Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Bierzwnik

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 34/2021 z dnia 26 lutego 2021r. 2021-03-08 15:17:27
Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. ochrony drzewostanu na terenie Gminy Bierzwnik 2021-03-08 15:10:58
Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie rekrutacji dzieci do Żłobka Gminnego w Bierzwniku 2021-01-19 15:17:44
Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu zarządzającego projektem pn. "Rozwój usług transportu indywidualnego osób z ograniczoną mobilnością na terenie gminy Bierzwnik" 2021-01-19 15:07:57
Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door na terenie gminy Bierzwnik 2021-01-19 15:06:11
Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu zarządzającego projektem pn. "Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik" 2021-01-19 15:05:38
Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Bierznwik z dnia 22 lipca 2020r w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Bierzwniku do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, przepisów o ochronie środowiska oraz o odpadach, w tym przprowadzanie kontroli przestrzegania przez osoby fizyczne zakazu spalania odpadów na terenie Gminy Bierzwnik 2020-07-24 12:42:41
Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 sierpnia 2019r w sprawie ponownego przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Starzyce 2019-09-02 09:29:29
Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 sierpnia 2019r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XIV/81/19 z dnia 27 sierpnia 2019r 2019-09-02 09:27:23
Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 02 sierpnia 2019r. w sprawie wskaźników i założeń oraz terminów sporządzenia planów finansowych do budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2020 2019-08-16 09:32:04
Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 01 sierpnia 2019r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa Starzyce 2019-08-16 09:28:30
Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 94.2019 z dnia 31 lipca 2019r. 2019-08-16 09:26:38
Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019r. 2019-08-16 09:24:02
Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-16 09:20:53
Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-08-16 09:18:13
Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 lipca 2019r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XIII/78/19 z dnia 18 lipca 2019r. 2019-08-16 09:16:09
Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 lipca 2019r. w sprawie zakupu wieczystego użytkowania oraz budynku administracyjno-biurowego 2019-08-16 09:13:09
Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 09 lipca 2019r. w sprawie ustalenia wyodrębnionej rachunkowości w związku z realizacją projektu pn: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" 2019-08-16 09:11:09
Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 08 lipca 2019r w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia "Dobry start" 2019-08-16 09:05:47
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 11 kwietnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łasku, dla której organem prowadzącym jest Gminy Bierzwnik na rok szkolny 2018/2019 2019-05-09 13:54:44
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie ponownego przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Płoszkowo 2019-04-10 12:54:02
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 09 kwietnia 2019r w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych 2019-04-10 09:32:03
Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 09 kwietnia 2019r w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Raportu o stanie Gminy Bierzwnik 2019-04-09 13:37:12
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 09 kwietnia 2019r w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019-04-09 08:25:06
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 08 kwietnia 2019r w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019-04-08 14:37:19
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 04 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierzwnik Dyrektora Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku 2019-04-05 11:55:40
Zarządzenie Nr 34a/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 01 kwietnia 2019r w sprawie ponownego przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich w Sołectwach Starzyce i Płoszkowo 2019-04-05 11:53:37
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 01 kwietnia 2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierzwnik Dyrektora Gminnego Ośrodka Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku 2019-04-05 09:56:14
Zarządzenie Nr 33 2019-04-05 09:55:58
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 marca 2019r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 31/2019 z dnia 29 marca 2019r 2019-04-05 09:55:45
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 marca 2019r w sprawie zmian budżetu gminy na 2019r 2019-04-05 09:55:07
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 marca 2019r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr VIII/33/19 z dnia 28 marca 2019r. 2019-04-05 09:54:41
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-04-05 09:54:26
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 marca 2019r w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łasku dla której organem prowadzącym jest Gmina Bierzwnik na rok szkolny 2018/2019 2019-04-03 13:36:45
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 marca 2019r zmieniające zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 8 marca 2019r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Gminy Bierzwnik 2019-04-03 13:33:37
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 marca 2019r w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierzwnik 2019-03-18 15:53:43
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 marca 2019r w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierzwnik 2019-03-18 15:51:45
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 marca 2019r w sprawie powołania Komisji do Przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierzwnik 2019-03-18 15:49:54
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 marca 2019r w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierzwnik Dyrektor Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku 2019-03-18 15:47:41
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 08 marca 2019r w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierzwnik: stanowisko ds. wymiaru podatków 2019-03-08 13:45:19
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 08 marca 2019r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Gminy Bierzwnik 2019-03-08 13:10:07
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 08 marca 2019r w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu dokonania wyborców Sołtysów i Rad Sołeckich 2019-03-08 13:07:39
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z d nia 07 marca 2019r w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierzwnik 2019-03-08 13:04:39
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 05 marca 2019r w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierzwnik 2019-03-08 13:00:52
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 05 marca 2019r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: "Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2019r" 2019-03-06 08:38:41
