-11-05 14:50:35
Zawiadamiam, że zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 23 października 2015r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik XI sesję Rady Gminy Bierzwnik 2015-10-22 12:00:36
Informacja dotycząca Centrum Zarządzania Kryzysowego 2015-10-14 15:01:17
Zapytanie Ofertowe na "Wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bierzwnik w sezonie zimowym 2015/2016r 2015-09-29 09:22:28
Zawiadamiam, że X sesję Rady Gminy Bierzwnik zwołuję na dzień 30.09.2015r. (tj. środa) na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bierzwnik. 2015-09-22 10:34:00
Zagrożenie podczas przebywania na terenach leśnych w Gminie Bierzwnik 2015-09-17 12:27:37
Bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych 2015-09-16 13:40:59
Nadlesnictwo Strzelce Krajeńskie - informacja o zakazie wstępu do lasu. 2015-09-10 07:45:12
Masz wolny czas? duże pokłady energii? jesteś kreatywny i zauważasz potrzebę zmiany swojego otoczenia? Przyjdź na spotkanie z "Liderem Pojezierza" 2015-08-17 10:53:01
Nabór wniosków na stypendia szkolne w roku szkolnym 2015/2016 2015-08-10 10:42:01
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA 2015-07-24 10:34:56
Zawiadomienie o obradach IX sesji Rady Gminy Bierzwnik dnia 30.VII.2015r 2015-07-22 07:42:37
APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY BIERZWNIK 2015-07-08 14:53:50

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
03 lip 2015

Osoba dodająca informacje

Daniel Drożdż

Data publikacji:
03 lip 2015, godz. 13:53

Osoba aktualizująca informacje

Administrator BIP

Data aktualizacji:
03 lip 2015, godz. 13:53