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 22 lutego 2019r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr VI/26/19 z dnia 22 lutego 2019r 2019-03-06 08:32:48
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 22 lutego 2019r w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego szkoły dla której organem prowadzącym jest Gminy Bierzwnik na rok szkolny 2018/2019 2019-03-06 08:30:33
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 lutego 2019r w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkony 2019/2020 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bierzwnik, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tyc 2019-03-06 08:27:45
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 lutego 2019r w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy 2019-02-12 12:44:41
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 11 lutego 2019r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2019-02-11 11:23:25
Zarządzenie Nr 126/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 grudnia 2018r zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032 2019-02-04 15:14:22
Zarządzenie Nr 125/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 grudnia 2018r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 124/2018 z dnia 31 grudnia 2018r 2019-02-04 15:10:27
Zarządzenie Nr 124/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 grudnia 2018r w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r 2019-02-04 15:07:32
Zarządzenie Nr 123/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2018r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr IV.11/18 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2018r 2019-02-04 14:46:32
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 16 stycznia 2019r w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Bierzwnik, w Bierzwniku, Zieleniewie, Łasku, Breniu, Klastorne, Pławnie w dniu 19 stycznia 2019r 2019-01-18 13:23:09
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 16 stycznia 2019r w sprawie rozliczenia nakładów poniesionych przez najemcę na remont mieszkania, będącego własnością gmin/ 2019-01-18 13:20:38
Zarządzenie Nr 121/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 24 grudnia 2018r w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego szkoły dla której organem prowadzącym jest Gminy Bierzwnik na rok szkolny 2018/2019 2019-01-04 08:52:57
Zarządzenie Nr 120/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 grudnia 2018r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 119/2018 z dnia 18 grudnia 2018r 2019-01-04 08:47:33
Zarządzenie Nr 119/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 grudnia 2018r w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r 2019-01-04 08:12:24
Zarządzenie Nr 118/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 17 grudnia 2018r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2018-12-18 09:21:26
Zarządzenie Nr 117/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 grudnia 2018r w sprawie powołania komisji inwentaryzacji 2018-12-18 09:20:17
Zarządzenie Nr 116/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 grudnia 2018r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr III/7/18 z dnia 12 grudnia 2018r 2018-12-18 09:16:15
Zarządzenie Nr 115/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 10 grudnia 2018r w sprawie ustalenia godzin urzędowania Urzędu Gminy Bierzwnik oraz czasu pracy pracowników w dniu 24 grudnia 2018r 2018-12-18 09:12:05
Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 6 grudnia 2018r w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji Gminy Bierzwnik 2018-12-18 09:09:30
Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 06 grudnia 2018r w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego szkoły dla której organem prowadzącym jest Gmina Bierzwnik na rok szkolny 2018/2019 2018-12-18 09:06:26
Zarządzenie Nr 112/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2018r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 111/2018 z dnia 30 listopada 2018r 2018-12-18 08:58:39
Zarządzenie Nr 111/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2018r w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r 2018-12-18 08:55:40
Zarządzenie Nr 110/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 21 listopada 2018r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 109/2018 z dnia 21 listopada 2018r 2018-12-18 08:52:59
Zarządzenie Nr 109/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 21 listopada 2018r w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r 2018-12-18 08:49:37
Zarządzenie Nr 107/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu: "Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019". 2018-11-14 14:11:53
Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 01 września 2018r w sprawie zakupu nieruchomości gruntowej 2018-10-01 14:49:30
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego szkoły dla której organem prowadzącym jest Gmina Bierzwnik na rok szkolny 2018/2019 2018-10-01 14:46:36
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 września 2018r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 92/2018 z dnia 28 września 2018r. 2018-10-01 14:42:43
Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r. 2018-10-01 14:42:14
Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 26 września 2018r w sprawie ustalenia wyodrębnionej rachunkowości w związku z realizacją projektu pn: "Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zieleniewo" 2018-10-01 14:34:57
Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20 września 2018r w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia 2018-09-30 21:06:45
Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20 września 2018r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XXXVIII/201/18 z dnia 20 września 2018r 2018-09-25 12:22:33
Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 19 września 2018r w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych, Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi, rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz wyznaczenia Administratora Systemu w Urzędzie Gminy Bierzwnik 2018-09-19 13:50:23
Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 14 września 2018r w sprawie zakupu nieruchomości 2018-09-19 13:49:30
Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 września 2018r w sprawie wprowadzenia aktualizacji przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Bierzwnik wprowadzonych Zarządzeniem Nr 46.2012 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2012r Zarządzeniem Nr 58.2014 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 sierpnia 2014r, Zarządzeniem Nr 2.2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 stycznia 2016r oraz Zarządzeniem Nr 85.2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 grudn 2018-09-19 13:49:17
Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 14 września 2018r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-09-14 09:48:35
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójt Gminy Bierzwnik z dnia 07 września 2018r w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2018-09-14 09:04:23
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 sierpnia 2018r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 82.2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. 2018-09-14 08:54:42
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 sierpnia 2018r w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r. 2018-09-14 08:51:53
Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Bierzwnik w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018r 2018-08-31 09:46:04
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20 sierpnia 2018r w sprawie powołania komisji przetargowej do zbywania mienia komunalnego 2018-08-20 15:13:44
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 10 sierpnia 2018r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 78/2018 z dnia 10 sierpnia 2018r. 2018-08-20 14:02:55
Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 10 sierpnia 2018r w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r 2018-08-20 13:55:18
Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 10 sierpnia 2018r w sprawie wskaźników i założeń oraz terminów sporządzenia planów finansowych do budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2019 2018-08-20 13:49:10
Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 01 sierpnia 2018r w sprawie wprowadzenia zmian osobowych w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania w Rodzinie w Bierzwniku powołanego w dniu 29 stycznia 2016r. 2018-08-20 13:41:42
Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 lipca 2018r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 74/2018 z dnia 31 lipca 2018r 2018-08-20 13:38:16
Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r. 2018-08-07 13:40:09
Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 lipca 2018r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XXXVII/197/18 z dnia 30 lipca 2018r 2018-07-31 10:30:55
Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 lipca 2018r w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego szkoły dla której organem prowadzącym jest Gminy Bierzwnik na rok szkolny 2018/2019 2018-07-26 14:16:06
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20 lipca 2018r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych 2018-07-20 11:47:13
Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 lipca 2018r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą 2018-07-18 12:46:59
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 lipca 2018r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-16 09:07:29
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 05 lipca 2018r w sprawie przekazania majątku i dokumentacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku 2018-07-16 09:04:26
Zarządzenie Nr 67.2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2018r zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032 2018-07-16 08:58:18
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2018r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzania Wójta Gminy Bierzwnik Nr 65/2018 z dnia 29 czerwca 2018r 2018-07-16 08:53:54
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2018r w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r 2018-07-16 08:50:00
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2018r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XXXVI/188/18 z dnia 29 czerwca 2018r 2018-07-16 08:45:50
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 czerwca 2018r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą 2018-07-16 08:26:35
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Bierzwnik. 2018-06-25 14:42:02
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku 2018-06-25 14:36:41
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2018-06-25 14:22:03
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie sposobu ustalenia i rozliczenia z gminami kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Bierzwnik uczęszczających do publicznego przedszkola albo oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bierzwnik 2018-06-21 15:33:41
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku 2018-06-19 09:39:36
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 07 czerwca 2018r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-06-07 12:46:58
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 maja 2018r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 55/2018 z dnia 30 maja 2018r. 2018-06-07 09:00:15
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 maja 2018r w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r. 2018-06-07 08:57:34
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 maja 2018r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnikich w Bierzwniku 2018-06-04 11:19:26
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 maja 2018r w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierzwnik na rok szkolny 2018/2019 2018-05-29 12:22:24
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 22 maja 2018r uchylające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-05-22 14:49:42
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 8 maja 2018r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku 2018-05-17 10:14:50
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 8 maja 2018r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku za rok 2017. 2018-05-17 10:12:41
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 8 maja 2018r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finasowego Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku za rok 2017. 2018-05-17 10:10:11
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 7 maja 2018r w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół na terenie Gminy Bierzwnik w 2018r. 2018-05-17 10:04:53
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 kwietnia 2018r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 46/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. 2018-05-17 10:02:22
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 kwietnia 2018r w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r. 2018-05-17 09:58:36
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 kwietnia 2018r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XXXV/183/18 z dnia 27 kwietnia 2018r. 2018-05-17 09:56:06
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 kwietnia 2018r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 43/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r. 2018-05-17 09:53:07
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 kwietnia 2018r w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r. 2018-05-17 09:49:42
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 kwietnia 2018r w sprawie rozliczenia nakładów poniesionych przez najemcę za usługi kominiarskie wykonane w mieszkaniu, będącym własnością gminy 2018-04-13 13:38:08
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 kwietnia 2018r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-04-12 09:50:08
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 6 kwietnia 2018r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą 2018-04-10 09:16:11
Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 2018-04-09 07:34:14
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 04 kwietnia 2018r w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy w Bierzwniku wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej 2018-04-09 07:30:12
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 4 kwietnia 2018r w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku 2018-04-04 13:54:12
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 4 kwietnia 2018r w sprawie odwołania z funkcji pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku 2018-04-04 13:51:46
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 marca 2018r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 34.2018 z dnia 30 marca 2018r. 2018-04-04 13:48:46
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 marca 2018r w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r. 2018-04-04 13:48:26
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 marca 2018r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XXXIII/174/18 z 23 marca 2018r oraz Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XXXIV/177/18 z dnia 29 marca 2018r 2018-04-04 13:46:56
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 marca 2018r w sprawie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-03-30 07:44:23
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 23 marca 2018r w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku 2018-03-30 07:37:53
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 23 marca 2018r w sprawie odwołania z funkcji dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku 2018-03-30 07:37:26
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 23 marca 2018r uchylające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-03-30 07:35:42
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 15 marca 2018r w sprawie utworzenia dodatkowego stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku 2018-03-30 07:33:34
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 15 marca 2018r zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Bierzwnik 2018-03-30 07:32:47
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 19 marca 2018r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany 2018-03-20 14:28:10
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 2 marca 2018r w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2018-03-20 14:24:54
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 02 marca 2018r w sprawie wprowadzenia zmian osobowych w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bierzwniku powołanego w dniu 29 stycznia 2016r. 2018-03-15 12:12:51
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 01 marca 2018r w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2018-03-02 13:09:40
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 lutego 2018r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 21/2018 z dnia 28 lutego 2018r. 2018-03-02 12:58:19
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 lutego 2018r w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r. 2018-03-02 12:57:56
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 lutego 2018r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XXXII/172/18 z dnia 28 lutego 2018r 2018-03-02 12:56:53
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 21 lutego 2018r w sprawie odwołania upoważnienia udzilonych przez Wójta Gminy Bierzwnik Pani Annie Nowak - specjaliście pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierzwniku 2018-02-27 11:58:14
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 lutego 2018r w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku do jednoosobowego zarządzania jednostką 2018-02-27 11:55:25
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 lutego 2018r w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny 2018-02-27 11:45:53
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 lutego 2018r w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku do występowania w imieniu organu właściwego dłużnika do Ministra Cyfryzacji z wnioskami o udostępnienie informacji z centralnej ewidencji kierowców 2018-02-27 11:40:27
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 lutego 2018r w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy 2018-02-27 11:27:30
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 lutego 2018r w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016, poz. 1860), oraz do wydawania w tych sprawach decyzji 2018-02-27 11:23:21
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 lutego 2018r w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego, ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów, wspierania rodziny, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, ustalenia i wypłaty świadczenia wychowawczego, potwierdze 2018-02-27 11:03:15
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 7 lutego 2018r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2018r 2018-02-07 14:53:23
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 7 lutego 2018r w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. budownictwa przestrzennego w Urzędzie Gminy Bierzwnik 2018-02-07 14:48:13
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 9/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. 2018-02-07 14:45:16
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r. 2018-02-07 14:42:20
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 stycznia 2018r w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bierzwnik 2018-01-30 14:18:40
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 22 stycznia 2018r w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku do jednoosobowego zarządzania jednostką 2018-01-23 12:00:12
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 22 stycznia 2018r w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny 2018-01-23 11:54:47
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 22 stycznia 2018r w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku do występowania w imieniu organu właściwego dłużnika do Ministra Cyfryzacji z wnioskami o udostępnienie informacji z centralnej ewidencji kierowców 2018-01-23 11:52:04
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 22 stycznia 2018r w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy 2018-01-23 11:32:11
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 22 stycznia 2018r w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016, poz. 1860) oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2018-01-23 10:44:16
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 22 stycznia 2018r w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku do przeprowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących: świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego, ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów, wspierania rodziny, świadczeń z funduszy alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, ustalenia i wypłaty świadczenia wychowawczego, potw 2018-01-23 10:39:26
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 19 stycznia 2018r w sprawie powołania komisji przetargowej do zbywania mienia komunalnego 2018-01-19 13:56:06
Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 grudnia 2017r zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2017-2032 2018-01-16 12:35:48
Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 grudnia 2017r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 91/2017 z dnia 29 grudnia 2017r 2018-01-16 12:33:11
Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 grudnia 2017r w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r 2018-01-16 12:28:40
Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2017r w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bierzwniku oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bierzwniku 2018-01-16 12:24:08
Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2017r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXXI/166/17 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2017r 2018-01-16 12:18:08
Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 grudnia 2017r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XXXI/164/17 z dnia 27 grudnia 2017r 2018-01-16 12:04:49
Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20 grudnia 2017r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku 2018-01-16 12:01:35
Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20 grudnia 2017r w sprawie powołania Formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Bierzwnik 2017-12-20 15:15:42
Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20 grudnia 2017r w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Bierzwnik 2017-12-20 15:12:57
Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 05 grudnia 2017r w sprawie powołania członka Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej równowartości kwoty 30 tyś. EURO udzielonego przez Gminę Bierzwnik 2017-12-18 14:15:38
Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2017r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 82.2017 z dnia 30 listopada 2017r 2017-12-18 14:11:39
Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2017r w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r 2017-12-18 14:08:02
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2017r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XXX/161/17 z dnia 30 listopada 2017r 2017-12-18 14:05:20
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2017r w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. oświaty w Urzędzie Gminy Bierzwnik 2017-11-30 09:19:17
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Bierzwnik 2017-11-15 12:09:39
Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 października 2017r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 77/2017 z dnia 31 października 2017r 2017-11-07 13:44:25
Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 października 2017r w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r 2017-11-07 13:38:02
Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 października 2017r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 75/2017 z dnia 27 października 2017r 2017-11-07 13:33:34
Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 października 2017r w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r 2017-11-07 13:30:39
Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 26 października 2017r w sprawie przeprowadzania inwenteryzacji w 2017r 2017-11-07 13:27:17
Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 26 października 2017r w sprawie rozpoczęcia konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-10-26 13:18:01
Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 października 2017r zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Bierzwnik 2017-10-26 13:12:00
Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 października 2017r w sprawie powołania komisji przetargowej do zbywania mienia komunalnego 2017-10-25 12:28:53
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 19 października 2017r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017-10-19 12:39:51
Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 17 października 2017r w sprawie powołania komisji przetargowej do zbywania mienia komunalnego 2017-10-18 08:45:26
Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 września 2017r zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2017-2032 2017-10-06 13:12:50
Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 września 2017r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 66/2017 z dnia 28 września 2017r 2017-10-06 12:56:32
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 września 2017r w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r 2017-10-06 12:52:47
Zarządzenie Nr 64/2017r Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 06 września 2017r w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków 2017-09-11 14:58:40
Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 sierpnia 2017r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 62/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r 2017-09-11 14:57:48
Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 sierpnia 2017r w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r 2017-09-11 14:54:43
Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 sierpnia 2017r w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bierzwnik 2017-08-31 11:56:16
Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 24 sierpnia 2017r w sprawie wskaźników i założeń oraz terminów sporządzenia planów finansowych do budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2018 2017-08-31 11:54:59
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 17 sierpnia 2017r w sprawie powołania komisji do przeprowadzania mediacji dla polubownego rozstrzygania sporów o wysokość odszkodowania za powstałe szkody łowieckie 2017-08-18 13:50:49
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 16 sierpnia 2017r w sprawie powołania członka Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej równowartości kwoty 30tys EURO udzielanego przez Gminę Bierzwnik 2017-08-17 10:37:15
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 16 sierpnia 2017r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 56/2017 z dnia 16 sierpnia 2017r 2017-08-17 10:34:06
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 16 sierpnia 2017r w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r 2017-08-17 10:30:25
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Bierzwnik 2017-08-08 15:16:53
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XXVIII/147/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. 2017-08-08 13:56:45
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-01 12:58:02
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-01 12:54:26
Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2017r zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017-07-24 08:48:00
Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2017r zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2017-2032 2017-07-07 08:40:20
Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2017r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 47/2017 z dnia 30 czerwca 2017r 2017-07-07 08:39:44
Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2017r w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r. 2017-07-07 08:33:55
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2017r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XXVII/141/17 z dnia 30 czerwca 2017r 2017-07-07 08:31:22
Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2017r w sprawie ustalenia wyodrębnionej rachunkowości w związku z realizacją projektu pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łasko wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków i istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Bierzwnik 2017-07-07 08:28:17
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 czerwca 2017r w sprawie odwołania Pani Barbary Ignaczak ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwnik 2017-06-28 13:21:42
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 czerwca 2017r w sprawie odwołania Pani Barbary Ignaczak ze stanowiska Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku 2017-06-28 13:18:06
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 czerwca 2017r w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt zabitych lub podanych ubojowi w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych 2017-06-28 13:12:49
Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 14 czerwca 2017r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017-06-16 12:28:38
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 maja 2017r w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Bierzwnik 2017-06-16 12:26:43
Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 maja 2017r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 37/2017 z dnia 31 maja 2017r 2017-06-16 12:21:55
Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dni 31 maja 2017r w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r 2017-06-16 12:18:44
Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 22 maja 2017r w sprawie pwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017-05-23 11:13:41
Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku za rok 2016 2017-05-12 12:49:03
Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku za rok 2016 2017-05-12 12:45:52
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 kwietnia 2017r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 30/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r. 2017-05-09 13:29:41
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 kwietnia 2017r w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r 2017-05-09 13:25:45
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 kwietnia 2017r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku 2017-05-09 13:25:17
Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 kwietnia 2017r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XXVI/132/17 z dnia 27 kwietnia 2017r 2017-05-08 15:34:06
Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 26 kwietnia 2017r w sprawie powołania członka Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartość powyżej równowartości kwoty 30tys. EURO udzielanego przez Gminę 2017-04-27 14:14:17
Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 kwietnia 2017r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 25/2017 z dnia 25 kwietnia 2017r. 2017-04-27 14:11:24
Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 kwietnia 2017r w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r. 2017-04-27 14:08:13
Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20 kwietnia 2017r w sprawie ustalenia 2 maja 2017r jako dnia, w którym Urząd Gminy Bierzwnik będzie nieczynny 2017-04-21 13:45:40
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 13 kwietnia 2017r w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku do występowania imieniu organu właściwego dłużnika do Ministra Cyfryzacji z wnioskami o udostępnienie informacji z centralnej ewidencji kierowców 2017-04-21 13:44:54
Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 10 kwietnia 2017r w sprawie ustalenia wyodrębnionej rachunkowości w związku z realizacją projektu pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Breń" 2017-04-20 11:21:59
Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 marca 2017r w sprawie wprowadzenia aktualizacji przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Bierzwnik wprowadzonych Zarządzeniem Nr 46/2012 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2012r 2017-04-06 15:21:14
Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 marca 2017r zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2017-2032 2017-04-06 15:18:19
Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 marca 2017r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 18.2017 z dnia 31 marca 2017r. 2017-04-06 15:15:41
Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 marca 2017r w sprawie zmian budżetu gminy na 2017r. 2017-04-06 15:12:28
Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 marca 2017r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XXV/127/17 z dnia 29 marca 2017r. 2017-04-06 15:09:53
Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bierzwnik 2017-03-15 14:38:49
Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 03 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2017-03-03 12:39:47
Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 12/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. 2017-03-03 12:37:50
Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. 2017-03-03 12:36:10
Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli 2017-03-01 16:02:52
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku 2017-02-28 15:35:24
Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku 2017-02-28 15:34:06
Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury w gminie Bierzwnik oraz ustalenia zasad, trybu przyznawania i wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla dyrektorów tych instytucji 2017-02-22 14:42:33
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 17 luty 2017r 2017-02-17 13:20:04
Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 17 luty 2017r 2017-02-17 13:18:37
Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XXIV/117/17 z dnia 10 lutego 2017 r. 2017-02-13 14:44:10
Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. 2017-02-07 13:56:19
Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 2 stycznia 2017r w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016, poz. 1860), a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-02-02 11:46:41
Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 grudnia 2016r zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2016-2032 2017-02-02 11:35:46
Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 grudnia 2016r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 82/2016 z dnia 30 grudnia 2016r 2017-02-02 11:26:35
Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 grudnia 2016r w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r. 2017-02-02 11:22:27
Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr XXIII/109/16 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 grudnia 2016r. 2017-02-02 11:19:36
Zarządzenie Nr 80/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20 grudnia 2016r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 79/2016 z dnia 20 grudnia 2016r. 2017-02-02 11:07:21
Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20 grudnia 2016r w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r. 2017-02-02 11:04:45
Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 09 grudnia 2016r w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Bierzwnik 2016-12-12 14:18:03
Zarządzenie Nr 77/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2016r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 76/2016 z dnia 30 listopada 2016r. 2016-12-07 14:13:56
Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 listopada 2016r w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r 2016-12-07 14:10:45
Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 listopada 2016r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XXII/107/16 z dnia 29 listopada 2016r 2016-12-07 14:08:25
Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 15 listopada 2016r w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Bierzwnik 2016-12-07 14:03:15
Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku 2016-11-10 12:13:02
Zarządzenie Nr 72/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku 2016-11-10 12:12:04
Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 09 listopada 2016 w sprawie zmiany Regulaminu Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bierzwnik oraz jednostkach organizacyjnych gminy 2016-11-10 12:03:40
Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z 08.11.2016 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji dotyczących projektu "Program współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" 2016-11-08 09:58:56
Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 października 2016r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 66/2016 z dnia 27 października 2016r. 2016-11-04 10:54:23
Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r. 2016-11-04 10:51:28
Zarządzenie Nr 65/2016 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 października 2016r w sprawie rozliczenia nakładów poniesionych przez najemcę na remont miszkania będącego własnością gminy 2016-10-27 13:11:57
Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 21 października 2016r zmieniające Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20 października 2016r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku 2016-10-21 12:54:38
Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20 października 2016r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku 2016-10-20 14:10:55
Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 07 października 2016r zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Bierzwnik 2016-10-11 15:00:41
Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 stycznia 2016r w sprawie powałania stałej komisji ds. brakowania blankietów odpisów aktów stanu cywilnego oraz blankietów zaświadczeń wykorzystanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Bierzwniku 2016-10-07 11:26:53
Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 stycznia 2016r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Bierzwnik 2016-10-07 11:21:49
Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 stycznia 2016r w sprawie sposobu ustalenia i rozliczania z gminami kosztów wychowania przedszkolnego uczniów nie będących mieszkańcami Gminy Bierzwnik uczęszczającymi do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bierzwnik 2016-10-07 11:18:51
Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 04 października 2016r w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodzniopomorskiego 2016-10-07 11:02:48
Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 września 2016r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 59/2016 z dnia 30 września 2016r. 2016-10-07 11:00:00
Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 września 2016r w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r. 2016-10-07 10:55:24
Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 września 2016r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XX/100/16 z dnia 29 września 2016r. 2016-10-07 10:53:02
Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 sierpnia 2016r w sprawie wprowadzenia aktualizacji przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Bierzwnik wprowadzonych Zarządzeniem Nr 46/2012 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2012r oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 58/2014 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 sierpnia 2014r i Zarządzeniem Nr 2/16 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 stycznia 2016r 2016-10-07 10:48:40
Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 sierpnia 2016r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 54.2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. 2016-10-07 10:35:39
Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 sierpnia 2016r w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r. 2016-10-07 10:32:18
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku 2016-09-28 08:54:29
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku 2016-09-28 08:52:50
Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku 2016-09-27 15:30:02
Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 września 2015r w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bierzwnik 2016-09-16 10:31:05
Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 sierpnia 2016r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku 2016-09-07 10:51:44
Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 sierpnia 2016r w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku 2016-09-07 10:50:30
Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 sierpnia 2016r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku 2016-08-19 13:23:06
Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 16 sierpnia 2016r w sprawie wskaźników i założeń oraz terminów sporządzenia planów finansowych do budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2017 2016-08-19 13:20:54
Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 16 sierpnia 2016r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2016-08-19 13:17:13
Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 lipca 2016r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 47/2016 z dnia 29 lipca 2016r. 2016-08-10 11:29:08
Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 lipca 2016r w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r. 2016-08-10 11:04:02
Zarządzenie 46/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 lipca 2016 r. w sparwie ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku 2016-07-25 12:55:29
Zarządzenie 46/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 lipca 2016 r. w sparwie ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku 2016-07-25 12:54:07
Zarządzenie 46/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 lipca 2016 r. w sparwie ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łasku 2016-07-25 12:53:04
Zarządzenie 45/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-25 12:51:24
Zarządzenie 44/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-25 12:49:30
Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2016r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 42/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. 2016-07-08 12:20:11
Zarządzenie Nr 42.2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2016r w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r 2016-07-08 12:16:09
Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2016r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XVIII/88/16 z dnia 30 czerwca 2016r. 2016-07-08 12:12:48
Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 28 czerwca 2016r w sprawie powołania komisji do przeprowadzania mediacji dla polubownego rozstrzygania sporów o wysokość odszkodowania za powstałe szkody łowieckie 2016-07-08 12:04:16
Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 07 czerwca 2016r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, utworzonych na terenie Gminy 2016-07-08 11:53:22
Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 maja 2016r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 36/2016 z dnia 31 maja 2016r. 2016-07-08 11:48:07
Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 maja 2016r w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r. 2016-07-08 11:43:08
Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 maja 2016r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku za rok 2015 2016-07-08 11:40:10
Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 maja 2016r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdanie finansowego Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku za rok 2015 2016-07-08 11:37:12
Zarządzenie Nr 39/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zieleniewie 2016-06-14 13:35:55
Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 maja 2016r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XVII/82/16 z dnia 25 maja 2016r. 2016-06-03 09:37:15
Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 10 maja 2016r w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zieleniewie 2016-06-03 09:27:34
Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 10 maja 2016r zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Bierzwnik 2016-06-03 09:22:46
Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 kwietnia 2016r w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XVI/79/16 z dnia 28 kwietnia 2016r 2016-06-03 09:19:36
Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 28.2016 z dnia 27 kwietnia 2016r. 2016-06-03 09:11:31
Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r 2016-06-03 09:04:20
Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 26 kwietnia 2016r w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Bierzwnik 2016-06-03 09:00:07
Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 kwietnia 2016r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku 2016-06-03 08:56:15
Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 19 kwietnia 2016r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zieleniewie 2016-06-03 08:53:58
Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 marca 2016r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 23.2016 z dnia 31 marca 2016r. 2016-06-03 08:50:37
Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 marca 2016r w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r. 2016-06-03 08:46:05
Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 marca 2016r w zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2016-2032 2016-06-03 08:42:59
Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 marca 2016r w sprawie rozliczenia nakładów poniesionych przez najemcę na remont mieszkania będącego własnością gminy 2016-06-03 08:39:42
Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bierzwnik w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2016-06-03 08:36:59
Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 marca 2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zieleniewie 2016-03-18 09:31:13
Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 lutego 2016r w sprawie upoważenienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierzwniku do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach 2016-03-18 09:28:24
Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 lutego 2016r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 16/2016 z dnia 29 lutego 2016r 2016-03-18 09:24:42
Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 lutego 2016r w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r 2016-03-18 09:21:28
Zarządzenie Nr 13a/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-03-03 11:41:56
Zarządzenie Nr 15/2016r Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 26 lutego 2016r w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku 2016-02-29 13:49:49
Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 lutego 2016r w sprawie odwołania Pani Barbary Ignaczak ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku oraz Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku 2016-02-25 14:34:10
Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 18 lutego 2016r w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2016-02-25 14:29:13
Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 stycznia 2016r w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Bierzwniku 2016-02-25 14:26:11
Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 stycznia 2016r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 10/2016 z dnia 29 stycznia 2016r 2016-02-25 14:20:41
Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 stycznia 2016r w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r 2016-02-25 14:17:52
Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 stycznia 2016r w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016.2017 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bierzwnik 2016-02-25 14:15:08
Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 stycznia 2016r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na reazlizację zadania publicznego w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: "Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w 2016r" 2016-02-25 14:10:55
Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20 stycznia 2016r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 3.2016 z dnia 20 stycznia 2016r 2016-02-25 14:04:41
Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 20 stycznia 2016r w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r 2016-02-25 13:59:25
Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 12 stycznia 2016r w sprawie wprowadzenia aktualizacji przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Bierzwnik wprowadzonych Zarządzeniem Nr 46/2012 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2012 oraz Zarządzeniem Nr 58/2014 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 sierpnia 2014r 2016-02-25 13:55:56
Uchwała Nr XI/49/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 23 października 2015r w sprawie przystąpienia do realizacji powiatowo-gminnego projektu pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2239Z Ostromęcko-Górzno-granica powiatu 2015-11-02 08:28:23
Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 9 października 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2015-10-19 14:59:14
Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 07 października 2015r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. na terenie Gminy Bierzwnik 2015-10-08 15:15:32
Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 05 października 2015 w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r na terenie Gminy Bierzwnik 2015-10-07 08:55:15
Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 września 2015r w sprawie: organizacji stanowiska kierowania Wójta Gminy Bierzwnik w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny. 2015-09-29 13:39:56
Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 15 września 2015r. zmieniająca Zarządzenie Nr 69/2013 Wójta Gminy z dnia 05.12.2013r w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państw i wojny. 2015-09-21 10:03:44
Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku 2015-09-21 09:58:44
Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 62/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r 2015-09-04 09:00:45
Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r 2015-09-04 08:55:57
Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 14 sierpnia 2015r w sprawie zasad prowadzenia ewidencji gruntów stanowiących własność Gminy Bierzwnik 2015-09-04 08:51:45
Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Zieleniewie Pani Barbarze Łęt 2015-08-26 15:13:46
Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zieleniewie 2015-08-11 14:30:34
Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Nr VIII/35/15 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 30 czerwca 2015r 2015-07-13 13:11:14
Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 49/2015 z dnia 29 czerwca 2015r 2015-07-13 13:08:28
Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r 2015-07-13 13:05:48
Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 16 czerwca 2015r w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Bierzwniku 2015-06-29 08:37:30
Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 15 czerwca 2015r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zieleniewie 2015-06-29 08:34:30
Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 15 czerwca 2015r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku za rok 2014. 2015-06-29 08:31:05
Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 15 czerwca 2015r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwniku za rok 2014 2015-06-29 08:24:29
Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 maja 2015r w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Wójta Gminy Bierzwnik Nr 43/2015 z dnia 29 maja 2015r 2015-06-29 08:19:56
Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Bierzwnik z dnia 29 maja 2015r w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r 2015-06-29 08:15:12